QBE North America

Produkt: ClaimCenter
Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych, Ubezpieczenia pracownicze NNW
Region: Ameryka

QBE North America jest częścią QBE Insurance Group Limited, jednego z 20 największych na świecie towarzystw ubezpieczeń i reasekuracji. QBE, mające siedzibę w australijskim Sydney, prowadzi działalność w 52 krajach na całym świecie i jest obecne na każdym większym rynku ubezpieczeń. Jego oddział północnoamerykański, z siedzibą w Nowym Jorku, prowadzi działalność za pośrednictwem zależnych spółek ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Spółki ubezpieczeniowe QBE uzyskały ocenę „A” (doskonała) od firmy ratingowej A.M. Best i „A+” od agencji Standard & Poor.

QBE North America wdroży ClaimCenter dla większości oferowanych rodzajów ubezpieczeń, w tym ubezpieczeń standardowych i specjalistycznych, we wszystkich amerykańskich spółkach ubezpieczeń majątkowych i osobowych. QBE North America skonsoliduje kilka platform zarządzania szkodami w pojedynczym systemie w celu uproszczenia obsługi szkód i sprostania rosnącym wymaganiom rynku i klientów. Nowy system będzie skalowalny i konfigurowalny.

Powiązane historie klientów