CNA

Produkt: PolicyCenter, ClaimCenter
Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm
Region: Ameryka

CNA jest siódmą co do wielkości spółką ubezpieczeń dla firm i trzynastą co do wielkości spółką ubezpieczeń majątkowych i osobowych w Stanach Zjednoczonych. Produkty ubezpieczeniowe CNA obejmują standardowe ubezpieczenia dla firm, ubezpieczenia specjalistyczne, poręczenia, ubezpieczenia morskie i inne ubezpieczenia majątkowe i osobowe. Usługi CNA obejmują zarządzanie ryzykiem, usługi informacyjne, ubezpieczenia, kontrolę ryzyka i obsługę szkód.

CNA użytkuje aplikacje Guidewire PolicyCenter™ i Guidewire ClaimCenter™. Guidewire PolicyCenter wspiera w CNA procesy zawierania kompleksowych umów ubezpieczeniowych i zarządzania polisami, w tym obsługę nowych wniosków ubezpieczeniowych, wznowień, zmian, likwidacji i przywróceń ochrony ubezpieczeniowej. Niezależni agenci używają PolicyCenter do wprowadzania nowych wniosków i oceny statusu swoich klientów, wspomagani przez integrację tej aplikacji z istniejącymi systemami zarządzania agencjami.

CNA rozpoczęła realizację swojego programu Claims End Game Solutions w 2002 roku w celu podniesienia jakości zarządzania szkodami. W ramach pierwszego etapu realizacji programu, dokonano wyboru Guidewire ClaimCenter jako nowego systemu typu front-end do obsługi szkód. Czynniki wpływające na wybór ClaimCenter obejmowały jego nowoczesną, opartą na sieci WWW architekturę, intuicyjny interfejs użytkownika i możliwości dostosowywania poprzez silnik reguł biznesowych.

Aplikacja PolicyCenter jest głównym elementem naszych wysiłków zmierzających do pogłębienia relacji z agentami i podnosi szczegółowość oraz efektywność naszych działań ubezpieczeniowych.
Former chief information officer, , CNA
Współpraca między Claim End-Game Solutions i Guidewire ClaimCenter zapewni nam możliwość uzyskania wiodącej pozycji w branży w zakresie obsługi szkód, jak również podniesie poziom obsługi klienta.
Karl Gouverneur, pierwszy wiceprezes ds. rozwiązań i architektury, CNA Property & Casualty Operations, CNA

Powiązane historie klientów