Jewelers Mutual Insurance Company

Produkt: InsuranceSuite, PolicyCenter, BillingCenter, ClaimCenter
Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Ameryka

Firma Jewelers Mutual Insurance Company („Jewelers Mutual”), jedyna spółka w Ameryce Północnej specjalizująca się wyłącznie w ubezpieczaniu biżuterii, wybrała i wdrożyła pakiet Guidewire InsuranceSuite™ jako nową platformę dla celów wyceny ryzyka, zarządzania polisami, szkodami i rozliczeniami. Jewelers Mutual jednocześnie wdrożyła wszystkie trzy podstawowe aplikacje InsuranceSuite, w pierwszym rzędzie wdrażając obsługę ubezpieczeń dla osób fizycznych, a następnie rozszerzając nowe funkcjonalności na ubezpieczenia dla firm. 

Jewelers Mutual obecnie użytkuje Guidewire InsuranceSuite we wszystkich 50 stanach USA oraz w 9 prowincjach kanadyjskich (wszystkich prowincjach z wyjątkiem Quebec). InsuranceSuite umożliwia Jewelers Mutual lepsze dostosowanie do potrzeb swoich wyjątkowych ubezpieczających i agentów poprzez skrócenie czasu wprowadzania na rynek nowych produktów, podniesienie poziomu analityki danych i raportowania oraz poprawę efektywności operacyjnej wszystkich podstawowych procesów funkcjonalnych.

Uznaliśmy Guidewire za wspaniałego partnera. Wdrożenie było bardzo skomplikowane ze względu na nasze poprzednie systemy i konieczność wdrożenia wszystkich trzech aplikacji InsuranceSuite jednocześnie. Jesteśmy przekonani, że projekt nie byłby tak udany, gdybyśmy nie współpracowali z Guidewire realizując to przekształcenie.
Joel Matthies, dyrektor ds. informatyki, Jewelers Mutual Insurance Company
Jesteśmy dumni z naszej pomyślnej realizacji wdrożenia Guidewire InsuranceSuite, będącego kamieniem milowym realizowanego przez nas przekształcenia spółki. Już uzyskujemy wiele korzyści z użytkowania InsuranceSuite i jesteśmy przekonani, że mamy teraz platformę, która pomoże nam spełnić nasze obecne i przyszłe cele operacyjne i technologiczne.
Darwin Copeman, prezes i dyrektor generalny, Jewelers Mutual Insurance Company

Powiązane historie klientów