Earthquake Commission of New Zealand

Produkt: ClaimCenter
Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Azja i Pacyfik

The Earthquake Commission of New Zealand (EQC) jest głównym dostawcą ubezpieczeń właścicieli lokali mieszkalnych od ryzyka katastrof naturalnych w Nowej Zelandii. Będąca przedsiębiorstwem państwowym spółka EQC oferuje ubezpieczenia przed uszkodzeniami spowodowanymi przez trzęsienia ziemi, naturalne obsunięcia ziemi, wybuchy wulkanów, czynniki hydrotermalne, tsunami, huragany czy powodzie, jak również przez pożary będące następstwem wystąpienia któregokolwiek z tych zdarzeń.

Spółka EQC chciała zwiększyć swoje możliwości obsługi szkód przez wdrożenie internetowego systemu obsługi szkód działającego „wszędzie i zawsze”, który byłby łatwo dostępny dla pracowników terenowych - niezależnie od ich lokalizacji - i byłby skalowalny natychmiast po wystąpieniu takiej potrzeby. Liczba szkód obsługiwanych przez EQC może zmieniać się skokowo od 3-4 tys. szkód średniorocznie do 100-200 tys. w razie wystąpienia klęski żywiołowej na dużą skalę w obszarze miejskim. 

EQC zdecydowała się na współpracę z IBM przy realizacji tego projektu strategicznego, który obejmował projektowanie i rozwój rozwiązania, jak również wybór oprogramowania, jego konfigurację i wdrożenie. Po dokonaniu gruntownej i wnikliwej oceny, spółka wybrała aplikację Guidewire ClaimCenter™, gdyż jest to sprawdzony, nowoczesny system kompleksowego zarządzania szkodami, który daje się łatwo skonfigurować do specyficznych wymagań EQC. EQC zdecydowała się również na powierzenie IBM hostingu i zarządzania aplikacją ClaimCenter przez początkowy okres 10 lat.

ClaimCenter zapewnia teraz EQC możliwość korzystania z nowoczesnej technologii przy wspieraniu i rozwijaniu procesów biznesowych, zmodernizowania platformy technologicznej, aby zapewnić efektywne kosztowo wsparcie i elastyczność systemu, lepszego zarządzania obsługą szkód i przepływami pracy likwidatorów za pomocą zautomatyzowanego podziału zadań w oparciu o kategoryzację czynności, uzyskania przejrzystości obciążeń likwidatorów i statusów szkód oraz skrócenia czasu szkolenia nowych użytkowników.

Jednym z aspektów wdrożenia realizowanego przez EQC – i dobrym przykładem elastyczności ClaimCenter – jest integracja funkcji zarządzania katastrofami ClaimCenter z GeoNet, państwową siecią do szczegółowego monitorowania aktywności sejsmicznej na terenie Nowej Zelandii, oraz integracja z systemem informacji geograficznej ESRI (GIS). W razie wystąpienia trzęsienia ziemi w Nowej Zelandii, sejsmografy GeoNet rejestrują zdarzenie i przesyłają jego dane do spółki EQC, która tworzy nowe wydarzenie w ClaimCenter. Powoduje to automatyczne pobranie granicy obszaru dotkniętego trzęsieniem ziemi z systemu GIS, dzięki czemu szkody występujące w granicach tego obszaru mogą zostać automatycznie połączone z tym zdarzeniem. Zdarzenia o znacznej skali powodują utworzenie planu pracy dla danego zdarzenia oraz skonfigurowanie i przypisanie zadań do zespołów ds. oceny stanu nieruchomości, w tym przedstawicielstw terenowych (EQC ma tylko jedno fizyczne biuro z zaledwie 23 pracownikami) w celu likwidacji szkód spowodowanych danym zdarzeniem.

Nasi likwidatorzy, pracownicy i liderzy zespołów likwidacji szkód uwielbiają ten system i wszystkie udoskonalenia funkcjonalności, które się z nim wiążą. Elektroniczna ewidencja szkód ClaimCenter i możliwość tworzenia notatek online sprawiają, że każdy zna aktualny status szkody, co pozwala likwidatorom skupić się na zarządzaniu kontaktami EQC ze zgłaszającymi szkody zamiast ciągłego tworzenia raportów o statusie szkód.
Lance Dixon , kierownik działu ubezpieczeń, Earthquake Commission of New Zealand
Okazało się, że aplikacja Guidewire jest łatwa do skonfigurowania i prosta do wdrożenia i integracji z innymi systemami EQC. Jest to doskonały przykład możliwości IBM w zakresie dostarczania oprogramowania jako usługi (SaaS) i obrazuje rzeczywistą wartość oferty IBM dla klientów.
Bill Doak, IBM Global Business Services Partner, Region Azji i Pacyfiku, Earthquake Commission of New Zealand
Rozwiązanie Guidewire ClaimCenter jest idealnie dopasowane do podstawowych potrzeb systemu EQC, ale sprawia też, że jesteśmy przygotowani na najgorszy scenariusz. Potrzebujemy odpornej, skalowalnej aplikacji, na której można polegać w chwilach największych wyzwań – na wypadek wielkiej katastrofy naturalnej w Nowej Zelandii. O ile zazwyczaj mamy tylko kilka tysięcy zgłoszeń szkód rocznie, możemy nagle mieć ich ponad 100 tys. z jednego zdarzenia. Uważamy, że skalowalna architektura ClaimCenter zapewni nam potrzebną niezawodność, jak również łatwość użycia potrzebną do szybkiego przeszkolenia i skierowania do pracy nowych likwidatorów
David Middleton, dyrektor naczelny, Earthquake Commission of New Zealand

Powiązane historie klientów