NJM Insurance Group

Produkt: InsuranceSuite, PolicyCenter, BillingCenter, ClaimCenter, Guidewire Digital, Guidewire Live Analytics
Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych, Ubezpieczenia pracownicze NNW
Region: Ameryka

New Jersey Manufacturers Insurance Group jest obecnie największą w stanie New Jersey spółką ubezpieczeń pracowniczych NNW i ubezpieczeń pojazdów prywatnych oraz zalicza się do grona pięciu największych dostawców ubezpieczeń pojazdów firmowych oraz lokali mieszkalnych. NJM uzyskuje przypis składki około 1,5 mld USD w ubezpieczeniach pojazdów, lokali mieszkalnych i ubezpieczeniach pracowniczych NNW. NJM to organizacja wyjątkowo skoncentrowana na ubezpieczających, która bardzo ostrożnie podchodzi do zarządzania ich funduszami, dba o szybką i wyjątkowej jakości obsługę klienta oraz dzieli się korzyściami z uzyskanej wydajności, od 1918 roku wypłacając ubezpieczającym wysokie roczne dywidendy.

NJM uważa, że doskonałość obsługi szkód ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania doskonałej obsługi posiadaczy polis. Ubezpieczyciel zrealizował wieloletni projekt restrukturyzacji całego przedsiębiorstwa w celu ciągłego podnoszenia poziomu obsługi ubezpieczających poprzez usprawnienie procesów biznesowych wraz z przejściem do nowoczesnych technologii. Głównym elementem tego projektu NJM było poszukiwanie nowego rozwiązania do obsługi szkód, które miało obsłużyć obecną liczbę 200 tys. szkód rocznie oraz dawać możliwość obsługi jeszcze większej ich liczby w przyszłości. NJM wybrało Guidewire ClaimCenter, skalowalną i elastyczną aplikację do obsługi szkód, opartą na sieci Web. ClaimCenter została wdrożona i jest obecnie używana przez ponad 750 specjalistów NJM ds. ubezpieczeń.

Po udanym wdrożeniu ClaimCenter, NJM chciał dokonać oceny innych obszarów swojej działalności, w tym szacowania ryzyka, zarządzania szkodami i rozliczeniami, w celu ustalenia możliwości dodatkowego ulepszenia procesu. NJM szukał platformy następnej generacji, mogącej usprawnić zarządzanie polisami i rozliczeniami, podnieść poziom obsługi ubezpieczających oraz stanowić podstawę dla przyszłych inicjatyw i zmian w firmie. NJM zdecydował się na wdrożenie aplikacji Guidewire PolicyCenter® jako nowego rozwiązania do zarządzania polisami i wyceny ryzyka oraz Guidewire BillingCenter® do zarządzania rozliczeniami. Ponadto NJM zdecydował się na wdrożenie modułu Guidewire Client Data Management™ jako narzędzia pozwalającego uzyskać bardziej kompleksowy obraz klienta we wszystkich aspektach działalności.

Pierwszą okazją do wywarcia pozytywnego wrażenia w zakresie obsługi szkód jest moment zgłoszenia szkody. Aplikacja ClaimCenter pozwoliła nam znacząco poprawić nasz poziom przyjmowania i przetwarzania zgłoszeń szkód (FNOL). Intuicyjny interfejs ClaimCenter i zautomatyzowana funkcja przypisywania szkody umożliwia natychmiastowe rozpoczęcie likwidacji szkody, już od chwili przyjęcia zgłoszenia, poprawę poziomu obsługi zgłaszających i oszczędności czasu i pieniędzy. Te ostatnie finalnie powrócą do naszych ubezpieczających w formie dywidendy.
Michael O'Neil, wiceprezes ds. szkód ogólnych, NJM Insurance Group
Chociaż odnieśliśmy sukces wdrażając Guidewire ClaimCenter, wybór Guidewire PolicyCenter i BillingCenter opierał się na zakresie funkcjonalność każdego systemu z osobna. Dojrzałość PolicyCenter i BillingCenter zwróciło naszą uwagę i wierzymy, że możliwości obu systemów pomogą nam zrealizować długoterminowe cele technologiczne i biznesowe.
Harold Fink, wiceprezes, Biuro Zarządzania Programami, NJM Insurance Group

Powiązane historie klientów