Frank Cowan Company

Produkt: ClaimCenter, Guidewire Digital
Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Ameryka

Spółka Frank Cowan Company jest wiodącym kanadyjskim dostawcą specjalistycznych programów ubezpieczeniowych, w tym usług zarządzania ryzykiem i obsługi szkód dla samorządów lokalnych i administracji publicznej, ochrony zdrowia, edukacji, stowarzyszeń lokalnych, instytucji pomocy społecznej i świadczących usługi opieki nad dziećmi w całej Kanadzie. Solidna znajomość branży, zdobyta w trakcie ponad 85-letniej współpracy z firmami ubezpieczeniowymi i niezależnymi brokerami, daje Frank Cowan Company możliwość efektywnego zarządzania niezbędnym ryzykiem, świadczenia usług doradczych i obsługi szkód zarówno w sprawach standardowych, jak i bardziej złożonych.

Jako część szerszej inicjatywy mającej na celu podniesienie poziomu usług oferowanych swoim klientom i niezależnym brokerom oraz przyspieszenie i podniesienie efektywności obsługi szkód, Frank Cowan Company zdecydowała się na modernizację systemu obsługi szkód, wybierając aplikację Guidewire ClaimCenter™.

Zarządzanie szkodami jest złożonym procesem. Bezpośredni dostęp do bardziej zaawansowanych narzędzi śledzenia i raportowania pomoże Frank Cowan Company w szybszym rozpatrywaniu wniosków szkodowych, powodując usprawnienie obsługi klienta. Lepszy wgląd w nasze operacje obsługi szkód umożliwi nam również szybsze zauważanie problemów i reagowanie na wczesne symptomy odejścia od akceptowalnej ścieżki likwidacji szkody.
Derek Sarluis, wiceprezes ds. szkód, Frank Cowan Company
Wybór Guidewire na naszego partnera technologicznego dla tego projektu opierał się na przekonaniu, że Guidewire ClaimCenter jest najlepszym w swojej klasie rozwiązaniem do zarządzania szkodami w branży ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Ponadto doceniamy fakt, że ClaimCenter będzie łatwo zintegrować z innymi aplikacjami, których używamy.
Patrick Vice, dyrektor ds. informatyki, Frank Cowan Company

Powiązane historie klientów