Skip navigation

PZU, Największa Firma Ubezpieczeniowa W Europie Środkowowschodniej, Korzysta Z Oprogramowania Guidewire Do Oceny Ryzyka Ubezpieczeniowego, Zarządzania Polisami I Rozliczeniami Oraz Reaskuracji I Zarządzania Danymi Klientów

PZU, Największa Firma Ubezpieczeniowa W Europie Środkowowschodniej, Korzysta Z Oprogramowania Guidewire Do Oceny Ryzyka Ubezpieczeniowego, Zarządzania Polisami I Rozliczeniami Oraz Reaskuracji I Zarządzania Danymi Klientów

Oprogramowanie Guidewire PolicyCenter i BillingCenter odgrywa kluczową rolę w realizacji największego programu transformacji w branży ubezpieczeniowej w Europie Środkowo-Wschodniej
WARSZAWA (Polska) i LONDYN (Wielka Brytania), 16 listopada, 2015

Grupa PZU, największe towarzystwo ubezpieczeniowe w Polsce oraz Guidewire Software, Inc. (NYSE: GWRE), dostawca oprogramowania dla branży ubezpieczeniowej, poinformowały dziś o udanym wdrożeniu oprogramowania Guidewire PolicyCenter® i Guidewire BillingCenter®. Jest to nowej generacji platforma służąca do sprzedaży polis ubezpieczeniowych (oprócz ubezpieczeń na życie), oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz zarządzania polisami i rozliczeniami. Ponadto Grupa PZU wykorzystała produkty Guidewire Rating Management™, Guidewire Reinsurance Management™ i Guidewire Client Data Management™ w realizacji programu transformacji towarzystwa.

W ramach projektu Everest nowa platforma zastąpi 21 obecnie używanych systemów. Projekt ten stanowi początek strategicznego procesu transformacji kultury przedsiębiorstwa, a także pozwoli znacząco zwiększyć jego konkurencyjność. Wdrożenie nowego oprogramowania jest ważnym etapem w realizacji strategii PZU 3.0, stanowiącej podstawę dalszego rozwoju firmy. Projekt Everest został zrealizowany zgodnie z metodologią Agile, co zapewniło większą elastyczność i pozwoliło skrócić czas jego realizacji.

Platforma Everest obsługuje wszystkie kanały dystrybucji, między innymi agentów pracujących na zasadach wyłączności, multi-agentów oraz brokerów, a także wszystkie podstawowe procesy biznesowe: sprzedaż, obsługę klientów, wznowienia polis, billing i rozliczenia prowizji. Z platformy Everest korzysta obecnie ponad 11 tysięcy agentów pracujących na zasadach wyłączności oraz pracowników oddziałów. W 2016 roku liczba pośredników zwiększy się do 20 tysięcy.

"Pomyślna realizacja tego projektu pomoże PZU w zapewnieniu wysokiej jakości usług, zarówno obecnie, jak i w nadchodzących latach," stwierdził prezes PZU, Andrzej Klesyk. "Jesteśmy bardzo zadowoleni z prawdziwie wielokanałowej, zautomatyzowanej infrastruktury."

PolicyCenter, BillingCenter i inne produkty Guidewire umożliwiają transformację procesów biznesowych PZU oraz infrastruktury IT; celem tej transformacji jest:

  • lepsze zaspokajanie potrzeb i oczekiwań klientów,

  • skrócenie czasu wprowadzania nowych produktów na rynek,

  • wzmocnienie reputacji firmy jako nowoczesnego, otwartego na zmiany ubezpieczyciela.

"Gratulujemy PZU udanej realizacji tego strategicznego przedsięwzięcia," powiedział Mik Polelle, dyrektor ds. obsługi klientów w firmie Guidewire Software. "Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy współpracować z tak otwartą na zmiany firmą, realizującą program transformacji procesów biznesowych i architektury IT w celu zapewnienia klientom nowoczesnych, spójnych usług."

Produkt Guidewire PolicyCenter™ zapewnia przedsiębiorstwom ubezpieczeniowym wydajne narzędzia do oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz efektywnego zarządzania polisami i produktami, pozwalające lepiej zaspokajać potrzeby klientów na szybko zmieniającym się rynku. Spójna architektura i bogactwo funkcji umożliwiają przeprowadzanie zaawansowanej oceny ryzyka ubezpieczeniowego i kompleksowe zarządzanie polisami – od zdefiniowania produktu, poprzez ocenę ryzyka, ustalenie ceny, finalizowanie umów, klauzule rozszerzające i odnowienia polis, aż po zapewnienie dostępu do informacji niezbędnych do tego, aby oferować na rynku wysokiej jakości usługi, przynoszące firmie zyski. Oprogramowanie PolicyCenter dostępne jest jako samodzielny system, a także jako część pakietu Guidewire InsuranceSuite™; możliwa jest także integracja z dotychczasowym oprogramowaniem ubezpieczyciela i aplikacjami innych producentów.

