PZU

Produkt: BillingCenter, PolicyCenter, Moduły dodatkowe
Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla osób fizycznych, Ubezpieczenia dla firm
Region: Europa, Bliski Wschód i Afryka

PZU jest liderem polskiego rynku usług ubezpieczeniowych, w szczególności w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych, mającym (wraz z Link 4) 32,9% udział w rynku na koniec II kw. 2015. Jest to najstarsza polska grupa ubezpieczeniowa, oferująca szeroki zakres produktów ubezpieczeniowych i finansowych. Główną grupą produktów oferowanych przez PZU są ubezpieczenia komunikacyjne dla klientów detalicznych i korporacyjnych. PZU Życie jest liderem na rynku polskich usług ubezpieczeń na życie pod względem regularnych przypisów składki brutto - 43,4% udziału w rynku na koniec II kw. 2015.

PZU wdrożyło aplikacje Guidewire PolicyCenter® i BillingCenter® jako platformę następnej generacji do zarządzania sprzedażą ubezpieczeń majątkowych i osobowych (non-life), zarządzania szacowaniem ryzyka, polisami i rozliczeniami. PZU zdecydowało się również wdrożyć moduły Guidewire Rating Management™, Guidewire Reinsurance Management™ oraz Guidewire Client Data Management™.

Program transformacyjny Everest inicjuje długoterminową zmianę procesów i kultury korporacyjnej, a także ułatwia zyskanie znaczącej przewagi nad konkurencją. Wdrożenie to, trwające od 2012 do 2016 roku, jest ważnym krokiem w kierunku realizacji strategii PZU 3.0, mającej zbudować solidne podstawy dalszego rozwoju firmy. Mając ponad 30.000 użytkowników, platforma ta jest głównym narzędziem PZU dla wszystkich kanałów sprzedaży.

Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom Guidewire, nasze kanały sprzedaży są w stanie zapewnić najwyższą jakość obsługi klientów zarówno obecnie, jak i w nadchodzących latach. Udało nam się skutecznie przekształcić nasze procesy biznesowe i architekturę IT. Jesteśmy przekonani, że wdrożone rozwiązania spowodują dalsze wzmocnienie pozycji PZU jako lidera rynku i przyniosą znaczącą poprawę jakości obsługi naszych klientów.
Maciej Jagielski, dyrektor ds. rozwoju i przekształceń działalności, PZU

Powiązane historie klientów