Skip navigation

Błyskawiczne dostarczanie najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych w branży – oto motyw przewodni Konferencji Europejskiej Guidewire

Błyskawiczne dostarczanie najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych w branży – oto motyw przewodni Konferencji Europejskiej Guidewire

Uczestnicy forum w Paryżu mieli szansę dowiedzieć się, w jaki sposób rozwiązania Guidewire wspomagają innowacje w branży ubezpieczeń
PARYŻ Francja, 20 maja, 2019

Firma Guidewire Software, Inc. (NYSE: GWRE), dostawca niezawodnej platformy dla branży ubezpieczeń majątkowych i osobowych, zorganizowała doroczne Europejskie Forum Ubezpieczeniowe dla swoich klientów. Tym razem konferencja odbyła się w Paryżu. Uczestnicy mieli szansę posłuchać o rozwiązaniach zwiększających efektywność i redukujących długoterminowy całkowity koszt posiadania (TCO). Mówiono także o wyobrażeniach na temat przyszłości ubezpieczeń oraz o tym, w jaki sposób firmy ubezpieczeniowe będą realizować swoje zadania z pomocą innowacyjnych projektów, mając na uwadze niezwykłe tempo zmian, które staje się normą w dzisiejszym świecie.

Na początku prezes Guidewire Software Marcus Ryu raz jeszcze podkreślił, że misją Guidewire jest maksymalizacja zysków klientów z inwestycji w technologię oraz udzielanie zewnętrznego wsparcia w możliwie jak najprostszy sposób. Zaznaczył ponadto, że działająca w chmurze platforma InsurancePlatform autorstwa Guidewire daje ubezpieczycielom możliwość optymalizacji ich działania, wdrożenia cyfrowej obsługi klienta, wykorzystania danych na nowe sposoby, zaadaptowania insurtech oraz uproszczenia procesów IT. Ryu zaznaczył, że wszystkie produkty Guidewire dostępne są za pośrednictwem Guidewire Cloud™. Klientom z krajów europejskich przedstawił drogę, którą przeszła spółka do opracowania obecnego rozwiązania deweloperskiego. W tej chwili firma stosuje mieszankę tradycyjnych pakietów dostosowanych do potrzeb i wymagań danego rynku krajowego z integracjami obsługiwanymi przez Guidewire DevConnect™.

Swoje prezentacje wygłosili również reprezentanci różnych firm ubezpieczeniowych wykorzystujących rozwiązania z oferty Guidewire:

  • Aviva Italy: Dyrektor ds. operacyjnych Vittorio Giusti opowiedział o projekcie wdrożenia InsuranceSuite™, który udało się zrealizować w zaledwie cztery miesiące. Prostota i wielomodułowość, system obsługi oraz fakt, że rozwiązanie to jest w pełni cyfrowe i wielokanałowe pozwala klientom na określenie zakresu posiadanego ubezpieczenia, a także umożliwia im dostęp do usług firmy Aviva w każdym miejscu i o każdej porze. Klienci mogą nie tylko wybrać preferowane przez siebie formy kontaktu, lecz również przełączać się pomiędzy kanałami w dowolnym momencie;

  • Natixis Assurances, linia ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie: Prezes Nathalie Broutèle i Françoise Terry, dyrektor działu obsługi roszczeń, opowiedzieli o zastosowanej przez ich firmę metodzie pomyślnego wdrożenia projektu przekształcenia systemu obsługi roszczeń Purple#Care. Prelegenci wymienili również zalety wykorzystywania ClaimCenter w bieżącym działaniu. O powodzeniu projektu zadecydowało kilka istotnych czynników: brak odstępstw od OOTB, kierownictwo o precyzyjnie określonych kompetencjach, przyjęty budżet i harmonogram, zespół zaangażowany w realizację projektu na 100% oraz wspólny cel przyświecający wszystkim uczestnikom projektu. Skutki realizacji tego przedsięwzięcia to m.in. doskonalsza obsługa klienta i oferowanie większej wartości dla klienta, ulepszony proces zarządzania ryzykiem i kosztami oraz stymulacja innowacji;

  • VHV Germany: Dr Adam Melski, kierownik projektu, przedstawił wyzwania, z którymi firma musiała zmierzyć się przy wdrażaniu pierwszej wersji Guidewire ClaimCenter™ oraz opowiedział o korzyściach płynących z zastosowania takiego rozwiązania. Prelegent podkreślił przewagę metodologii Agile nad Waterfall, a także konieczność przygotowania personelu do zmian poprzez zapewnienie odpowiednich szkoleń. Zaznaczył również, jak ważne jest, aby zrealizować w pełni pierwsze zadanie, zanim przejdzie się do wdrażania w życie kolejnego. Jego zdaniem kluczem są morale zespołu oraz zadowolenie pracowników. Skutek? VHV jest obecnie bardziej funkcjonalne, zwiększyło automatyzację działań, posiada ulepszony system monitorowania roszczeń, a back-end uzyskał doskonalszą integrację z nowym portalem cyfrowym; i