Produkt Guidewire BillingCenter™ usprawnia obsługę klientów firm ubezpieczeniowych dzięki efektywnemu zarządzaniu rozliczeniami. Wyjątkowa elastyczność systemu billingowego i systemu zarządzania należnościami umożliwia automatyzację cyklu billingowego, tworzenie różnego rodzaju harmonogramów rozliczeń i płatności, zarządzanie prowizjami agentów, a także dostęp do informacji, których potrzebuje przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe, aby szybko i bezbłędnie świadczyć usługi na rzecz klientów i agentów. Oprogramowanie BillingCenter dostępne jest jako samodzielny system, a także jako część pakietu Guidewire InsuranceSuite™; możliwa jest także integracja z dotychczasowym oprogramowaniem firmy ubezpieczeniowej i aplikacjami innych producentów.

PZU

Nowa strategia PZU 3.0 opiera się na założeniu, że do końca 2020 roku Grupa PZU zdobędzie i utrzyma pozycję lidera we wszystkich kluczowych obszarach swojej działalności: w dziedzinie ubezpieczeń, inwestycji i opieki zdrowotnej. Aby osiągnąć te cele, użyte zostaną między innymi następujące narzędzia: procedury obsługi odszkodowań doskonalsze niż te stosowane przez inne firmy na polskim rynku, przejrzyste i zrozumiałe produkty, sieć prywatnych placówek medycznych, poszerzanie działalności Grupy PZU na rynkach zagranicznych, uzupełniające się oferty PZU i LINK4 oraz pełne wdrożenie cyfrowego systemu operacyjnego. Wdrażając tę strategię, PZU od dwóch lat przejmuje wybranych dostawców usług medycznych, zamierzając stworzyć własną partnerską sieć placówek służby zdrowia. W 2015 roku Grupa PZU przejęła również Alior Bank, który stanie się zalążkiem instytucji zaliczającej się do pięciu największych firm na polskim rynku bankowym.

PZU jest liderem na polskim rynku usług ubezpieczeniowych, zwłaszcza jeśli chodzi o ubezpieczenia inne niż na życie. Na koniec drugiego kwartału 2015 roku udział firmy w rynku wynosił 32,9% (razem z firmą LINK4). Jest to najstarsza polska grupa ubezpieczeniowa, oferująca szeroki asortyment produktów ubezpieczeniowych i finansowych. Najważniejsza grupa produktów oferowanych przez PZU to ubezpieczenia komunikacyjne dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych. PZU Życie jest liderem na polskim rynku ubezpieczeń na życie pod względem wysokości regularnych składek przypisanych brutto; na koniec drugiego kwartału 2015 roku udział firmy w rynku wynosił 43,4%. Agencja ratingowa Standard & Poor's przyznała obu firmom – PZU i PZU Życie – ocenę A z perspektywą stabilną; ocena ta odzwierciedla siłę finansową instytucji i ryzyko kontrahenta. Jest to najwyższa ocena, jaką może otrzymać polska firma. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.pzu.pl.

O firmie Guidewire Software

Guidewire to platforma ciesząca się uznaniem instytucji z sektora ubezpieczeń majątkowych i osobowych, które wykorzystują ją do pozyskiwania klientów, wdrażania innowacji i efektywnego rozwoju. Nasza platforma jest dostępna jako usługa w chmurze i stanowi połączenie technologii cyfrowych, systemu bazowego, rozwiązań analitycznych i sztucznej inteligencji. Ponad 400 ubezpieczycieli – od nowych przedsięwzięć po największe i najbardziej złożone instytucje ubezpieczeniowe na świecie – korzystało z platformy Guidewire.

Będąc partnerem naszych klientów, wciąż rozwijamy się, aby umożliwiać im odnoszenie sukcesów. Jesteśmy dumni z naszych wyjątkowych osiągnięć wdrożeniowych, obejmujących ponad 1000 udanych projektów, wspieranych przez największy zespół badawczo-rozwojowy i ekosystem partnerski w branży. Oferujemy setki aplikacji partnerskich, które przyspieszają integrację i lokalizację oraz zwiększają innowacyjność.

Więcej informacji można uzyskać odwiedzając portal www.guidewire.com i obserwując nas na Twitterze: @Guidewire_PandC.

Kontakt dla mediów

Skontaktuj się z nami

E-mail: pr@guidewire.com

Navigate what's next.