7 trendów technologicznych, które wpłyną na sektor ubezpieczeń gospodarczych w 2023 r.

7 trendów technologicznych, które wpłyną na sektor ubezpieczeń gospodarczych w 2023 r.

Guidewire Staff

Blogpost Image

Rozwój i wdrażanie nowych rozwiązań ubezpieczeniowych w sektorze ubezpieczeń majątkowych i osobowych przewidywane na rok 2023 są już na zaawansowanym poziomie. Od lepszego wspierania dostawców usług do poprawy doświadczeń posiadaczy polis – użytkownicy mogą oczekiwać innowacji, bardziej atrakcyjnych produktów ubezpieczeniowych i innych ulepszeń, które będą wprowadzane przez firmy ubezpieczeniowe, technologiczne oraz ich partnerów na całym świecie. W tym roku rynek ubezpieczeniowy i ekosystem dostępnych na nim rozwiązań będą dalej ewoluować dzięki nowym osiągnięciom i modelom biznesowym, aby sprostać wymaganiom działania w czasie rzeczywistym. 

W oparciu o te założenia, eksperci  Guidewire  analizują najważniejsze trendy w technologii ubezpieczeniowej przewidywane na rok 2023 i kolejne lata. 

Co nowego pojawi się w technologii ubezpieczeń majątkowych i osobowych? 

Dyskusja na temat najważniejszych trendów technologicznych w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych zawsze zaczyna się od omówienia potrzeb. Oto niektóre z najważniejszych pytań dotyczących ubezpieczeń majątkowych i osobowych w 2023 roku:

  • Jak sektor insurtech wpływa na przyszłość ubezpieczeń?

  • Na jakie wyzwania może odpowiedzieć insurtech i jakich zmian możemy oczekiwać?

  • Czego będą dotyczyły inwestycje w zakresie likwidacji szkód, wystawiania polis, rozliczeń oraz oceny ryzyka ubezpieczeniowego

  • Jaki wpływ na transformację cyfrową będą miały dalsze innowacje w dziedzinie ubezpieczeń internetowych?

Uwzględniając te i wiele innych pytań, nasi eksperci ds. sektora ubezpieczeń gospodarczych przedstawiają najważniejsze nowe trendy przewidywane na ten rok.

Nowe trendy technologiczne w tym roku

1.     Powszechne stosowanie ubezpieczeń wbudowanych

blog-image-laura-drabik-350w

Laura Drabik, główny ewangelista, Guidewire Software

Ubezpieczenia wbudowane zapewniają ochronę w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń. Są oferowane przy zakupie produktów i usług stron trzecich. Przykłady to ubezpieczenie podróżne oferowane przy rezerwacji rejsu wycieczkowego NorwegianCruise, gwarancja Apple na iPhone'a 13 czy ubezpieczenie pojazdu oferowane wraz z innowacyjnym pojazdem Cybertruck. 

Mają one istotny wpływ na rynek. Według raportu londyńskiej firmy InsTech, wartość rynku ubezpieczeń wbudowanych wzrośnie do 2030 roku do 722 miliardów USD, czyli sześciokrotnie. McKinsey szacuje, że do tego czasu nawet 25% składek z sektora ubezpieczeń indywidualnych może być generowane przez ubezpieczenia wbudowane. W przypadku samochodów może to być nawet 30% lub więcej. 

Dzięki otwartym interfejsom API, ubezpieczenia wbudowane dają ubezpieczycielom dostęp do zupełnie nowych grup klientów, umożliwiając dołączanie ich oferty do produktów konsumenckich nabywanych od głównych sprzedawców detalicznych, w czasie, w którym konsumenci są najbardziej skłonnido zakupu ubezpieczenia. 

W najbliższych miesiącach na rynku pojawią się kolejne przykłady takiej współpracy, np. pomiędzy Swiss RE i IKEA, a także pomiędzy należącą do Farmers cyfrową marką ubezpieczeniową Toggle i firmą Toyota. W przypadku Toyoty, wbudowane ubezpieczenie może służyć jako punkt wyjścia dla zróżnicowanej oferty ubezpieczeń samochodów, nieruchomości, wynajmu i pojazdów rekreacyjnych, które już obecnie oferuje ten gigant motoryzacyjny. 

