Skip navigation

Guidewire gratuluje firmom Atlas, Economical Insurance, Nationwide i QBE Insurance Australia – zdobywcom nagród Innovation w 2016 roku

Guidewire gratuluje firmom Atlas, Economical Insurance, Nationwide i QBE Insurance Australia – zdobywcom nagród Innovation w 2016 roku

Po raz dziesiąty wyróżniono innowacyjne firmy, które w szczególnie przekonujący sposób pokazują korzyści z zastosowania rozwiązania Guidewire InsurancePlatform™, jakie płyną dla firmy i jej systemów informatycznych
SAN FRANCISCO–KONFERENCJA CONNECTIONS, 26 października, 2016

Guidewire Software, Inc. (NYSE: GWRE), dostawca oprogramowania dla firm ubezpieczeniowych oferujących ubezpieczenia osobowe i majątkowe, gratuluje sukcesu zdobywcom nagród Innovation w 2016 roku, firmom Atlas Financial Holdings, Inc., Economical Insurance wspólnie z Deloitte, Nationwide i QBE Insurance Australia wspólnie z EY. Po raz dziesiąty nagrodzono firmy, które w nowatorski sposób reagują na potrzeby rynku i zmieniające się oczekiwania klientów. Wyniki konkursu zostały ogłoszone podczas XII dorocznej konferencji Connections 2016, zorganizowanej przez Guidewire.

W 2016 roku nagrody otrzymali:

Atlas Financial Holdings, Inc.Atlas wykorzystuje oprogramowanie Guidewire Predictive Analytics™ (EagleEye w chwili rozpoczynania projektu) w modelach predykcyjnych, budowanych na potrzeby procesu likwidacji szkód. Główne cele projektu to optymalne wykorzystanie informacji, jakimi dysponują pracownicy działu likwidacji szkód w firmie Atlas poprzez zapewnienie właściwych zasobów, które umożliwią zarówno firmie, jak i klientowi odniesienie maksymalnych korzyści, a także zmniejszenie marginesu błędu przy ocenie wysokości rezerw na likwidację szkód.

Firma Atlas wdrożyła oprogramowanie Guidewire Predictive Analytics™ for Claims w celu usprawnienia procesu zarządzania likwidacją szkód, zwiększenia dokładności w szacowaniu szkodowości oraz ustalania wysokości rezerw w oparciu o model. Wdrożenie modelu pozwoliło firmie Atlas stworzyć narzędzie, które automatycznie i na bieżąco ustala poziom rezerw na podstawie oszacowań generowanych przez model. W rezultacie czas poświęcany dotąd na określanie wysokości rezerw można przeznaczyć na inne czynności, które mogą wpłynąć na bardziej korzystny wynik likwidacji szkody. Możliwość częstego powtarzania analizy przy użyciu zdolnych do samoczynnego uczenia się narzędzi Guidewire Predictive Analytics gwarantuje, że zaznaczające się tendencje i wzrost szkodowości są sygnalizowane na wczesnym etapie i uwzględniane w oszacowaniach.

Atlas korzysta z oprogramowania Guidewire Predictive Analytics™ for Profitability od 2015 roku i Predictive Analytics for Claims od 2016 roku.

Więcej informacji o firmie Atlas można znaleźć na stronie www.atlas-fin.com.

Economical Insurance wspólnie z DeloitteFirma Economical Insurance wykorzystała produkt będący częścią pakietu Guidewire Core wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem analitycznym innego producenta i zaawansowaną infrastrukturę IT, w wyniku czego powstał system Sonnet, nowatorska platforma cyfrowa, zapewniająca klientom wygodny dostęp do produktów ubezpieczeniowych on-line.

Firma Economical Insurance stworzyła Sonnet we współpracy z Deloitte; w maju 2016 udostępniono w tym systemie ubezpieczenia majątkowe, zaś w sierpniu – ubezpieczenia pojazdów.

Dzięki temu nowatorskiemu rozwiązaniu, klienci w Kanadzie mogą otrzymać wiążącą ofertę ubezpieczeniową niemal natychmiast po udzieleniu odpowiedzi na kilka prostych pytań. Firma włożyła wiele wysiłku w to, aby informacje o oferowanym produkcie były podane w sposób jasny i zrozumiały. Rozwiązanie Sonnet stworzone przez firmę Economical Insurance to prawdziwy przełom w zakresie oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

Produkty Guidewire PolicyCenter® i Guidewire BillingCenter są fundamentem, na którym firma Economical Insurance zbudowała rozwiązanie, dzięki któremu mogła wykorzystać zaawansowaną technologię, aby zapewnić klientom najwyższą jakość obsługi.

Firma Economical Insurance korzysta z oprogramowania PolicyCenter i BillingCenter od 2016 roku.

Więcej informacji o firmie Economical Insurance można znaleźć na stronie www.economical.com.

Więcej informacji o firmie Deloitte można znaleźć na stronie www.deloitte.ca.

Nationwidefirma Nationwide dzięki rozwiązaniu Guidewire Claim Portal™, skróciła czas oczekiwania, zmniejszyła koszty i poprawiła jakość obsługi.

Firma Nationwide szukała sposobów poprawienia jakości obsługi i zwiększenia możliwości samoobsługi przy załatwianiu takich spraw, jak uzyskanie informacji o odszkodowaniu, zgłoszenie szkody, wybór warsztatu naprawczego, umówienie terminu naprawy, wymiana stłuczonej szyby czy wypożyczenie samochodu.

