Montana State Fund

Produkt: ClaimCenter
Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia pracownicze NNW
Region: Ameryka

Montana State Fund (MSF) to organizacja publiczna, działająca jako konkurencyjny stanowy fundusz ubezpieczeń i świadczący usługi ubezpieczeniowe prawie 28 tys. pracodawców na terenie stanu. Jest to największa firma oferująca ubezpieczenia pracownicze NNW w Montanie. Spółka chciała zlikwidować ograniczenia swoich przestarzałych podstawowych systemów informatycznych. Systemy te stawiały MSF w potencjalnie niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej, nie można ich było łatwo integrować z nowoczesnymi aplikacjami, działanie w czasie rzeczywistym było niemożliwe, a koszt ich utrzymania był coraz wyższy.

Po kompleksowym przeglądzie dostępnych systemów obsługi szkód, MSF wdrożył Guidewire ClaimCenter w zamian za własny, firmowy system obsługi szkód, osiągając znaczące, trwałe korzyści biznesowe. Przykładowo, ClaimCenter pomógł funduszowi obniżyć przeciętny czas trwania TTD (czasowego inwalidztwa całkowitego) z 43,5 tygodni przed wdrożeniem ClaimCenter do 29,6 tygodni. Inne korzyści obejmowały zdolność do wychwytywania i korzystania z coraz lepszej jakości danych o szkodach; uzyskanie wglądu w obciążenia likwidatorów w czasie rzeczywistym oraz w dane i aktualny status szkód; możliwość samodzielnego dokonywania zmian systemowych; nowoczesną architekturę systemu i intuicyjny interfejs użytkownika, wykorzystywane jako pomoc w rekrutacji, aby przyciągnąć nowych likwidatorów i specjalistów IT; dodatkowo, ClaimCenter stanowi podstawę technologiczną, na której MSF będzie mógł modernizować system obsługi szkód w przyszłości.

Oprócz aplikacji ClaimCenter, fundusz Montana State Fund zdecydował się również na wdrożenie rozwiązań Guidewire do zarządzania danymi oraz do analityki biznesowej.

Nasze wdrożenie ClaimCenter należało do najsprawniej przebiegających uruchomień dużego systemu w naszej organizacji. Użytkujemy ClaimCenter już od jakiegoś czasu i odczuwamy znaczące korzyści, jakie ten system oferuje. Stwierdziliśmy jego pozytywny wpływ na nasze wskaźniki szkodowe i bardzo znaczące skrócenie czasu obsługi wielu typów zleceń zmiany systemu. ClaimCenter wspiera procesy likwidacji szkód i pozwala dobrym pracownikom na osiągnięcie jeszcze większej wydajności i skuteczności.
Al Parisian, dyrektor ds. informatyki, Montana State Fund

Powiązane historie klientów