LähiTapiola

Produkt: InsuranceSuite
Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Europa, Bliski Wschód i Afryka

LocalTapiola Group to grupa powiązanych kapitałowo spółek, należąca do jej klientów i obsługująca osoby fizyczne, rolników, przedsiębiorców, klientów korporacyjnych i organizacje. Należąca do niej spółka LähiTapiola jest jednym z największych ubezpieczycieli działających w Finlandii poza sektorem ubezpieczeń na życie. Jej misją jest ochrona dobrobytu właścicieli-klientów oraz dostarczanie mieszkańcom Finlandii kompleksowych i proaktywnych usług, które umożliwiają bardziej bezpiecznie i zdrowsze życie.

Dzięki wdrożeniu pakietu Guidewire InsuranceSuite™ LähiTapiola usprawni i zracjonalizuje działania wykonywane dotychczas za pomocą wielu systemów bazowych o częściowo tej samej funkcjonalności. Umożliwi to lepszą obsługę i sprawniejsze dostarczanie produktów.

Po przeprowadzeniu starannej analizy rynku, LähiTapiola wybrała firmę Guidewire kierując się jej dobrą reputacją i wiarygodnością, funkcjonalnością oprogramowania oraz wynikami, które potwierdzają słuszność przyjętych założeń. Realizując nasz program strategiczny, dzięki wdrożeniu pakietu InsuranceSuite, będziemy dysponować nowoczesnym zestawem systemów bazowych, które poprawią wydajność i komfort pracy użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych.
Mikko Vastela, dyrektor ds. informatyki, LähiTapiola
InsuranceSuite umożliwi nam lepsze dostosowywanie naszych produktów i usług, a w rezultacie zwiększenie satysfakcji klientów. Będziemy również lepiej przygotowani do reagowania na nowe potrzeby ubezpieczeniowe i uzyskiwania przewagi konkurencyjnej.
Christine Dahlman, dyrektor ds. programu transformacji, LähiTapiola

Powiązane historie klientów