Komunikat prasowe

Guidewire Przejmuje Cyence

Przejęcie umożliwi firmie Guidewire poszerzenie oferty produktów przeznaczonych dla firm z sektora ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych o oparte na chmurze rozwiązanie w zakresie nasłuchu strumienia danych i analizy ryzyka z myślą o zarządzaniu „ryzykam

FOSTER CITY i SAN MATEO, Kalifornia, Październik 6, 2017

​Firma Guidewire Software, Inc. (NYSE: GWRE), dostawca oprogramowania dla firm ubezpieczeniowych, oraz firma Cyence ogłosiły dziś zawarcie wiążącej umowy dotyczącej przejęcia Cyence przez firmę Guidewire. Cyence jest producentem oprogramowania, które wykorzystuje analitykę danych i ryzyka w celu umożliwienia firmom z sektora ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych rozwoju poprzez zapewnienie asekuracji dla „ryzyk XXI wieku,” które pozostawały dotychczas niedoubezpieczone lub w ogóle nieobjęte ubezpieczeniem.

Nowe ryzyka — do których zalicza się między innymi cyberataki, utratę reputacji czy nowe formy przerw w działalności przedsiębiorstwa skutkujące utratą zysków — stanowią dla ubezpieczycieli wyjątkowy problem. Gwałtownie ewoluują, a historia roszczeń, która zwykle umożliwia ubezpieczycielom ocenę ryzyka i wycenę polisy, jest w ich przypadku krótka. Ich złożoność oraz nieoczywista struktura powiązań i kumulacji ryzyk wymagają bardziej zróżnicowanych i dynamicznych zbiorów danych do stworzenia skutecznych modeli. Aby umożliwić ubezpieczycielom zmierzenie się z tym wyzwaniem, Cyence oferuje rozwiązanie w zakresie nasłuchu strumienia danych i analizy ryzyka, oparte na gromadzeniu w skali Internetu oraz profesjonalnym przechowywaniu zewnętrznych danych z wykorzystaniem systemów uczących się i modelowania ryzyka. Rozwiązanie to ułatwia zarządzanie produktami, funkcję aktuarialną, ocenę ryzyka oraz zarządzenie ryzykiem w przedsiębiorstwie.

„Cyence to wyjątkowa firma informatyczna, która podobnie jak Guidewire skupia się na zaspokajaniu strategicznych potrzeb sektora ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych,” wyjaśnia Marcus Ryu, współzałożyciel i dyrektor generalny Guidewire Software. Guidewire koncentruje się na działalności podstawowej, zarządzaniu danymi oraz technologii cyfrowej, natomiast Cyence wykorzystuje swoją rozległą wiedzę w dziedzinie analityki danych i systemów uczących się, aby umożliwić modelowanie niezbędne do tworzenia produktów ubezpieczeniowych, wyceny polis oraz oceny ryzyk XXI wieku. Specyfika nowych ryzyk, takich jak cyberataki, sprawia, że tradycyjne metody aktuarialne zaczynają zawodzić. Dzięki proponowanym przez Cyence metodom nowej generacji, ubezpieczyciele będą mogli podnieść wartość i poszerzyć zakres produktów, jakich potrzebują ubezpieczeni.”

„Firma Cyence zaczęła stosować rozwiązania w zakresie analityki danych w odniesieniu do ryzyka cybernetycznego w odpowiedzi na duże zapotrzebowanie ze strony sektora ubezpieczeniowego wynikające z faktu, że tego rodzaju ryzyko może realnie zagrażać dalszemu istnieniu podmiotów ubezpieczonych. Mamy nadzieję, że połączenie z Guidewire pozwoli nam kontynuować naszą misję, jaką jest umożliwienie ubezpieczycielom wkroczenia na nowe rynki poprzez objęcie ubezpieczeniem nowych ryzyk, takich jak cyberataki,” stwierdził Arvind Parthasarathi, współzałożyciel i dyrektor generalny Cyence. „Jesteśmy podekscytowani perspektywą udoskonalenia naszej metody dzięki rozwiązaniom wspierającym ubezpieczenia na wszystkich etapach ich cyklu życia i ułatwiającym zarządzanie danymi operacyjnymi, jakie zapewniają podstawowe aplikacje Guidewire, a także perspektywą połączenia sił z liderem na rynku rozwiązań informatycznych dla sektora ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych.”

