American Modern Insurance Group

Produkt: InsuranceSuite, PolicyCenter, BillingCenter, ClaimCenter, DataHub, InfoCenter
Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Ameryka

Firma American Modern działa w branży ubezpieczeń specjalistycznych. Jej misją jest zapewnienie swoim klientom łatwego dostępu do wysokiej jakości ubezpieczeń. Dzięki swojemu ponad 45-letniemu doświadczeniu w branży ubezpieczeń, American Modern dostarcza specjalistyczne produkty i usługi dotyczące lokali mieszkalnych, które nie wymagają polis HO-3 lub nie kwalifikują się do standardowego ubezpieczenia ze względu na jakość, lokalizację, historię szkód lub z innych powodów. Na rynku posiadłości rekreacyjnych firma oferuje elastyczne ubezpieczenia dla klientów, którzy potrzebują większej ochrony niż oferowana właścicielom domów do wynajęcia lub samochodów.

American Modern z powodzeniem wdrożyła Guidewire ClaimCenter™ jako nową platformę do zarządzania szkodami i wybrała pakiet ClaimCenter w ramach projektu transformacji całej organizacji, który obejmował wdrożenie Guidewire PolicyCenter™ i Guidewire BillingCenter™. Ta wyspecjalizowana spółka ubezpieczeń była zdecydowana podnieść poziom satysfakcji swoich agentów i klientów poprzez konsolidację wielu posiadanych aplikacji oraz ulepszenie funkcji raportowania i usprawnienie codziennych procesów dla całego działu zarządzania szkodami.

Firma American Modern wybrała również Guidewire DataHub™ oraz Guidewire InfoCenter™ jako aplikacje wspierające strategie zarządzania danymi i analizy biznesowej na poziomie przedsiębiorstwa.

Bogactwo standardowych funkcji PolicyCenter i BillingCenter było dla nas bardzo atrakcyjne. Doceniliśmy też model prezentacji wskaźników Guidewire, który dzięki swoim standardowym funkcjom i elementom spersonalizowanym pozwoli nam sprawdzać na bieżąco, czy osiągamy założone cele.
John Sprtizky, zastępca wiceprezesa ds. wsparcia biznesowego, American Modern Insurance Group
Oczekujemy, że finalnie Guidewire DataHub i InfoCenter staną się dla nas spójnym źródłem informacji", powiedział Bill Gottsacker, wiceprezes ds. rozwoju aplikacji w American Modern. „Naszym celem jest posiadanie szczegółowych, standaryzowanych danych, dostępnych zarówno na poziomie transakcyjnym, jak i zagregowanym w centralnym repozytorium danych. Ponadto chcemy mieć zautomatyzowane rozwiązanie analityki biznesowej, który pozwoli użytkownikom biznesowym szybko wizualizować dane i generować przydatne informacje o firmie.
Bill Gottsacker, wiceprezes ds. rozwoju aplikacji, American Modern Insurance Group
Reakcje naszego zespołu na ClaimCenter są zdecydowanie pozytywne. Wewnętrzne badanie ankietowe aktywnych użytkowników platformy wykazało, że ogólnie likwidatorzy szkód są podekscytowani nowymi możliwościami i ulepszeniami funkcji ClaimCenter, w wyniku czego są w stanie podnieść poziom obsługi.
Heather Bolyard, zastępca wiceprezesa ds. obsługi szkód i informacji, American Modern Insurance Group

Powiązane historie klientów