SSQ General Insurance (SSQ)

Produkt: InsuranceSuite, PolicyCenter, BillingCenter, ClaimCenter, Guidewire Digital, Moduły dodatkowe
Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Ameryka

SSQ General Insurance, spółka ubezpieczeń bezpośrednich w prowincji Quebec, oferująca ubezpieczenia pojazdów, domów i firm 147 tys. swoich klientów, osiągała dwucyfrowy wzrost w ciągu ostatnich kilku lat. W celu wsparcia swojej działalności, SSQ dąży do realizacji trzech głównych celów: określenia priorytetów rozwoju, poprawy rentowności i wejścia na nowe rynki. Ich realizacja wymaga elastyczności i skalowalności systemów podstawowych. Spółka SSQ chciała, by jej nowy system był systemem internetowym, intuicyjnym w obsłudze i obejmował zarządzanie przepływami pracy oraz narzędzia stosowania najlepszych praktyk w celu wspierania swoich pracowników w obsłudze klientów. Firma zdecydowała się wdrożyć pakiet aplikacji Guidewire InsuranceSuite: PolicyCenter, BillingCenter i ClaimCenter jako podstawę dalszego rozwoju swojej działalności i obecnie już użytkuje BillingCenter i ClaimCenter. Ponadto SSQ zdecydowała się wdrożyć moduł Guidewire Rating Management w celu dokładniejszej kontroli i możliwości szybkiego reagowania na ratingi i wyceny, aby działać bardziej elastycznie, oraz moduł Guidewire Client Data Management™ jako narzędzie pozwalające uzyskać bardziej kompleksowy obraz klienta we wszystkich aspektach działalności.

Moduły Guidewire do zarządzania ratingami i danymi klienta pomogą nam podnieść jakość usług i poziom elastyczności niezbędnej do dostosowywania się do zmian rynkowych i potrzeb klientów. Ponieważ już użytkujemy aplikacje Guidewire BillingCenter i ClaimCenter i jesteśmy obecnie w trakcie wdrażania Guidewire PolicyCenter, miało sens skorzystanie również ze wstępnie zintegrowanych modułów Guidewire, aby przyspieszyć odnoszenie dodatkowych korzyści. Historia udanych wdrożeń Guidewire odróżnia ich od innych producentów oprogramowania ubezpieczeniowego. Wierzymy, że w Guidewire udało nam się znaleźć doświadczonego partnera, rozumiejącego naszą branżę i gotowego do współpracy, aby zapewnić nam sukces.
Gilles Mourette, dyrektor generalny, SSQ General Insurance (SSQ)
Aplikacje pakietu Guidewire InsuranceSuite spodobały nam się jako silne funkcjonalnie systemy, zaprojektowane z myślą o ich interoperacyjności i łatwo integrujące się z innymi naszymi aplikacjami, dzięki czemu mogą najlepiej wesprzeć naszą działalność. Są idealnym rozwiązaniem dla naszej firmy i czujemy się podekscytowani zarówno samym wdrożeniem, jak i możliwościami, które otwierają się dla naszych pracowników i klientów.
Denis Delmaire, wiceprezes ds. informatyki, SSQ General Insurance (SSQ)

Powiązane historie klientów