Canal Insurance Company

Canal Insurance Company

Wspieranie ciągłych ulepszeń

Nasz zespół analityczny może teraz zbierać dane szkód, tworzyć modele i wdrażać je bezproblemowo w porównaniu z modelami obsługi polis, które tworzyliśmy i których używaliśmy w przeszłości

Christopher Greene

starszy wiceprezes, dyrektor ds. obsługi szkód i radca prawny
Canal Insurance
  • Stworzono konkretne modele, aby dostarczać użyteczne informacje w momencie podejmowania kluczowych decyzji. 

  • Wdrożono wcześniejsze wykrywanie szkód, co potencjalnie obniży współczynniki szkodowości. 

Firma Canal Insurance Company, uznawana w branży ubezpieczeniowej za stabilnego, elastycznego i silnego finansowo lidera, dąży do ciągłego doskonalenia się – niemal dosłownie. Spółka ta od prawie 80 lat specjalizuje się w ubezpieczaniu działalności gospodarczej spedytorów za pośrednictwem wybranych ogólnych agentów ubezpieczeniowych. 

Aby zapewnić kompleksowość oferty dla swoich klientów, którzy kupują polisy ubezpieczenia pojazdów i ładunków, ubezpieczenia od uszkodzeń fizycznych i ubezpieczenia OC dla kierowców ciężarówek, spółka Canal śledzi rozwój najbardziej wszechstronnych, przetestowanych i sprawdzonych technologii na rynku.   

O firmie Canal Insurance Company

Siedziba: Greenville, SC 
Obszar działania: USA 
Rodzaje ubezpieczeń: ubezpieczenia dla firm, ubezpieczenia pracownicze 

Powiązane historie

Amerisure Mutual Insurance Company

Amerisure wdrożył moduł ClaimCenter do obsługi swojego unikatowego modelu usług ze względu na jego solidny zestaw funkcji i wszechstronność.

Amerisure Mutual Insurance Company Pokaż więcej

Pokaż więcej

FCCI Insurance Group

FCCI Insurance Group skróciła czas szkolenia likwidatorów szkód z kilku tygodni do 2 lub 3 dni dzięki cyfrowej automatyce Guidewire.

FCCI Insurance Group Pokaż więcej

Pokaż więcej

New Mexico Mutual Group

Pakiet Guidewire InsuranceSuite pomógł New Mexico Mutual Group skrócić czas szkolenia likwidatorów szkód z tygodni do dni.

New Mexico Mutual Group Pokaż więcej

Pokaż więcej

Western National

Korzystając z ClaimCenter, grupa Western National skróciła czas cyklu między zgłoszeniem szkody (FNOL) a wypłatą odszkodowania oraz poprawiła obsługę agentów i klientów.

Western National Pokaż więcej

Pokaż więcej

Amerisure Mutual Insurance Company

Amerisure wdrożył moduł ClaimCenter do obsługi swojego unikatowego modelu usług ze względu na jego solidny zestaw funkcji i wszechstronność.

Amerisure Mutual Insurance Company Pokaż więcej

Pokaż więcej

Produkty Guidewire

ClaimCenter

Szybsza obsługa szkód, przekraczanie oczekiwań klientów i wprowadzanie innowacji dzięki najbardziej wiarygodnemu rozwiązaniu do zarządzania szkodami w branży ubezpieczeń osobowych i majątkowych.

ClaimCenter

Szybsza obsługa szkód, przekraczanie oczekiwań klientów i wprowadzanie innowacji dzięki najbardziej wiarygodnemu rozwiązaniu do zarządzania szkodami w branży ubezpieczeń osobowych i majątkowych.

BillingCenter

Zapewnij wyjątkową jakość obsługi klienta dzięki połączeniu wstępnie opracowanych modeli i elastycznej architektury, będącej w stanie obsłużyć wszelkie metody płatności – dziś, jutro i w przyszłości.

Predictive Analytics

Predictive Analytics umożliwia optymalizację procesów likwidacji szkód, zwiększenie rentowności zawieranych umów i wspieranie inteligentnego podejmowania decyzji w zakresie podstawowych procesów.

Data Platform

Podejmowanie decyzji opartych na danych w celu rentownego rozwoju działalności, z wykorzystaniem danych wewnętrznych i zewnętrznych dostarczanych przez Guidewire Data Platform.

Business Intelligence

Błyskawicznie odkryj możliwości zwiększenia skuteczności biznesowej, pozwalającej kierować transformacją i wygrywać z innymi dzięki rozwiązaniu Business Intelligence.

Navigate what's next.