Ethias

Produkt: InsuranceSuite, Moduły dodatkowe
Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla osób fizycznych, Ubezpieczenia dla firm
Region: Europa, Bliski Wschód i Afryka

Ethias jest belgijską spółką ubezpieczeń na życie, majątkowych i osobowych, zaangażowaną w nawiązywanie wzajemnie korzystnych relacji z instytucjami publicznymi, pracownikami służby cywilnej oraz klientami korporacyjnymi, niekomercyjnymi i detalicznymi. Oferuje również ubezpieczenia dla klientów bezpośrednich. Jasno wyrażoną wizją firmy jest "sprawne i spójne współtworzenie wspólnej przyszłości". Ethias oferuje produkty i usługi o wysokiej jakości i w umiarkowanej cenie, regularnie generując zyski przy jednoczesnym poszanowaniu podstawowych wartości, takich jak humanizm, etyka, zaangażowanie i bliskość. Więcej informacji można znaleźć na witrynie www.ethias.be.

Dzięki wdrożeniu Guidewire InsuranceSuite™ Ethias planuje utrzymać i nadal rozwijać swoją pozycję na rynku, reagując na bieżące i przyszłe potrzeby klientów. Spółka planuje wdrożyć oprogramowanie Guidewire w kilku etapach dla całości swojej oferty ubezpieczeniowej.

Zainteresowało nas tempo wzrostu udziału Guidewire w rynku belgijskim, a także jego historia wdrożeń i aktualizacji. Kompleksowe i dojrzałe rozwiązanie firmy Guidewire może nas wspierać zarówno teraz, jak i w przyszłości. Nasz plan strategiczny polega na uproszczeniu i usprawnieniu procesu szacowania ryzyka, obsługi szkód i rozliczeń, a platforma Guidewire pomoże nam w jego realizacji. Ponadto technologia Guidewire pozwoli nam wdrożyć nasz plan digitalizacji, skutecznie angażować się w Internet Rzeczy (IoT) i zapewnić naszym klientom produkty, których potrzebują obecnie i w nadchodzących latach.
Benoit Piret, Dyrektor ds. rozwoju działalności, Ethias

Powiązane historie klientów