CSAA Insurance Group

Produkt: ClaimCenter
Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Ameryka

CSAA Insurance Group, wiodący dostawca ubezpieczeń klasy AAA, zdecydowała się na wdrożenie Guidewire ClaimCenter™ jako nowego systemu zarządzania szkodami. Firma planuje ujednolicenie zarządzania szkodami przy pomocy ClaimCenter dla wszystkich rodzajów oferowanych ubezpieczeń i we wszystkich swoich oddziałach.

Od chwili niedawnego przejęcia AAA Mid-Atlantic Insurance Group, firma dąży do standaryzacji platformy zarządzania szkodami i modernizacji platformy technologicznej całej organizacji w celu zapewnienia wysokiej jakości i spójności usług dla ubezpieczających przy jednoczesnej poprawie skuteczności operacyjnej swoich pracowników. Stworzenie jednolitego dla całej firmy systemu obsługi szkód ma zapewnić bardziej efektywną obsługę i utrzymanie systemu, a także elastyczność potrzebną pracownikom do współpracy przy rozpatrywaniu wniosków szkodowych, niezależnie od ich lokalizacji.

Zespół doradczy Guidewire Value Consulting pokazał nam potencjalne korzyści dla naszej organizacji z wdrożenia ClaimCenter, korelując je z naszymi celami strategicznymi. Oczekujemy, że ClaimCenter będzie idealną podstawą rozwoju naszej działalności i podnoszenia poziomu świadczonych usług.
Joe Tonkovich, członek zarządu ds. szkód, CSAA Insurance Group

Powiązane historie klientów