Komunikat prasowe

Beazley stawia na Guidewire Cyence Risk Analytics w celu uzyskania większej skuteczności w modelowaniu ryzyka

Globalny ubezpieczyciel oferujący wyspecjalizowane produkty ubezpieczeniowe pragnie zwiększyć możliwości gromadzenia danych w internecie w celu zwiększenia wydajności operacyjnej, kapitałowej i cenowej.

LONDON and SAN MATEO, Calif., Wrzesień 10, 2019

Firma Guidewire Software, Inc. (NYSE: GWRE), dostawca niezawodnego oprogramowania dla branży ubezpieczeń majątkowych i osobowych, ogłosiła dziś, że jeden z czołowych ubezpieczycieli oferujących specjalistyczne produkty ubezpieczeniowe, firma Beazley, wybrała produkt Guidewire Cyence™ Risk Analytics (Cyence), do zwiększenia swoich kompetencji w zakresie pozyskiwania danych w Internecie na szeroką skalę, w celu udoskonalenia procesów oceny ryzyka, wydajności kapitałowej i efektywności kosztowej, a także możliwie jak najszybszego przedstawiania ofert polis i składek swoim klientom. Beazley wdroży modele danych Cyence, aby rozszerzyć swoje portfolio aplikacji do modelowania danych na potrzeby pionu ubezpieczeń od ryzyk cybernetycznych. W przyszłości firma planuje wykorzystywać to rozwiązanie również w innych obszarach działalności.

„Niezmiernie cieszy nas fakt, że Beazley postanowiła zacieśnić swoją współpracę z nami, stawiając na Cyence. W pełni popieramy globalną misję świadczenia dla klientów najwyższej jakości usług dotyczących oceny ryzyka i rozpatrywania roszczeń,” mówi Mike Rosenbaum, prezes Guidewire Software. „Celem działań naszej firmy jest wprowadzanie na rynek inteligentnych rozwiązań dla branży ubezpieczeń. Dlatego liczymy na owocną współpracę z  Beazley w budowaniu analityki danych, aby pomóc im osiągnąć ich strategiczne cele związane z zarządzaniem ryzykiem w przedsiębiorstwie oraz z całościowym rozwojem biznesowym.”

„Po przeprowadzeniu rozeznania na temat dostępnych na rynku rozwiązań  w zakresie analizy danych doszliśmy do wniosku, że możliwości merytoryczne i techniczne oferowane w ramach Cyence to najlepsze rozwiązanie, umożliwiające stawienie czoła wyzwaniom, jakie niesie ze sobą współczesny świat, w pełni oparty na danych,” mówi Adam Rich, kierownik działu technologii oceny ryzyka, Beazley. „Od dawna wykorzystujemy Guidewire ClaimCenter™, a inteligentny system Cyence pozwoli nam na skuteczniejsze wychwytywanie i analizowanie danych pochodzących z roszczeń. Dzięki temu uzyskamy informacje niezbędne do opracowania nowych produktów i strategii wejścia na rynek.”

O firmie Beazley

Beazley plc (BEZ.L) to spółka-matka w grupie ubezpieczycieli oferujących ubezpieczenia specjalne. Firma działa w Europie, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, krajach Ameryki Łacińskiej i w Azji. Zarządza sześcioma syndykatami banku Lloyds. W 2018 roku jej globalna składka przypisana brutto osiągnęła wartość 2615 mln dolarów. Wszystkie syndykaty banku Lloyds uzyskały rating „A” według agencji A.M.Best.

W USA działania firmy skupiają się na specjalnych produktach ubezpieczeniowych. Na tym rynku sprzedaż prowadzi Beazley Insurance Company, Inc., ubezpieczyciel licencjonowany we wszystkich 50 stanach, który otrzymał rating „A” agencji A.M.Best. Za ubezpieczenia ponadstandardowe odpowiadają syndykaty firmy Beazley w banku Lloyds.

Beazley to lider w wielu obszarach, m.in. w pionach zawodowych ubezpieczeń OC, ubezpieczeń majątkowych, ubezpieczeń statków, reasekuracji, ubezpieczeń NNW i na życie, ubezpieczeń od ryzyka politycznego i ubezpieczeń utraty zysku.

Więcej informacji pod adresem: www.beazley.com

O narzędziu Guidewire Cyence Risk Analytics

Guidewire Cyence Risk Analytics to wyjątkowe rozwiązanie w zakresie analityki i porządkowania danych, dzięki któremu można lepiej zrozumieć i modelować nowe i ewoluujące ryzyka XXI w. Narzędzie łączy gromadzenie danych na szeroką skalę, systemy uczące się oraz modelowanie ryzyka ubezpieczeniowego. Klienci mogą za jego sprawą pozyskać dane niezbędne do stawiania czoła coraz to nowym ryzykom, umożliwiające wykorzystanie nowych możliwości, a także pomagające w tworzeniu nowych produktów.

O firmie Guidewire Software

Guidewire oferuje platformę IT dla sektora ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Ubezpieczyciele używają jej w celu adaptacji i odnoszenia sukcesów w obliczu coraz szybszych zmian. Nasza oferta obejmuje oprogramowanie, usługi i ekosystem partnerski, które umożliwiają Klientom prowadzenie działalności, wyróżnianie się i rozwój. Pod koniec roku obrotowego 2019 obsługiwaliśmy ponad 380 ubezpieczycieli w 34 krajach. Więcej informacji można uzyskać odwiedzając portal www.guidewire.com oraz w serwisie Twitter: @Guidewire_PandC.