The Co-operators Group Ltd.

Produkt: InsuranceSuite, PolicyCenter, BillingCenter, ClaimCenter, Moduły dodatkowe, Guidewire Live Analytics, Predictive Analytics
Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Ameryka

The Co-operators Group Ltd. (The Co-operators) jest wiodącą wielospecjalistyczną spółką ubezpieczeń o kapitale kanadyjskim, zapewniającą ochronę ubezpieczeniową ponad miliona pojazdów, 810 tys. domów, 125 tys. firm i ponad 40 tys. gospodarstw rolnych w całej Kanadzie. Firma oferuje ubezpieczenia poprzez sieć specjalistów ds. ubezpieczeń, która obejmuje 485 wyłącznych agentów z 666 punktami sprzedaży detalicznej, cztery centra kontaktowe i jeden call center oraz obszerną krajową sieć brokerów ubezpieczeniowych. Oprócz pozycji wiodącego dostawcy ubezpieczeń dla kanadyjskich domów i firm, firma ma doskonałą reputację ze względu na stosunek do lokalnych społeczności i własnych pracowników. W 2010 roku spółka The Co-operators zajęła drugie miejsce w rankingu 50 najbardziej odpowiedzialnych społecznie firm w Kanadzie i była na liście 50 najlepszych pracodawców w Kanadzie.

Spółka The Co-operators od kilku lat realizuje program „Wspólne Systemy”, którego celem jest wdrożenie tych samych podstawowych rozwiązań systemowych dla wszystkich zależnych spółek ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Te wspólne systemy stanowią wydajną platformę operacyjną, zapewniającą swobodę dostosowywania produktów i procesów, by jak najlepiej obsługiwać różne typy klientów i kanały komunikacji. Spółka The Co-operators użytkuje aplikacje Guidewire PolicyCenter, Guidewire BillingCenter i Guidewire ClaimCenter, łącznie znane jako pakiet Guidewire InsuranceSuite.

Mając już wdrożony pakiet Suite, The Co-operators obecnie realizuje swoje podstawowe procesy, obejmujące szacunki ryzyka, zarządzanie polisami, rozliczenia oraz obsługę szkód, używając aplikacji podstawowych Guidewire. Te wstępnie zintegrowane aplikacje - budowane na wspólnej platformie technologicznej – pozwalają The Co-operators na wykorzystanie procesów, reguł biznesowych i umiejętności we wszystkich należących do grupy spółkach ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Firma jest również zdolna do szybkiego i efektywnego wprowadzania nowych produktów poprzez różne spółki i kanały oraz do lepszej obsługi klientów - kiedy i jak tego chcą.

Guidewire dostarczył nam dobrze zaprojektowane rozwiązanie i wiedzę, niezbędną do przekształcenia naszej wizji w rzeczywistość. Byliśmy w stanie usprawnić nasze procesy i wykorzystać najlepsze praktyki wbudowane w aplikacje Guidewire. Nasi agenci i niezależni brokerzy ubezpieczeniowi z zadowoleniem powitali zmianę i uznali PolicyCenter za łatwą w użyciu.
Martin Tremblay, pierwszy wiceprezes i sponsor programu „Wspólne Systemy”, The Co-operators Group Ltd.
Nasze spółki zaczynają uzyskiwać korzyści z obecnie współdzielonych procesów i reguł biznesowych oraz z naszej wspólnej platformy technologicznej Guidewire. Zauważamy już większą efektywność zarówno operacyjną, jak i strategiczną, i możemy wykorzystywać nasze połączone umiejętności IT we wszystkich aplikacjach Guidewire z korzyścią dla dalszego rozwoju i bieżącego utrzymania systemu.
Sandra Baskerville, wiceprezes ds. wspólnych systemów, The Co-operators Group Ltd.

Powiązane historie klientów