Torus Insurance

Produkt: ClaimCenter
Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm
Region: Europa, Bliski Wschód i Afryka

Torus Insurance, globalna spółka ubezpieczeń specjalistycznych, wybrała i wdrożyła Guidewire ClaimCenter® jako nowy system globalnego zarządzania szkodami dla wszystkich rodzajów oferowanych ubezpieczeń.

Torus wybrał Guidewire w dużej mierze ze względu na dużą zdolność aplikacji ClaimCenter do wspierania bardzo złożonej oferty ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczeń dla firm i ubezpieczeń specjalnych oraz jej dużą elastyczność, wystarczającą do globalnego zarządzania szkodami. Po wdrożeniu ClaimCenter Torus zoptymalizuje zarządzanie szkodami i zarządzanie operacyjne, dzięki czemu osiągnie zwiększenie wydajności likwidacji szkód, poprawę wyników finansowych i zróżnicowanie usług dla klientów.

Standaryzacja procesów obsługi szkód dzięki ClaimCenter zapewni nam spójne, dokładne i szybkie efekty likwidacji szkód zgłaszanych przez naszych klientów. Naszym celem jest zdobycie czołowej pozycji w zakresie likwidacji szkód w branży ubezpieczeniowej. Wydajność i poprawa przejrzystości operacyjnej, jaką ClaimCenter zapewnia dzięki takim funkcjom, jak wbudowane w system wskaźniki wydajności, pozwalające sprawdzić, czy działamy zgodnie z naszymi wewnętrznie ustanowionymi najlepszymi praktykami, z pewnością pomoże nam osiągnąć ten cel, a także potwierdzić w praktyce naszą filozofię gotowości do dokonywania wypłat.
Rob Powell, globalny dyrektor ds. obsługi szkód, Torus Insurance
Torus przeżywa okres znacznego wzrostu w skali globalnej. Z powodu zwiększenia skali naszej działalności potrzebowaliśmy systemu zarządzania szkodami, który pomoże nam zrealizować nasz potencjał jako wiodącej spółki ubezpieczeń specjalistycznych. Takim systemem okazała się ClaimCenter - aplikacja dobrze zaprojektowana i możliwa do samodzielnego skonfigurowania i utrzymania przez nas.
Jeff Smith, dyrektor ds. technologii i informacji, Torus Insurance

Powiązane historie klientów