AAA Carolinas

Produkt: BillingCenter, ClaimCenter, Guidewire Digital, InsuranceSuite, PolicyCenter
Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Ameryka

Spółka AAA Carolinas, członek federacji automobilklubów AAA, zdecydowała się wdrożyć pakiet Guidewire InsuranceSuite® jako nową platformę dla celów szacunków ryzyka, zarządzania ratingami, polisami, szkodami i rozliczeniami. Firma zdecydowała się również wdrożyć portale dla ubezpieczających – Guidewire Account Management Portal™ oraz Quote and Buy („Oblicz cenę i kup”) –w celu zwiększenia możliwości dostępu cyfrowego dla swoich klientów. AAA Carolinas będzie mieć dostęp do tych produktów za pośrednictwem prywatnej chmury.

AAA Carolinas wybrała InsuranceSuite i portale cyfrowe, aby przekształcić swoją działalność i zwiększyć swoje zaangażowanie na rzecz agentów i posiadaczy polis. Firma planuje stworzenie zintegrowanego systemu podstawowych aplikacji, współpracujących ze sobą w celu zapewnienia całościowej obsługi użytkowników. 

Szybkość wprowadzania produktów na rynek to dla nas krytycznie ważny czynnik biznesowy, ponieważ nasze starzejące się systemy zmuszały nas do działania jako „pracownia programistyczna”, niezdolna sprostać potrzebom agentów i ubezpieczających w odpowiednim czasie. Czuliśmy, że podejście oparte na hostingu i zarządzanych usługach byłoby najlepsze, aby umożliwić naszym agentom skupienie się na swoim podstawowym zadaniu: zapewnieniu naszym klientom możliwie najlepszych warunków ubezpieczenia i obsługi. Dzięki ścisłemu zintegrowaniu portali cyfrowych Guidewire z pakietem InsuranceSuite możemy również z łatwością oferować możliwość samoobsługi jako opcję dodatkową dla naszych ubezpieczających.
Jim McCafferty, Prezes, AAA Carolinas

Powiązane historie klientów