Skip navigation

Zmiana Metod Działania Firm Ubezpieczeniowych Wiodącym Tematem Konferencji Ubezpieczeniowej Zorganizowanej Przez Guidewire

Zmiana Metod Działania Firm Ubezpieczeniowych Wiodącym Tematem Konferencji Ubezpieczeniowej Zorganizowanej Przez Guidewire

Firmy ubezpieczeniowe dzielą się doświadczeniami i przygotowują do podjęcia nowych wyzwań
LONDYN Wielka Brytania, 17 marca, 2015

Guidewire Software, Inc. (NYSE: GWRE), dostawca oprogramowania dla firm ubezpieczeniowych (ubezpieczenia majątkowe/następstw nieszczęśliwych wypadków) zorganizowała w Brukseli konferencję „Innovation in Insurance”, w której wzięli udział przedstawiciele przedsiębiorstw ubezpieczeniowych z 15 krajów Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki Południowej. Dzielili się oni doświadczeniami w zakresie innowacji, dyskutowali o wpływie nowych technologii i o obecnych tendencjach w branży. Wśród uczestników konferencji znaleźli się zarówno specjaliści od ubezpieczeń, jak i informatycy.

Prezentacje dotyczyły między innymi przykładów przekształceń w firmach ubezpieczeniowych w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Prelegenci wyjaśniali, dzięki czemu możliwe było wprowadzenie zmian, jakie pojawiły się problemy, jak zostały rozwiązane i czego się przy okazji nauczono. Głównym tematem konferencji był wpływ nowych technologii i zmieniających się potrzeb rynku na działalność firm ubezpieczeniowych. Mówiono także o skutecznych metodach wprowadzania zmian. Prelegenci podzielili się ze słuchaczami wieloma cennymi uwagami o metodach skutecznego realizowania inicjatyw biznesowych oraz omówili nowe zjawiska w branży, między innymi cyfrowe kanały dystrybucji i wielokanałową sprzedaż ubezpieczeń. Podkreślali także znaczenie dostosowania głównych systemów informatycznych do metod prowadzenia działalności na rynku ubezpieczeniowym.

W swoim wystąpieniu otwierającym konferencję Keith Stonell, dyrektor zarządzający Guidewire na region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) mówił o tym, jak ważne jest, aby strategię rozwoju IT współtworzyli klienci. Stwierdził także, że siłami napędowymi stałej ewolucji firm ubezpieczeniowych są transakcje, procesy i wiedza. Wprawdzie rosnące oczekiwania konsumentów w zakresie funkcjonalności i dostępności kanałów dystrybucji to niezwykle ważny czynnik postępu technologicznego w firmach ubezpieczeniowych, to jednak podstawowym elementem rozwoju są systemy informatyczne.

Wśród gości zaproszonych do wygłoszenia referatów znaleźli się przedstawiciele czołowych firm ubezpieczeniowych w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce:

  • P&V Belgium (Belgia): Marc Beaujean, dyrektor administracyjny i członek zarządu, opowiedział o doświadczeniach P&V w wyborze rozwiązania informatycznego do likwidacji szkód oraz o zdobytej w tym procesie wiedzy. Stwierdził, że kluczowe znaczenie miał etap wstępny projektu. O sukcesie decydują szerokie aspiracje, jasno określone cele i jasny obraz korzyści, jakie ma przynieść inwestycja.

  • Santam (RPA): Luna Vogel, kierująca obszarem ubezpieczeń dla klientów instytucjonalnych, również podkreśliła zasadniczą rolę, jaką w udanej transformacji metod działania firmy Santam odegrały szczegółowe przygotowania, a także mówiła o dodatkowych korzyściach osiągniętych przez firmę w fazie planowania. Stwierdziła, że zanim przystąpiono do etapu planowania, sporo czasu poświęcono na wstępną racjonalizację produktów. To także korzystnie i znacząco wpłynęło na ostateczny sukces przedsięwzięcia.

  • Tinkoff (Rosja): dyrektor operacyjny Fedor Voronin opowiedział o tym, jak firma Tinkoff wykorzystała okazję, aby zostać nowym ubezpieczycielem bezpośrednim na szybko zmieniającym się rynku, i wyjaśnił, jak współpraca z firmą Guidewire pozwoliła wdrożyć rozwiązanie w ciągu zaledwie pięciu miesięcy. Wspomniał, że głównymi czynnikami, które przyczyniły się do osiągnięcia pozytywnego wyniku, było użycie stosowanej przez Guidewire Value Consulting metodologii Agile oraz ścisła współpraca z dostawcą w ramach zespołu projektowego.

  • Zurich UK (Wielka Brytania): dyrektor ds. IT Adam Warwick podkreślił znaczenie partnerskiej współpracy z działem IT jako czynnika decydującego o sukcesie wdrożenia. Opisał skomplikowany projekt, wymagający zintegrowania szeregu ważnych podsystemów i stwierdził, że opłaciło się poświęcić czas na stworzenie właściwego zespołu, złożonego z osób dysponujących odpowiednimi umiejętnościami i znajdujących się w jednym miejscu. Konsekwentne dążenie do celu, podejście zakładające pracę w ramach jednego zespołu projektowego i klarowna wizja przedsięwzięcia pozwoliły w założonym terminie i bez przekraczania budżetu w pełni zrealizować plan przekształcenia przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego Zurich.

— Bardzo się cieszę, że aż tylu przedstawicieli firm ubezpieczeniowych z Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki mogło się podzielić swoimi doświadczeniami w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w trakcie wymiany głównego systemu informatycznego — powiedział Keith Stonell. — Współpraca z firmami w branży ubezpieczeniowej i możliwość opracowywania rozwiązań, które pozwalają zaspokajać stale zmieniające się oczekiwania wobec technologii, to dla nas źródło wielkiej satysfakcji. Ciągły proces transformacji firmy stał się już czymś normalnym na rynku usług ubezpieczeniowych.

O firmie Guidewire Software

Guidewire to platforma ciesząca się uznaniem instytucji z sektora ubezpieczeń majątkowych i osobowych, które wykorzystują ją do pozyskiwania klientów, wdrażania innowacji i efektywnego rozwoju. Nasza platforma jest dostępna jako usługa w chmurze i stanowi połączenie technologii cyfrowych, systemu bazowego, rozwiązań analitycznych i sztucznej inteligencji. Ponad 400 ubezpieczycieli – od nowych przedsięwzięć po największe i najbardziej złożone instytucje ubezpieczeniowe na świecie – korzystało z platformy Guidewire.

Będąc partnerem naszych klientów, wciąż rozwijamy się, aby umożliwiać im odnoszenie sukcesów. Jesteśmy dumni z naszych wyjątkowych osiągnięć wdrożeniowych, obejmujących ponad 1000 udanych projektów, wspieranych przez największy zespół badawczo-rozwojowy i ekosystem partnerski w branży. Oferujemy setki aplikacji partnerskich, które przyspieszają integrację i lokalizację oraz zwiększają innowacyjność.

Więcej informacji można uzyskać odwiedzając portal www.guidewire.com i obserwując nas na Twitterze: @Guidewire_PandC.

Kontakt dla mediów

Skontaktuj się z nami

E-mail: pr@guidewire.com

Navigate what's next.