Red River Mutual

Produkt: InsuranceSuite, PolicyCenter, BillingCenter, ClaimCenter, Guidewire Digital, DataHub, InfoCenter, Moduły dodatkowe, Guidewire Live Analytics
Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Ameryka

Red River Mutual, towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych obsługujące rodziny, gospodarstwa rolne i firmy na całym obszarze kanadyjskiej prerii, dąży do dostarczania konkurencyjnych produktów ubezpieczeniowych oraz doskonałej obsługi szkód w stanach Manitoba i Saskatchewan.

Firma Red River Mutual zdecydowała się wdrożyć pakiet Guidewire InsuranceSuite® jako nową platformę dla celów szacunków ryzyka, zarządzania polisami, szkodami i rozliczeniami. Firma zdecydowała się również wdrożyć produkty Guidewire do obsługi i analizy danych DataHub, InfoCenter, oraz Guidewire Live™, jak również portal obsługi szkód dla sprzedających Guidewire Claim Portal for Vendors. Red River Mutual będzie mieć dostęp do tych produktów z prywatnej chmury, której wdrożeniem, bieżącą obsługą oraz wsparciem zajmie się Ernst & Young (EY), wiodąca spółka doradcza, współpracująca z Guidewire w ramach programu partnerskiego Guidewire PartnerConnect™ Consulting Premier.

Dążymy do zapewnienia naszym ubezpieczającym i pośrednikom możliwie najwyższego poziomu usług. Naszym zdaniem znaleźliśmy idealne rozwiązanie w postaci wiodącego w branży zestawu produktów Guidewire oraz ich zaangażowania w badania i rozwój, w połączeniu z doświadczeniem EY we wdrożeniach produktów Guidewire, możliwościami hostingu i zarządzania usługami. To połączenie stawia nas na równi z firmami znacznie większymi od nas i pozwoli nam skupić się na tym, co robimy najlepiej: na chronieniu i obsłudze naszych klientów.
Brian Esau, prezes i dyrektor generalny, Red River Mutual

Powiązane historie klientów