Builders Mutual Insurance Company

Builders Mutual Insurance Company Customer Logo

Builders Mutual Insurance Company

Analizy predykcyjne dają wiele korzyści

  • Zwiększenie rocznych przychodów o 4 mln USD dzięki korzystaniu z modelu odnowienia polis. 

  • Uruchomienie modeli audytu premium, co prowadzi do dodatkowych oszczędności kosztów. 

Predictive Analytics to rozwiązanie biznesowe, które jest w stanie poprawić jakość obsługi klienta, zwiększyć udział w rynku i podnieś wyniki finansowe

Ross Fowler

zastępca wiceprezesa ds. underwritingu
Builders Mutual

Jak Builders Mutual Insurance Company zwiększa zaangażowanie, wprowadza innowacje i skutecznie rozwija działalność 

Jak wielu innych ubezpieczycieli, Builders Mutual Insurance Company wie, że aby utrzymać konkurencyjność, musi nieustannie modernizować technologię i dostosowywać się do zmieniającego się rynku i zakupowych doświadczeń klientów. Firma – jako ubezpieczyciel firm koncentrujący się przede wszystkim na ubezpieczeniach pracowników budowlanych – zidentyfikował trzy główne obszary: skuteczność działań operacyjnych, przyrost składek i lepszą obsługę klienta, które najbardziej skorzystałyby na analizie predykcyjnej.  

O firmie Builders Mutual Insurance Company

Siedziba: Raleigh, Karolina Północna 
Obszar działania: USA 
Rodzaje ubezpieczeń: ubezpieczenia pracownicze 

Predictive Analytics

Predictive Analytics

Predictive Analytics umożliwia optymalizację procesów likwidacji szkód, zwiększenie rentowności zawieranych umów i wspieranie inteligentnego podejmowania decyzji w zakresie podstawowych procesów.

Predictive Analytics