XL Catlin Group

Produkt: InsuranceSuite, PolicyCenter, BillingCenter, ClaimCenter
Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm
Region: Ameryka

Catlin Group Limited jest globalnym towarzystwem ubezpieczeń i reasekuracji, oferującym na rynku specjalistycznych ubezpieczeń majątkowych i osobowych ponad 30 różnego rodzaju ubezpieczeń. Centra ubezpieczeniowe Catlin w Londynie (Wielka Brytania), na Bermudach (USA), w regionie Azji i Pacyfiku, w Europie i w Kanadzie przyczyniają się do znaczącej obecności Grupy na każdym większym rynku ubezpieczeń na świecie.

Catlin będzie wdrażać pakiet Guidewire InsuranceSuite™ jako nową platformę dla celów wycen, zawierania umów i zarządzania polisami, szkodami i rozliczeniami.

W ramach własnej inicjatywy rozwijania działalności w Stanach Zjednoczonych, Catlin zdecydował, że do osiągnięcia celów rozwojowych niezbędne będzie zastąpienie posiadanych podstawowych systemów najlepszymi w swojej klasie rozwiązaniami. Firma poszukiwała rozwiązania, które mogłoby obsługiwać jej kompleksowe ubezpieczenia specjalistyczne i pozwoliłoby jej wejść na nowe rynki, przy jednoczesnym wspieraniu 20 oddziałów w Stanach Zjednoczonych. Catlin planuje jednoczesne wdrożenie kompletnego pakietu, etapami dedykowanymi poszczególnym rodzajom ubezpieczeń.

Byliśmy pod wrażeniem każdego rozwiązania Guidewire - ClaimCenter, PolicyCenter i BillingCenter - jak również możliwości wspierania przedsiębiorstwa jako całości, które Guidewire InsuranceSuite wykazał w procesie selekcji. Poczynając od możliwości automatyzacji, a kończąc na bogactwie danych źródłowych wspierających podejmowanie decyzji, InsuranceSuite zawiera zestaw narzędzi, które naszym zdaniem powinny pomóc w dalszym rozwijaniu naszej działalności.
Steve Naish, Technology Solutions, XL Catlin Group

Powiązane historie klientów