Pacific Compensation Insurance Company

Produkt: ClaimCenter
Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia pracownicze NNW
Region: Ameryka

Pacific Compsensation Insurance Company (PacificComp) jest od niedawna liderem ubezpieczeń pracowniczych NNW w stanie Kalifornia i koncentruje się na radykalnym obniżeniu współczynnika szkodowości poprzez agresywne zarządzanie szkodami, kontrolę wypłacanych odszkodowań i zwalczanie oszustw. Kluczowym elementem ogólnej strategii firmy jest przejście na technologię najlepszą w swojej klasie, aby uzyskać maksymalną wydajność operacyjną. Po dokonaniu oceny dostępnych systemów zarządzania szkodami, spółka PacificComp stwierdziła, że aplikacja Guidewire ClaimCenter stanowi obecnie najmocniejsze, kompleksowe i elastyczne narzędzie zarządzania szkodami w ubezpieczeniach pracowniczych.

Od lipca 2005 aplikacja ClaimCenter jest wykorzystywana w procesie kompleksowej obsługi szkód w ubezpieczeniach pracowniczych NNW dla całej spółki PacificComp. W czerwcu 2006 roku PacificComp ogłosiła decyzję wdrożenia pełnego pakietu Guidewire Insurance Suite, obejmującego aplikacje Guidewire PolicyCenter i Guidewire BillingCenter.

Powiązane historie klientów