Skip navigation

Zurich Wdraża Nowy System Do Likwidacji Szkod Zkód

Zurich Wdraża Nowy System Do Likwidacji Szkod Zkód

Dzięki współpracy z firmami Capgemini i Guidewire, firma ubezpieczeniowa Zurich przebudowuje w Wielkiej Brytanii system służący do likwidacji szkód
LONDYN PARYŻ i FOSTER CITY Kalifornia USA, 11 maja, 2015

Capgemini i Guidewire Software (NYSE: GWRE) informują o pomyślnym zakończeniu wdrożenia nowej platformy do likwidacji szkód w sektorze ubezpieczeń ogólnych firmy Zurich w Wielkiej Brytanii. Jest to pierwszy etap wieloletniego przedsięwzięcia, którego celem jest zbudowanie nowego systemu do likwidacji szkód, redukcja kosztów i poprawa jakości obsługi klientów Zurich w Wielkiej Brytanii. Firma rozpoczęła już realizację drugiego etapu przedsięwzięcia, w ramach którego zostanie wdrożony system Guidewire ClaimCenter® w segmencie ubezpieczeń dla klientów instytucjonalnych.

Zurich wykorzystał oprogramowanie Guidewire ClaimCenter®, Thunderhead.com i inne uzupełniające aplikacje w realizacji kompleksowego programu transformacji procesu likwidacji szkód. Zintegrowany system pozwala wyeliminować wiele czynności wykonywanych dotąd ręcznie, usprawnia zarządzanie danymi i pomaga ograniczyć do minimum straty związane z nadużyciami i nieuzasadnionymi roszczeniami. Oprogramowanie ClaimCenter pozwoliło wycofać z użycia 12 innych systemów oraz zrezygnować z szeregu procedur stosowanych przy likwidacji szkód w różnych segmentach rynku ubezpieczeń. Jeden spójny system obsługiwany za pomocą przeglądarki internetowej umożliwi teraz firmie Zurich skoncentrowanie się na zapewnieniu klientom jeszcze sprawniejszej obsługi przy likwidacji szkód. W pierwszej fazie z nowego systemu będą korzystać klienci indywidualni brytyjskiego oddziału firmy, a następnie klienci Commercial Broker i Zurich Municipal.

Capgemini jest głównym integratorem systemów odpowiedzialnym za stworzenie kompleksowego rozwiązania, obejmującego wdrożenie oprogramowania Guidewire ClaimCenter. Capgemini zapewnia również wsparcie technologiczne i usługi w zakresie zarządzania przepływem danych, w tym generowania danych wynikowych, migracji danych z dotychczas eksploatowanych systemów oraz zarządzania informacją. Capgemini jest jednym z pierwszych partnerów, którzy dołączyli do sieci Guidewire PartnerConnect™; firma zatrudnia obecnie ponad 750 informatyków wyspecjalizowanych w oprogramowaniu Guidewire.

Adam Warwick, dyrektor ds. zarządzania zmianą i dyrektor IT w firmie Zurich UK General Insurance powiedział: „Racjonalizacja procesu likwidacji szkód pozwoli nam sprawniej obsługiwać naszych brokerów i klientów. To realizacja naszej strategii ciągłego podnoszenia jakości obsługi. Nowy system zapewnia lepszy dostęp do informacji o szkodach i pozwala stworzyć bardziej spójny proces likwidacji szkód w całej firmie, a jednocześnie zmniejsza liczbę używanych rozwiązań i pozwala zbudować prawdziwie nowoczesną platformę technologiczną”.

Tony Emms, dyrektor działu likwidacji szkód UK Claims Zurich, powiedział: „Nowy system pozwolił zracjonalizować system likwidacji szkód, co z kolei umożliwi restrukturyzację firmy i dalszą poprawę jakości obsługi. Korzyści wynikające ze zmian już są widoczne w wynikach badań ankietowych przeprowadzonych wśród naszych klientów (Net Promoter Scores – NPS)”.

