Basler Versicherungen

Produkt: BillingCenter, DataHub, PolicyCenter, Moduły dodatkowe
Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla osób fizycznych, Ubezpieczenia dla firm
Region: Europa, Bliski Wschód i Afryka

Basler Versicherungen oferuje ubezpieczenia i rozwiązania emerytalne oraz usługi bankowe. W dziedzinie ubezpieczeń non-life, produkty spółki obejmują ubezpieczenia majątkowe, nieruchomości mieszkalnych, odpowiedzialności cywilnej, komunikacyjne, NNW, medyczne i inne. Klientami spółki są osoby fizyczne, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz wybrane firmy przemysłowe.

Basler wybrał Guidewire Software do pomocy w racjonalizacji i przekształceniu swojej podstawowej technologii w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby klientów i agentów, z myślą o oferowanie bardziej elastycznych i zróżnicowanych produktów i usług ubezpieczeniowych.

W ciągu 12 miesięcy realizacji tego projektu, nasz wybór PolicyCenter i BillingCenter został zweryfikowany poprzez łatwość obsługi i skonfigurowania tego oprogramowania dla naszych potrzeb. Jesteśmy również zadowoleni widząc, że pierwsza faza projektu została zakończona w terminie, w ramach przewidywanego zakresu merytorycznego i budżetu, a także spełniła nasze wymagania jakościowe.
Urs Bienz, dyrektor ds. operacyjnych, Basler Versicherungen

Powiązane historie klientów