2.     Wzrost znaczenia brokerów, zakupy firm technologicznych i współpraca w zakresie likwidacji szkód

blog-image-roger-arnemann-350w

Roger Arnemann, starszy wiceprezes i dyrektor generalny ds. analityki Guidewire, Guidewire Software

Rola brokerów nieco zmalała na niektórych rynkach ubezpieczeń osobowych i ubezpieczeń dla małych firm, ponieważ klienci coraz częściej zwracali się bezpośrednio do ubezpieczycieli i pośredników o statusie MGA. Jednak duże podwyżki składek przy odnawianiu polis powodują drastyczną zmianę podejścia klientów – miliony osób coraz uważniej oceniają dostępne opcje ubezpieczeniowe. Dotyczy to wyboru ubezpieczycieli, rodzaju ubezpieczeń, wielkości udziału własnego i ogólnych warunków ubezpieczenia. Właśnie w tej dziedzinie najlepiej sprawdzają się brokerzy!

Jeśli uwzględnimy, że wyniki finansowe rynku ubezpieczeniowego w roku 2022 były najgorsze od ponad dekady, możemy oczekiwać, że zakupy rozwiązań technologicznych będą obecnie skoncentrowane na sprawdzonych ofertach, które mogą wykazać się potwierdzoną historią dużego i szybkiego zwrotu z inwestycji (ROI). Ponadto ubezpieczyciele będą podejmować wszelkie starania w celu unikania strat, co jest możliwe, dzięki wspólnemu korzystaniu ze zgromadzonych danych. W takich czasach współpraca staje się ważniejsza od konkurencji.

3.     Znacząca konsolidacja w sektorze insurtech i więcej inwestycji w dziedzinie likwidacji szkód

blog-image-zachary-gustafson-350w

Zachary Gustafson, dyrektor generalny ds. likwidacji szkód i InsuranceNow, Guidewire Software

Niedawna era taniego pieniądza i spekulacji inwestycyjnych jest już za nami. Przychodzą na pamięć znane słowa Warrena Buffeta: „Podczas odpływu możemy zobaczyć, kto się kąpał bez kostiumu”.

Ogromne inwestycje w sektorze insurtech w ciągu ostatnich pięciu lat spowodowały powstanie znacznie większej liczby nowych firm niż byłoby to możliwe w bardziej wymagającym okresie cyklu makroekonomicznego. Chociaż inwestorzy niechętnie dokonują transakcji na rynku spadkowym, niektóre firmy nie będą miały wyboru i przestaną istnieć w rezultacie przejęć, fuzji lub nawet gorzej – bez żadnej gwarancji, że nowy właściciel zachowa czy będzie wspierał dotychczasowy model biznesowy. Nabywcy powinni starannie oceniać długoterminowe perspektywy dostawcy przed zawarciem umowy. Dotyczy to w szczególności rozszerzonych zastosowań nowych produktów ubezpieczeniowych w branży majątkowych i osobowych. Warunek minimum to plan awaryjny, na wypadek niepomyślnego przebiegu zdarzeń.

W ostatnich kilku latach kładziono szczególny nacisk na marketingowy aspekt cyklu życia ubezpieczeń:

  • dystrybucja,

  • pozyskiwanie klientów,

  • wyjątkowa oferta produktowa.

W obliczu przemian gospodarczych skłaniających do poszukiwania bezpieczeństwa i rentowności, ubezpieczyciele będą zwracać coraz większą uwagę na procesy wewnętrzne. Kierownicy działów likwidacji szkód, których inicjatywy dotychczas nie znajdowały uznania przy planowaniu budżetów, zaczną być uważniej wysłuchiwani, gdy będą przedstawiali pomysły na zmniejszenie kosztów likwidacji szkód i wzrost precyzji ustalania wysokości odszkodowań. W obecnej sytuacji zaczną być doceniane dobrze uzasadnione propozycje zespołów wewnętrznych i dostawców, w szczególności te, które są poparte wynikami solidnie wykonanych analiz.

