Skip navigation

Forum Guidewire: Sukces Ubezpieczycieli Będzie Zależał Od Zaangażowania

Forum Guidewire: Sukces Ubezpieczycieli Będzie Zależał Od Zaangażowania

Potrzeba zaangażowania klientów, agentów i pracowników zwiastuje nową erę technologii ubezpieczeniowej
LONDYN Wielka Brytania i Paryż Francja, 9 maja, 2017

​Guidewire Software, Inc. (NYSE: GWRE), dostawca oprogramowania w dziedzinie ubezpieczeń, zorganizował coroczne forum ubezpieczeniowe, które w tym roku odbyło się w Paryżu. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele działów ubezpieczeniowych i informatycznych towarzystw ubezpieczeniowych z całej Europy. Była to okazja do omówienia kierunków rozwoju branży, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych trendów w Europie, a także do przedstawienia i przeanalizowania sposobów wykorzystania technologii przez klientów Guidewire, w celu dostosowania ich działalności do zmieniających się warunków rynkowych.

Dyskusję rozpoczął Dyrektor Generalny Guidewire Software Marcus Ryu, który mówił o coraz szybszym tempie zmian w branży ubezpieczeniowej i o dążeniu jego firmy do tworzenia systemów, które umożliwiają ubezpieczycielom współpracę z klientem na jego zasadach poprzez wychodzenie naprzeciw jego oczekiwaniom. Wyraził on opinię, że w dzisiejszej erze zaangażowania zdolność ubezpieczyciela do wyróżnienia się na tle konkurencji zależy od umiejętności nawiązania relacji z klientem na jego własnych warunkach. Z tego względu firma Guidewire skupia się na procesie angażowania poprzez projektowanie rozwiązań opartych na koncepcji profili i podróży klienta, jednocześnie zapewniając wsparcie podstawowych operacji, danych i ich analizy oraz cyfryzacji.

Główni prelegenci:

  • AXA: Miriam Bouchebouba, Dyrektor IT w pionie ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych, przedstawiła pierwsze etapy procesu odchodzenia od „płatnika do partnera” w firmie AXA. Wizja ta wynika z przekonania, że AXA powinna oferować swoim klientom wsparcie przed wystąpieniem szkody, w trakcie jej trwania, a także na późniejszym etapie;

  • Inspirujący mówca: futurolog Magnus Lindkvist zgłębiał zagadnienia dotyczące wielu aktualnych trendów i koncepcji, a także ich znaczenia dla naszego życia, społeczeństwa i biznesu. Wyraził on opinię, że w ostatecznym rozrachunku kreatywność jest lepsza od konkurencji, a swoje wystąpienie zakończył stwierdzeniem, że technologia polega na tym, że coś praktycznego przekształcamy w coś magicznego;

  • Admiral Group plc: Christophe Sanchez, Dyrektor ds. Technicznych i Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu na Europę, oraz Costantino Moretti, Dyrektor Generalny ConTe, mówili o dwóch różnych doświadczeniach francuskiej i włoskiej spółki zależnej (L’olivier Assurances i ConTe.it) przy uruchamianiu platformy Guidewire: od podstaw i w oparciu o warunki zastane. Proces wdrażania trwał 9 miesięcy we Francji i 16 miesięcy we Włoszech;

  • Aviva: James Russell, Dyrektor Programowy, mówił o procesie zmiany linii ubezpieczeń gospodarczych w firmie Aviva, o podejściu do zarządzania złożonością i o nabytych doświadczeniach: należy dążyć do prostoty, zastanowić się, gdzie uniwersalny produkt niekoniecznie będzie pasować wszystkim i mieć świadomość znaczenia stałego korzystania z aktualizacji Guidewire;

  • Basler Versicherungen: Andreas Jud, Specjalista ds. Migracji, przedstawił doświadczenia swojej firmy, która jako pierwszy ubezpieczyciel w Europie wdrożyła platformę Guidewire DataHub™, a także o zastosowanym przez nią modelu migracji polis motoryzacyjnych, która objęła dotychczas 340 tys. polis, i

  • P&V Assurances: Marc Beaujean, Administrator i Członek Zarządu, opisał skutki przekształceń działalności jego firmy oraz znaczenie uzyskania akceptacji wszystkich struktur organizacyjnych dla wprowadzanych zmian, priorytetowej roli digitalizacji, szkoleń i coachingu oraz wdrożenia technicznego. Od czasu wdrożenia samego tylko systemu Guidewire ClaimCenter® produktywność wzrosła o ponad 30%, a obecnie uważa się, że wzrost o 50% jest realnym celem.

"Ubezpieczyciele, którzy najbardziej angażują się w relacje z użytkownikami, będą coraz częściej zwycięzcami," stwierdził Marcus Ryu. "Guidewire InsurancePlatform łączy trzy elementy: operacje podstawowe, dane i analizy oraz cyfryzację. Współdziałanie tych elementów zapewnia ubezpieczycielom lepszą możliwość reagowania na zmiany w branży oraz angażowania w większym stopniu swoich klientów, agentów i pracowników."

O firmie Guidewire Software

Guidewire to platforma ciesząca się uznaniem instytucji z sektora ubezpieczeń majątkowych i osobowych, które wykorzystują ją do pozyskiwania klientów, wdrażania innowacji i efektywnego rozwoju. Nasza platforma jest dostępna jako usługa w chmurze i stanowi połączenie technologii cyfrowych, systemu bazowego, rozwiązań analitycznych i sztucznej inteligencji. Ponad 400 ubezpieczycieli – od nowych przedsięwzięć po największe i najbardziej złożone instytucje ubezpieczeniowe na świecie – korzystało z platformy Guidewire.

Będąc partnerem naszych klientów, wciąż rozwijamy się, aby umożliwiać im odnoszenie sukcesów. Jesteśmy dumni z naszych wyjątkowych osiągnięć wdrożeniowych, obejmujących ponad 1000 udanych projektów, wspieranych przez największy zespół badawczo-rozwojowy i ekosystem partnerski w branży. Oferujemy setki aplikacji partnerskich, które przyspieszają integrację i lokalizację oraz zwiększają innowacyjność.

Więcej informacji można uzyskać odwiedzając portal www.guidewire.com i obserwując nas na Twitterze: @Guidewire_PandC.

Kontakt dla mediów

Skontaktuj się z nami

E-mail: pr@guidewire.com

Guidewire logo

Navigate what's next.