  • Hiscox UK: Dan Bishop, Dyrektor Działu Wycen, opowiedział o swojej pracy analityka, o sposobach modelowania danych w czasie kryzysu w 2008 r., a przede wszystkim o skutkach wprowadzenia w życie Dyrektywy Solvency II. Podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat sprawdzonych sposobów działania oraz chybionych pomysłów w tym zakresie, przywołując przykłady rozwiązań konkretnych problemów biznesowych umożliwiających uzyskanie informacji niezbędnych do podejmowania działań przez najważniejszych decydentów.

Prezentacje pracowników Guidewire dotyczyły natomiast następujących zagadnień:

  • Wpływ pokolenia Y na sektor ubezpieczeniowy jako klientów i przyszłej siły roboczej. Cyfrowe doświadczenie oferowane przez Big Tech ma niebagatelny wpływ na oczekiwania klienta. Branża insurtech musi zatem tworzyć i dostarczać usługi i produkty zgodne z tymi oczekiwaniami. Dan opowiedział również, jak środowisko DevConnect wspomaga ekosystem insurtech;

  • W pierwszej cyfrowej erze wszyscy uczestnicy rynku ubezpieczeniowego – klienci, agenci oraz pracownicy – otrzymują błyskawiczną, wielokanałową obsługę. Firma Guidewire i jej klienci przewodzą rewolucji cyfrowej, dzięki zoptymalizowanym, wielokanałowym doświadczeniom, innowacyjnym rozwiązaniom dla mikrosegmentów rynkowych oraz systemowi CRM ukierunkowanemu na ubezpieczenia /i współdziałającemu z Salesforce; i

  • Ubezpieczyciele muszą sprostać wyzwaniom w zakresie oceny, testowania i integracji rozmaitych rozwiązań oferowanych przez cenionych dostawców oprogramowania i firmy insurtech. Mogą oni skorzystać z najnowocześniejszych, innowacyjnych rozwiązań za pośrednictwem stale rozwijanej sieci Guidewire Marketplace.

Mówca motywacyjny: Nancy Rademaker przedstawiła prezentację pt. Skrajne ukierunkowanie na klienta już pojutrze (Extreme Customer Centricity in the Day after Tomorrow). Zdaniem naszego gościa kluczem do sukcesu w czasach niebywałego wzrostu mocy obliczeniowej, dostępności danych, IoT oraz Big Tech jest otwartość na zmiany. Dlatego radziła uczestnikom forum strategiczną zmianę – skupienie się na eksperymentowaniu, odkrywaniu nowych możliwości, nawiązywaniu współpracy oraz podejmowaniu ryzyka. Tędy prowadzi droga do sukcesu. Jedynym szefem jest klient. Koncepcje B2B i B2C zostały wyparte na rzecz relacji H2H (Human to Human – człowiek-człowiek). Nową miarą lojalności stała się wygoda klienta, a firmy ubezpieczeniowe muszą dostarczać w pełni dostępne, doskonałe usługi i produkty.

O firmie Guidewire Software

Guidewire to platforma ciesząca się uznaniem instytucji z sektora ubezpieczeń majątkowych i osobowych, które wykorzystują ją do pozyskiwania klientów, wdrażania innowacji i efektywnego rozwoju. Nasza platforma jest dostępna jako usługa w chmurze i stanowi połączenie technologii cyfrowych, systemu bazowego, rozwiązań analitycznych i sztucznej inteligencji. Ponad 400 ubezpieczycieli – od nowych przedsięwzięć po największe i najbardziej złożone instytucje ubezpieczeniowe na świecie – korzystało z platformy Guidewire.

Będąc partnerem naszych klientów, wciąż rozwijamy się, aby umożliwiać im odnoszenie sukcesów. Jesteśmy dumni z naszych wyjątkowych osiągnięć wdrożeniowych, obejmujących ponad 1000 udanych projektów, wspieranych przez największy zespół badawczo-rozwojowy i ekosystem partnerski w branży. Oferujemy setki aplikacji partnerskich, które przyspieszają integrację i lokalizację oraz zwiększają innowacyjność.

Więcej informacji można uzyskać odwiedzając portal www.guidewire.com i obserwując nas na Twitterze: @Guidewire_PandC.

Kontakt dla mediów

Skontaktuj się z nami

E-mail: pr@guidewire.com

Guidewire logo

Navigate what's next.