4.     Nowy model operacyjny w zakresie likwidacji szkód i duży wzrost cyfrowego zaangażowania klientów

blog-image-brian-desmond-350w

Brian Desmond, dyrektor marketingu, Guidewire Software

Innowacyjni ubezpieczyciele opracują nowy model likwidacji szkód, obejmujący kwalifikacje, procesy oraz technologię i rozpoczną realizację tej strategii w 2023 roku. Warto pomyśleć, jakie usprawnienia pojawią się w branży w ciągu 5 lat i w jakich aspektach wystąpi znaczący postęp w tym kierunku w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Likwidacja szkód to ważna dziedzina, ponieważ każda zaoszczędzona złotówka oznacza złotówkę zysku. Jest już dostępna technologia, dzięki której likwidacja szkód przebiega sprawniej i lepiej. To, czego potrzebujemy, to skupienie uwagi i praktyczna realizacja.

Ponadto, większość ubezpieczycieli istotnie zwiększy cyfrowe zaangażowanie klientów. Sprawienie, aby korzystanie z ubezpieczeń było tak łatwe, jak z internetowego sklepu Amazon, to świetny pomysł. Gorzej z wykonaniem. Ubezpieczyciele to wiedzą. Dostawcy usług to wiedzą. Wszyscy nad tym pracujemy. Wszyscy widzimy ulepszenia w tej dziedzinie i oczekuję, że ten proces jeszcze przyspieszy w 2023 roku.

5.     W 2023 nastąpi powrót do „dawnej normalności”

blog-image-eugene-lee-350w

Eugene Lee, starszy wiceprezes i dyrektor generalny InsuranceSuite, Guidewire Software

W 2023 roku priorytetem ubezpieczycieli będzie efektywność operacyjna i rentowność. W obliczu inflacji, która powoduje wzrost kosztów likwidacji szkód, a także wobec braku możliwości natychmiastowego podwyższenia składek, ubezpieczyciele będą koncentrowali się na poprawie efektywności, i precyzji wycen oraz ograniczaniu zbędnych wydatków i marnotrawstwa.

Wzrost popularności insurtechów i epidemia COVID sprawiły, że ubezpieczyciele skupili się na rozwoju i nietypowych inwestycjach, które stały się „nową normalnością”. Efektywność operacyjna i poprawna wycena uwzględniająca ryzyko i rentowność to „stara normalność” o kluczowym znaczeniu dla długoterminowej stabilności finansowej.

W 2023 r. nastąpi powrót do podstaw w branży ubezpieczeń majątkowych i osobowych.

6.     Branża ubezpieczeń majątkowych i osobowych liderem w zakresie zwiększania odporności na zmiany klimatu i zrównoważonego rozwoju

blog-image-christina-colby-350w

Christina Colby, dyrektor ds. obsługi klienta, Guidewire Software

Odporność na zmiany klimatu i zrównoważony rozwój będą miały znaczący wpływ na ubezpieczenia majątkowe i osobowe w 2023 roku i w dającej się przewidzieć przyszłości. Jest to związane z rosnącym zainteresowaniem branży działaniami w zakresie ESG oraz zmianami charakteru ubezpieczanego ryzyka. Żaden sektor gospodarki nie jest lepiej przygotowany do wywierania globalnego wpływu przez ograniczanie ryzyka i dostosowywanie prowadzonej działalności do zmian klimatycznych, przy czym te przemiany rozpoczynają się od własnej działalności ubezpieczycieli. Technologia będzie miała olbrzymi wpływ na możliwości instytucji ubezpieczeniowych w zakresie ograniczenia emisji dwutlenku węgla w 1, 2 i 3 zakresie – od własnego „zielonego” IT po przemyślane rozwiązania cyfrowe, oferowane klientom.

7.     Transformacyjne korzyści z zastosowania AI w roku bieżącym i w kolejnych latach

blog-image-anoop-gopalakrishna-350w

Anoop Gopalakrishnan, wiceprezes ds. inżynierii, infrastruktura chmury Guidewire, Guidewire Software

Wraz ze wzrostem możliwości przystosowywania ofert w ubezpieczeniach i innych gałęziach oraz ich elastyczności, aż po zindywidualizowane podejście uwzględniające specyfikę poszczególnych branż, wzrosła również złożoność stosowanych zestawów reguł oraz obciążenie kognitywne osób, które użytkują i tworzą oprogramowanie. Zapotrzebowanie na coraz większą elastyczność wciąż przewyższa szybkość, z jaką firmy mogą tworzyć oprogramowanie oparte na zamkniętych zestawach reguł.

