Skip navigation

Dalsze Powodzenie Niemieckiego Sektora Ubezpieczeń Wymaga Współpracy Branży IT I Biznesu W Ramach Strategicznego Partnerstwa

Dalsze Powodzenie Niemieckiego Sektora Ubezpieczeń Wymaga Współpracy Branży IT I Biznesu W Ramach Strategicznego Partnerstwa

Technologie informatyczne kluczem do tworzenia innowacji oraz transformacji cyfrowych w sektorze ubezpieczeń
MONACHIUM Niemcy i LONDYN Wielka Brytania, 18 lipca, 2017

​Spółka Guidewire Software, Inc. (NYSE, GWRE), dostawca oprogramowania dla firm ubezpieczeniowych, podkreśliła w swoim ostatnim Dossier znaczenie innowacji tworzonych z wykorzystaniem technologii informatycznych dla osiągania dalszych pozytywnych wyników w niemieckim sektorze ubezpieczeń. Doniesienia oparte są na niedawno przeprowadzonych przez EY Innovalue i Uniwersytet St Gallen badaniach, w których udział wzięło niemieckich firm ubezpieczeniowych o różnych profilach i wielkości. Uczestników pytano o wpływ cyfryzacji na funkcjonowanie ich działów informatycznych. Badanie potwierdziło, że większość ubezpieczycieli przeprowadziło cyfryzację na umiarkowaną skalę, a ich świadomość cyfryzacji w branży nie jest doskonała; wykryto przy tym także brak powiązania pomiędzy strategiami informatycznymi a biznesowymi oraz doraźne podejście do cyfryzacji, któremu brakuje zintegrowania na poziomie operacyjnym.

W badaniu zaproponowano trzy ogólne obszary do poprawy:

  • Procesy: zwrot w kierunku większej automatyzacji i korzystania z metodologii „Agile”;

  • Ludzie i organizacja: ubezpieczyciele muszą uzupełniać braki w wiedzy, zatrzymać przy sobie i szkolić posiadane kadry, a także proaktywnie rekrutować nowych pracowników z wymaganymi umiejętnościami technicznymi; i

  • Technologia i infrastruktura: ściślejsza współpraca ze światem biznesu, większa koncentracja na kliencie oraz optymalizacja procesów (w tym integracja nowych technologii oraz korzystanie ze standardowego oprogramowania).

"Spółka Guidewire dostrzega zapotrzebowanie na technologie informatyczne w transformacji cyfrowej, a także znaczenie ich roli w działalności całych firm," powiedział René Schoenauer, kierownik ds. marketingu produktów na region EMEA w spółce Guidewire. "Cyfryzacja odgrywa ważną rolę w umożliwianiu bliższych interakcji pomiędzy wszystkimi stronami zaangażowanymi w branży ubezpieczeniowej. Dzisiejsza „epoka interakcji” – „era zaangażowania” charakteryzuje się technologiami cyfrowymi, które w centrum stawiają klienta. Wyzwanie polega na kompleksowym zapewnieniu mu pozytywnych doświadczeń, w tym personalizacji, możliwości wygodnego wchodzenia w interakcje za pośrednictwem urządzeń mobilnych i wielu kanałów, a także szybkiej obsługi. Nowoczesne technologie informatyczne, systemy podstawowe, portale cyfrowe i analiza danych wspierają całościowe interakcje w czasie rzeczywistym i są niezastąpione w tworzeniu rzeczywistych cyfrowych wrażeń użytkownika."

Dzięki ponad 300 projektom wdrożeniowym na całym świecie spółka Guidewire zdobyła bogate doświadczenie we współpracy z ubezpieczycielami działającymi na różną skalę. W projektach typu „agile”, w których interdyscyplinarne zespoły dysponują umiejętnościami decyzyjnymi, projekty mogą być realizowane szybko, elastycznie i z dużym powodzeniem. Według klientów spółki Guidewire jednym z najważniejszych elementów skutecznych projektów jest bliska współpraca pomiędzy działami informatycznymi i operacyjnymi. Ważną rolę odgrywa też metodologia „agile” oraz wysokiej jakości oprogramowanie.

"Dawniej działy informatyczne często były ograniczone do roli wewnętrznego dostawcy usług," skomentował Keith Stonell, dyrektor zarządzający na region EMEA w spółce Guidewire. "Dzięki lepszej współpracy międzyfunkcyjnej oraz szerszemu wykorzystaniu metodologii „Agile” personel IT może lepiej poradzić sobie z większymi, szybszymi i bardziej zsynchronizowanymi projektami. Aby zapewnić dalsze powodzenie niemieckich ubezpieczycieli na rynku, działy informatyczne powinny stać się aktywnymi innowatorami, rozwijać swój personel, pogłębiać wiedzę o kliencie oraz zająć pozycję pełnoprawnego partnera strategicznego w przedsiębiorstwach, na rzecz których działają."

O firmie Guidewire Software

Guidewire to platforma ciesząca się uznaniem instytucji z sektora ubezpieczeń majątkowych i osobowych, które wykorzystują ją do pozyskiwania klientów, wdrażania innowacji i efektywnego rozwoju. Nasza platforma jest dostępna jako usługa w chmurze i stanowi połączenie technologii cyfrowych, systemu bazowego, rozwiązań analitycznych i sztucznej inteligencji. Ponad 400 ubezpieczycieli – od nowych przedsięwzięć po największe i najbardziej złożone instytucje ubezpieczeniowe na świecie – korzystało z platformy Guidewire.

Będąc partnerem naszych klientów, wciąż rozwijamy się, aby umożliwiać im odnoszenie sukcesów. Jesteśmy dumni z naszych wyjątkowych osiągnięć wdrożeniowych, obejmujących ponad 1000 udanych projektów, wspieranych przez największy zespół badawczo-rozwojowy i ekosystem partnerski w branży. Oferujemy setki aplikacji partnerskich, które przyspieszają integrację i lokalizację oraz zwiększają innowacyjność.

Więcej informacji można uzyskać odwiedzając portal www.guidewire.com i obserwując nas na Twitterze: @Guidewire_PandC.

Kontakt dla mediów

Skontaktuj się z nami

E-mail: pr@guidewire.com

Guidewire logo

Navigate what's next.