Łączna zapłata za przejęcie wyniesie w przybliżeniu 275 milionów dolarów lub 265 milionów dolarów po potrąceniu 10 milionów dolarów środków pieniężnych, z uwzględnieniem zwyczajowo przyjętych korekt. Na zapłatę wniesioną z chwilą sfinalizowania transakcji będzie się składać ok. 140 milionów dolarów netto w gotówce oraz ok. 1,6 miliona akcji zwykłych Guidewire nowej emisji. Ok. 260 000 spośród tych akcji stanowić będzie zapłatę odroczoną, której przekazanie będzie uzależnione od osiągnięcia określonych progów dotyczących retencji
i działalności operacyjnej.

Transakcja ma zostać sfinalizowana na początku drugiego kwartału roku obrotowego Guidewire.

Informacje na temat telekonferencji

Zarząd firmy zorganizuje w dniu dzisiejszym telekonferencję i webcast w celu omówienia transakcji.

Data:                                                     Piątek, 6 października 2017 r.

Godzina:                                              8:30 czasu wschodniego

Udział na żywo:                                   (888) 298-3457, połączenia krajowe
                                                            (719) 457-2628, połączenia międzynarodowe

Replay:                                                 (844) 512-2921, Hasło 6379411, połączenia krajowe
                                                             (412) 317-6671, Hasło 6379411, połączenia międzynarodowe

Webcast i                                            
dodatkowe slajdy:                           http://ir.guidewire.com (na żywo i do odtworzenia) 

Ostrzeżenie w sprawie oświadczeń dotyczących przyszłości

Niniejszy komunikat prasowy zawiera oświadczenia dotyczące przyszłości odnoszące się do oczekiwań, planów i prognoz, w tym oczekiwań dotyczących naszej zdolności do sfinalizowania tej transakcji i czasu jej sfinalizowania oraz korzyści związanych z jej zawarciem. Oświadczenia te oparte są na aktualnych oczekiwaniach oraz stanie wiedzy zarządu Guidewire w dniu publikacji niniejszego komunikatu i są obciążone pewnym ryzykiem i niepewnością, które mogą spowodować, iż faktyczne wyniki będą się znacząco różnić od tych opisanych w oświadczeniach dotyczących przyszłości, w tym między innymi ryzykiem zaistnienia niekorzystnych i nieprzewidywalnych warunków makroekonomicznych oraz ryzykiem dotyczącym sfinalizowania transakcji i integracji firm. Wszystkie oświadczenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym komunikacie prasowym są oparte na informacjach dostępnych firmie Guidewire dniu publikacji niniejszego komunikatu. Guidewire nie podejmuje się aktualizowania żadnego z tych oświadczeń dotyczących przyszłości.

Informacje o Cyence

Cyence ułatwia firmom z sektora ubezpieczeniowego zrozumienie znaczenia tzw. nowych ryzyk XXI wieku, takich jak cyberataki, przerwy w działalności przedsiębiorstw itp. Proponowane przez Cyence wyjątkowe rozwiązania w zakresie analityki danych łączą gromadzenie danych na szeroką skalę, systemy uczące się oraz modelowania ekonomiczne i modelowanie ryzyka w celu stworzenia platformy umożliwiającej modelowanie ryzyka ubezpieczeniowego. Wiodące firmy z sektora ubezpieczeniowego korzystają z platformy i rozwiązań analitycznych Cyence, aby lepiej zrozumieć ryzyka i skuteczniej nimi zarządzać oraz tworzyć nowe produkty ubezpieczeniowe, które odmienią oblicze tej branży. Więcej informacji na temat Cyence na stronie www.cyence.net.

O firmie Guidewire Software

Guidewire to platforma ciesząca się uznaniem instytucji z sektora ubezpieczeń majątkowych i osobowych, które wykorzystują ją do pozyskiwania klientów, wdrażania innowacji i efektywnego rozwoju. Nasza platforma jest dostępna jako usługa w chmurze i stanowi połączenie technologii cyfrowych, systemu bazowego, rozwiązań analitycznych i sztucznej inteligencji. Ponad 400 ubezpieczycieli – od nowych przedsięwzięć po największe i najbardziej złożone instytucje ubezpieczeniowe na świecie – korzystało z platformy Guidewire.

Będąc partnerem naszych klientów, wciąż rozwijamy się, aby umożliwiać im odnoszenie sukcesów. Jesteśmy dumni z naszych wyjątkowych osiągnięć wdrożeniowych, obejmujących ponad 1000 udanych projektów, wspieranych przez największy zespół badawczo-rozwojowy i ekosystem partnerski w branży. Oferujemy setki aplikacji partnerskich, które przyspieszają integrację i lokalizację oraz zwiększają innowacyjność.

Więcej informacji można uzyskać odwiedzając portal www.guidewire.com i obserwując nas na Twitterze: @Guidewire_PandC.