Wchodzimy w erę transformacyjnej sztucznej inteligencji (AI). Można powiedzieć, że znajdujemy się u progu tworzenia aplikacji, które są czymś więcej niż tylko prostymi regułami zapisanymi za pomocą kodu. Wraz z pojawieniem się GPT-3 (Generative Pre-trained Transformer 3), zaczynamy dostrzegać realne możliwości wykorzystania przetwarzania języka naturalnego.

Przykład:

Wyobraźmy sobie chatbota, które jest przeszkolony na podstawie naszych danych i jednocześnie wykorzystuje perfekcyjną znajomość języka angielskiego uzyskaną dzięki analizie treści dostępnych w całym Internecie. Dzięki takiej wiedzy chatbot mógłby uprzejmie i uwzględniając kontekst odpowiadać klientom na ich konkretne potrzeby lub ogólnie przedstawiać ofertę firmy. Oczywiście można w ten sposób poprawić jakość obsługi klientów, ale pomyślmy też o możliwości użycia bota do zaspokojenia potrzeb wewnętrznych – zarządzania niezliczonymi aplikacjami, które programiści obecnie nadzorują osobiście. Wyobraźmy sobie bota, który potrafi rozwiązywać problemy i generować poprawki kodu. Albo bota, który potrafi generować całe aplikacje usługowe Java na podstawie potrzeb określonych przez programistę i zgodnie ze standardami wyznaczonymi przez firmę. Zastosowania modeli AI mogą obejmować przewidywanie awarii urządzeń w przemyśle czy w transporcie, co umożliwi ubezpieczycielom oraz ich partnerom oferowanie proaktywnych usług z zakresu utrzymania ruchu.

Praktycznie nie ma granic dla możliwości, które powstają w strefie interakcji ubezpieczycieli z posiadaczami polis, którzy będą otrzymywać lepiej dostosowane, dodatkowe i bardziej atrakcyjne oferty.

Bonus: Trwałe trendy technologiczne

Istnieje szereg trwałych trendów technologicznych, zauważonych przez Guidewire w minionych latach, które będą trwały w 2023 roku.

1.     Lepsze wykorzystywanie analityki predykcyjnej przez ubezpieczycieli

Ciągły rozwój uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji w dziedzinie analityki predykcyjnej spowoduje, że ubezpieczyciele będą dysponować bardziej użytecznymi zbiorami danych, które będą umożliwiały podejmowanie dobrze uzasadnionych decyzji w zakresie między innymi underwritingu, likwidacji szkód i procesów podstawowych. Istotnym wyzwaniem jest ocena jakości danych, zmniejszenie lub usunięcie ich błędów, a także unikanie pomyłek i wzrost precyzji w zakresie przewidywania przyszłości.  

2.     Wzrost znaczenia cyberbezpieczeństwa i wykrywania oszustw

Rola cyberbezpieczeństwa ulega nieustannym przemianom w wielu aspektach. Od zmieniających się przepisów i regulacji, które zwiększają wymagania w zakresie ujawniania informacji, do lepszego przygotowania firm ubezpieczeniowych, finansowych i ratingowych na ataki cybernetyczne. W roku 2023 wciąż potrzebne będzie upowszechnianie wśród kierownictwa firm wiedzy na temat ryzyka  i bezpieczeństwa cybernetycznego. Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa mogą pomóc w zarządzaniu ryzykiem, zapewniając wysoki poziom bezpieczeństwa i zaufania, dzięki podejściu strategicznemu.  

Ponadto, wciąż kontynuowane będą starania w kierunku lepszego wykrywania prób oszustw ubezpieczeniowych, które każdego roku powodują straty liczone w miliardach dolarów. Będzie to dotyczyło w szczególności likwidacji szkód, gdzie zastosowanie narzędzi do proaktywnego wykrywania oszustw  pozwala na unikanie kosztów, które są często przenoszone na ubezpieczonych.  

3.     Wykorzystywanie dronów do pozyskiwania dużych ilości danych

Od kilku lat drony są wykorzystywane tam, gdzie potrzebny jest łatwy dostęp do nieruchomości, a także w przypadkach wystąpienia szkód, które są trudno dostępne lub wymagają oceny na podstawie obrazu z powietrza. Drony odgrywają również kluczową rolę w rejestracji dużych i złożonych zbiorów danych, określanych terminem „big data”. Jednak przyszłość szerokiego zastosowania dronów w branży ubezpieczeń majątkowych i osobowych ewoluuje z każdym rokiem, w obliczu zmian przepisów i barier ekonomicznych.  

