California Insurance Guarantee Association

Produkt: ClaimCenter
Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych, Ubezpieczenia pracownicze NNW
Region: Ameryka

Fundusz gwarancyjny California Insurance Guarantee Association (CIGA) to organizacja powołana przez władze ustawodawcze stanu Kalifornia w 1969 roku w celu wypłaty roszczeń odszkodowawczych w imieniu niewypłacalnych ubezpieczycieli, uprawnionych do prowadzenia działalności w stanie Kalifornia. CIGA składa się z trzech odrębnych funduszy, które gwarantują różne rodzaje ubezpieczeń: ubezpieczenia pracownicze NNW, ubezpieczenia dla osób fizycznych (pojazdów, lokali mieszkalnych, odpowiedzialności cywilnej) i wszystkie pozostałe ubezpieczenia (majątkowe działalności gospodarczej, OC działalności gospodarczej, odpowiedzialności za produkt, dobrowolne ubezpieczenia uzupełniające i ubezpieczenia od odpowiedzialności za zanieczyszczenie środowiska). CIGA nie jest spółką ubezpieczeniową. Fundusz CIGA został stworzony, aby zapewnić jedynie ograniczoną formę ochrony w przypadku niewypłacalności ubezpieczyciela.

W celu usprawnienia likwidacji szkód i ujednolicenia odmiennych procesów wyceny szkód w bardzo złożonym środowisku, fundusz CIGA rozpoczął poszukiwanie systemu zarządzania szkodami nadającego się do wykorzystania w celu obsługi roszczeń i upadłości. System musiał być na tyle elastyczny, aby przyjmować nowe niewypłacalności i skalowalny, aby móc obsłużyć ponad 1000 pracowników obsługujących roszczenia w wielu oddziałach. CIGA wybrał aplikację Guidewire ClaimCenter™ ze względu na jej wszechstronne funkcje obsługi szkód, niezawodność technologii, a także możliwość obsługi złożonych wymagań CIGA, w tym konwersji istniejących roszczeń z wielu źródeł.

Aplikacja Guidewire ClaimCenter zapewnia nowoczesną obsługę roszczeń przez naszych likwidatorów i zarządców zewnętrznych. Co najważniejsze, Guidewire wykazał się niespotykanym poziomem zaangażowania w powodzenie CIGA.
Lawrence Mulryan, dyrektor zarządzający, California Insurance Guarantee Association
Aplikacja Guidewire ClaimCenter jest najlepszym rozwiązaniem, jakie znaleźliśmy, do obsługi tak dużego i złożonego środowiska jak nasze. Biorąc pod uwagę zakres i znaczenie tego projektu, 100% powodzenie Guidewire w poprzednich wdrożeniach było kluczowym czynnikiem naszej decyzji.
Hal Fedora, dyrektor ds. IT i audytu, California Insurance Guarantee Association

Powiązane historie klientów