Insurance Corporation of British Columbia

Produkt: PolicyCenter, ClaimCenter
Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Ameryka

Insurance Corporation of British Columbia (ICBC) obsługuje 3,3 mln klientów na obszarze kanadyjskiej prowincji Kolumbia Brytyjska. Organizacja rejestruje i ubezpiecza kierowców i pojazdy w całej prowincji za pośrednictwem swoich centrów usługowych oraz sieci ponad 900 niezależnych brokerów i delegatur administracji publicznej.

Po pomyślnym rozpoczęciu w listopadzie wdrażania Guidewire ClaimCenter™ jako nowego systemu do kompleksowego zarządzania szkodami, ICBC będzie teraz pracować nad wdrożeniem Guidewire PolicyCenter™ w celu modernizacji infrastruktury systemu zarządzania polisami oraz procesów biznesowych. Organizacja stara się wykorzystać nowe technologie do podniesienia poziomu obsługi klientów i brokerów, aktualizacji i ulepszania swoich produktów i wycen oraz wprowadzania nowych produktów zgodnych ze standardami branżowymi.

Dzięki PolicyCenter wdrażamy elastyczną i zorientowaną na rozwój platformę technologiczną. Wiele z tego, co robimy teraz w ramach procesu sprzedaży, jest wykonywane ręcznie, czasochłonne i nieelastyczne. Liczymy, że PolicyCenter pomoże nam zwiększyć orientację na klientów i utrzymać stabilność finansową firmy.
Kellee Irwin, p.o. wiceprezesa ds. licencjonowania i ubezpieczania kierowców, Insurance Corporation of British Columbia

Powiązane historie klientów