Firma opracowała rozwiązanie wykorzystując interfejs API systemu Guidewire Digital Portal, zapewniającego dostęp w czasie rzeczywistym do informacji o szkodach, a także już wcześniej wdrożone funkcje ClaimCenter. Pozwoliło to zaoferować nowe usługi w krótszym czasie. Rozwiązanie pozwala całkowicie skomputeryzować proces likwidacji szkód, dzięki czemu ubezpieczeni mogą zgłaszać szkody korzystając z dowolnego kanału oraz otrzymywać na bieżąco informacje o postępach w załatwianiu sprawy. Ponadto, rozwiązanie to umożliwia przesłanie przez Internet dokumentacji szkody i zdjęć; wszystkie te dane są dostępne dla pracowników centrali natychmiast po przesłaniu. System ten zapewnia prawdziwie wielokanałową obsługę klienta.

W ciągu pierwszych trzech miesięcy po udostępnieniu usługi osobom zgłaszającym stłuczki, rozwiązanie to spowodowało dziesięciokrotny wzrost wykorzystania witryny internetowej firmy oraz skłoniło ponad 800 posiadaczy polisy Nationwide do założenia konta online. Znacząco zmniejszyło się również obciążenie centrum obsługi telefonicznej. Ponadto, nowe rozwiązanie zostało wdrożone w czasie krótszym niż planowany, co pozwoliło zaoszczędzić środki w budżecie IT.

Nationwide korzysta z rozwiązań ClaimCenter od 2013 roku, z systemu PolicyCenter od 2014 roku i z systemu Digital Portal Claim od 2016 roku.

Więcej informacji o firmie Nationwide można znaleźć na stronie www.nationwide.com.

QBE Insurance Australia wspólnie z EY firma QBE postawiła sobie za cel stworzenie elektronicznej sieci dystrybucji, zapewniającej osobisty, zindywidualizowany, bardziej angażujący kontakt z klientem, pełną integrację kanałów dostępu i sprawną realizację procedur. Firmy Guidewire i EY pomogły w realizacji tej wizji przez zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązania opartego na oprogramowaniu Guidewire InsuranceSuite™ na potrzeby działu Direct Insurance.

Ścisła współpraca QBE i EY umożliwiła całkowitą przebudowę systemu wykorzystywanego przez dział ubezpieczeń bezpośrednich w ciągu 20 miesięcy i stworzenie platformy, która w przyszłości pozwoli firmie rozszerzyć zakres działalności.

Opracowanie planu działań i przeanalizowanie wymagań QBE umożliwiło stworzenie systemu, który:

  • w ciągu 30 dni od uruchomienia pozwolił poprawić jakość obsługi online;

  • w ciągu 6 miesięcy od uruchomienia pozwolił zwiększyć liczbę polis, dla których ryzyko ubezpieczeniowe zostało oszacowane automatycznie dzięki systemowi bezpośredniego przetwarzania danych (STP);

  • spowodował ogólne usprawnienie procesu załatwiania spraw oraz znaczące odciążenie centrum obsługi telefonicznej.

QBE Insurance Australia korzysta z rozwiązań InsuranceSuite, DataHub, InfoCenter i Digital Portals od 2015 roku.

Więcej informacji o firmie QBE Australia można znaleźć na stronie www.qbe.com.au.

Więcej informacji o firmie EY można znaleźć na stronie www.ey.com.

— W imieniu całego zespołu Guidewire gratuluję zdobywcom nagród Innovation w 2016 roku — powiedział Mike Polelle, dyrektor ds. dostaw, Guidewire Innovation. — Firmy korzystające z naszych produktów nieustannie starają się poprawić jakość usług świadczonych na rzecz ubezpieczonych i agentów poprzez zapewnienie infrastruktury technicznej, która zaspokoi ich obecne i przyszłe potrzeby.

O firmie Guidewire Software

Guidewire to platforma ciesząca się uznaniem instytucji z sektora ubezpieczeń majątkowych i osobowych, które wykorzystują ją do pozyskiwania klientów, wdrażania innowacji i efektywnego rozwoju. Nasza platforma jest dostępna jako usługa w chmurze i stanowi połączenie technologii cyfrowych, systemu bazowego, rozwiązań analitycznych i sztucznej inteligencji. Ponad 400 ubezpieczycieli – od nowych przedsięwzięć po największe i najbardziej złożone instytucje ubezpieczeniowe na świecie – korzystało z platformy Guidewire.

Będąc partnerem naszych klientów, wciąż rozwijamy się, aby umożliwiać im odnoszenie sukcesów. Jesteśmy dumni z naszych wyjątkowych osiągnięć wdrożeniowych, obejmujących ponad 1000 udanych projektów, wspieranych przez największy zespół badawczo-rozwojowy i ekosystem partnerski w branży. Oferujemy setki aplikacji partnerskich, które przyspieszają integrację i lokalizację oraz zwiększają innowacyjność.

Więcej informacji można uzyskać odwiedzając portal www.guidewire.com i obserwując nas na Twitterze: @Guidewire_PandC.

Kontakt dla mediów

Skontaktuj się z nami

E-mail: pr@guidewire.com

Navigate what's next.