FCCI Insurance Group

FCCI Insurance Group Customer Logo

FCCI Insurance Group

Cyfrowa automatyzacja podstawowych procesów zapewnia elastyczność

  • Skrócenie czasu szkolenia likwidatora z kilku tygodni (w przypadku wielu systemów) do 2 lub 3 dni

  • Zastąpienie ręcznych procesów przez zautomatyzowane rozwiązania cyfrowe zapewnia elastyczność i szybsze reagowanie na przyszłe zmiany rynku

Digitalizacja przepływu zadań dokonana dzięki Guidewire umożliwia FCCI aktywną adaptację do zmieniającego się rynku, przyspieszenie i usprawnienie procesu podejmowania decyzji, a w rezultacie – szybsze reagowanie na potrzeby klientów.

William Speaker

wiceprezes ds. korporacyjnej
oceny ryzyka
FCCI

Jak FCCI Insurance Group zwiększa zaangażowanie, wprowadza innowacje i skutecznie rozwija działalność

FCCI Insurance Group (FCCI) rozpoczęła działalność w Sarasocie na Florydzie w 1959 r. jako fundusz samoubezpieczenia pracowników. Obecnie jest czołowym dostawcą ubezpieczeń nieruchomości komercyjnych oraz ubezpieczeń wypadkowych i pobiera ponad 450 mln składek w wielu liniach produktowych.

FCCI ma świadomość, że obecny i przyszły sukces zależy od tego, czy firma będzie w stanie rozwijać się wraz z branżą i odpowiadać na nowe wymagania klientów i użytkowników.

O firmie FCCI Insurance Group

Siedziba: Sarasota, Floryda 
Obszar działania: południowy wschód, środkowy zachód USA 
Rodzaje ubezpieczeń: ubezpieczenia dla firm, ubezpieczenia pracownicze 

product claimcenter

ClaimCenter

Szybsza obsługa szkód, przekraczanie oczekiwań klientów i wprowadzanie innowacji dzięki najbardziej wiarygodnemu rozwiązaniu do zarządzania szkodami w branży ubezpieczeń osobowych i majątkowych.

Optimize service