Nigel Walsh, wiceprezes i dyrektor działu ubezpieczeń w firmie Capgemini Financial Services w Wielkiej Brytanii i Irlandii, dodał: „Pierwszy etap tego ważnego przedsięwzięcia zakończył się w terminie i zmieścił się w granicach budżetu, co przyczyniło się do poprawy efektywności operacyjnej firmy Zurich, a także lepszego zaspokojenia potrzeb klientów. Sukces tak dużego i skomplikowanego przedsięwzięcia potwierdza, że potrafimy połączyć dogłębną znajomość branży ubezpieczeniowej z doświadczeniem firmy Guidewire i stworzyć rozwiązanie umożliwiające całkowitą transformację sposobu działania firmy. Bardzo się cieszymy, że będziemy mogli współpracować z firmą Zurich przy realizacji następnego etapu programu”.

Keith Stonell, dyrektor zarządzający EMEA Guidewire, zauważył: „Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z firmą Zurich w ramach programu przekształcania systemu likwidacji szkód i poprawy jakości obsługi. Guidewire gratuluje firmie Zurich udanego wdrożenia!”

Zurich w Wielkiej Brytanii

Zurich oferuje ubezpieczenia ogólne i ubezpieczenia na życie dla klientów indywidualnych i korporacyjnych. Odział UK General Insurance oferuje ubezpieczenia indywidualne, gospodarcze i samorządowe za pośrednictwem różnorodnych kanałów dystrybucji. Zurich UK Life* oferuje ubezpieczenia indywidualne, emerytalne i polisy inwestycyjne za pośrednictwem instytucji finansowych. UK Life oferuje także polisy i ubezpieczenia emerytalne na rynku korporacyjnym za pośrednictwem doradców w zakresie świadczeń pracowniczych. Sieć 21 placówek firmy w Wielkiej Brytanii – m.in. w Birmingham, Cardiff, Farnborough, Glasgow, Londynie, Swindon i Whiteley – zatrudnia około 7 tysięcy pracowników.

Odpowiedzialność społeczna jest integralną częścią naszej metody działania. Zurich rozumie potrzebę ustalenia i utrzymania wysokich standardów rzetelności w stosunku do klientów, pracowników, lokalnych społeczności, całego społeczeństwa i środowiska naturalnego. W związku z tym każdego roku Zurich bierze udział w rankingu Corporate Responsibility Index „Business in the Community”. Brytyjska filia grupy Zurich była także jednym z pierwszych laureatów nagrody Business in the Community „CommunityMark”. Jest to jedyny w Wielkiej Brytanii publiczny ranking firm stosujących wzorowe praktyki w inwestycjach społecznych; w przypadku firmy Zurich inwestycje takie realizowane są głównie za pośrednictwem Zurich Community Trust, jednostki brytyjskiej filii Zurich zajmującej się działalnością charytatywną.

Zurich Globally

Zurich Insurance Group (Zurich) jest czołową firmą ubezpieczeniową oferującą ubezpieczenia dla wielu grup ryzyka na rynkach globalnych i lokalnych. Firma zatrudnia ponad 55 tysięcy pracowników i oferuje szeroki wybór ubezpieczeń ogólnych i ubezpieczeń na życie. Klientami firmy Zurich są osoby fizyczne, małe, średnie i duże firmy, a także międzynarodowe korporacje. Firma prowadzi działalność w ponad 170 krajach. Siedziba Grupy mieści się w Zurychu (Szwajcaria), gdzie firma powstała w 1872 roku. Holding Zurich Insurance Group Ltd (ZURN) notowany jest na szwajcarskiej giełdzie SIX, a także emituje Amerykańskie Kwity Depozytowe poziomu 1 (ZURVY), będące przedmiotem obrotu OTC na giełdzie OTCQX. Więcej informacji o firmie Zurich na stronie www.zurich.com.

  • Firma Zurich UK Life prowadzi działalność głównie za pośrednictwem dwóch podmiotów: Zurich Assurance Ltd i Sterling ISA Managers Ltd. Zurich Assurance Ltd działa na podstawie zezwolenia Prudential Regulation Authority i nadzorowana jest przez Financial Conduct Authority oraz Prudential Regulation Authority. Firma Sterling ISA Managers Limited działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Financial Conduct Authority i jest nadzorowana przez tę samą instytucję.

    O firmie Capgemini​

Kontakt dla mediów

Skontaktuj się z nami

E-mail: pr@guidewire.com

Guidewire logo

Navigate what's next.