Obecnie stosowane narzędzia muszą zostać udoskonalone, tak aby przetwarzały duże ilości danych już w czasie ich rejestrowania. W 2020 roku nastąpiła premiera Guidewire Data Platform (GWDP). Ta oparta na chmurze platforma do przetwarzania wielkich zborów danych wykorzystuje nowoczesne oprogramowanie działające w środowisku Amazon Web Services (AWS). Jej architektura jest solidnie oparta na zastosowaniu metadanych. Ubezpieczyciele nadal będą potrzebowali narzędzi takich jak GWDP do zbierania danych, zapewniania bezpieczeństwa klasy korporacyjnej, automatyzacji i innych zastosowań.  

4.     Oczekiwany jest wzrost popularności telematyki

W sektorze ubezpieczeń samochodowych obserwuje się coraz szersze stosowanie telematyki, co jest związane również ze zmianą nawyków kierowców. Dostępność informacji w czasie rzeczywistym zastępuje ręczne odczytywanie danych, ściślej wiążąc użytkowników pojazdów z produktami ubezpieczeniowymi, przede wszystkim dzięki bardziej atrakcyjnym cenom dla tych użytkowników, którzy korzystają z pojazdów w odpowiedzialny sposób. Możemy oczekiwać, że wykorzystanie telematykiw ramach ubezpieczeń samochodowych opartych na użytkowaniu (UBI) upowszechni się w nowych regionach świata.  

5.     Więcej innowacji w zakresie internetu rzeczy (IoT)

Urządzenia takie jak inteligentne czujniki, inteligentne domy i czujniki noszone na ciele wciąż rozszerzają możliwości w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych w środowisku internetu rzeczy (IoT). Są wykorzystywane do oceny ryzyka, wykrywania oszustw oraz w wielu innych obszarach związanych z telematyką i ubezpieczeniami UBI. Instytucje ubezpieczeniowe wykorzystują te technologie do oceny ryzyka dotyczącego niemal wszystkiego, co można ubezpieczyć. Urządzenia IoT również wspierają również likwidację szkód i często pomagają zapobiegać wystąpieniu problemów, zanim potrzebne staje się zgłoszenie szkody i/lub underwriting.  

6.     Dalszy rozwój technologii blockchain

Ekscytująca rewolucja związana z wdrażaniem bezpiecznych, pewnych i wydajnych technologii blockchain będzie dalej trwała w 2023 roku. Blockchain w ubezpieczeniach służy do szybkiej wymiany i weryfikacji danych finansowych, informacji oraz innych wiadomości, bez obawy o zmianę ich treści podczas ich przekazywania. W poprzednich latach branża ubezpieczeń majątkowych i osobowych powoli wprowadzała technologie blockchain wraz z pojawieniem się firm insurtech. Dzięki partnerskiej współpracy i cyfrowej transformacji, wykorzystanie blockchainów wzrosło i jest obecnie coraz częstsze. Przykładowo w wyniku współpracy pomiędzy Guidewirei The InstitutesRiskStreamCollaborative™ w Guidewire Marketplace udostępniono integrację, która umożliwia szybkie przekazywanie informacji o szkodach pomiędzy ubezpieczycielami korzystającymi z aplikacji blockchainowej RiskStreamRAPID X. 

7.     Trwała tendencja do stosowania rozwiązań low-code/no-code w oprogramowaniu ubezpieczeniowym 

Nowoczesne platformy oprogramowania dla branży ubezpieczeń gospodarczych muszą umożliwiać zarówno programistom , jak i osobom bez doświadczenia programistycznego łatwe wprowadzanie zmian operacyjnych. Powoduje to rosnącą popularność rozwiązań typu low-code i no-code w technologii ubezpieczeniowej. Jest to szczególnie przydatne dla ubezpieczycieli, którzy chcą błyskawicznie wprowadzać na rynek nowe produkty. Przykładem tego trendu jest InsuranceNow Go – zaprezentowane w 2019 roku, chmurowe rozwiązanie low-code, które umożliwia modyfikowanie działania oprogramowania InsuranceNow.  

Tags