Zurich Insurance Company

Produkt: ClaimCenter
Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Europa, Bliski Wschód i Afryka
  • Zurich Japan
  • Zurich Switzerland
  • Zurich UK

Zurich Japan 

Zurich Japan, trzeci co do wielkości zagraniczny ubezpieczyciel ogólny w Japonii, obecnie wdraża aplikację Guidewire ClaimCenter® do przetwarzania swoich szkód komunikacyjnych, z planami objęcia jej stosowaniem innych rodzajów ubezpieczeń w kolejnych fazach. 

Stojąc w obliczu rosnącej złożoności szkód, rosnących potrzeb i oczekiwań klientów oraz szybko zmieniającego się otoczenia prawnego i rynkowego swojej działalności, spółka Zurich Japan uznała potrzebę ulepszenia swojego systemu obsługi szkód, aby zapewnić jego zdolność reagowania na te potrzeby. Po szczegółowych poszukiwaniach, Zurich Japan wybrała intuicyjne, internetowe rozwiązanie Guidewire ze względu na jego możliwości techniczne i funkcjonalne, łatwość jego użycia i jego ogólne dostosowanie do wizji biznesowej spółki.

Zurich Japan zatrudniła spółkę Ernst & Young LLP do pomocy w realizacji wdrożenia. Ernst & Young zapewnił udział w pracach zespołu projektowego lokalnych i zagranicznych specjalistów z wysokimi umiejętnościami doradczymi i wdrożeniowymi oraz ściśle współpracował ze specjalistami Guidewire i Zurich w realizacji projektu zgodnie z wymaganiami Zurich.

Nowy, kompleksowy system zarządzania szkodami, który Zurich Japan nazywa Z-Trust, obecnie obsługuje szkody w oferowanych przez spółkę ubezpieczeniach samochodów i motocykli. Z-Trust zacznie obsługiwać inne rodzaje ubezpieczeń w dodatkowych etapach wdrożenia.

Obecnie aplikacja Guidewire ClaimCenter pozwala Zurich Japan zapewnić większą pewność swoich klientów w trakcie całego procesu obsługi szkody, m.in. umożliwiając im samodzielne sprawdzenie on-line statusu szkody, pozwala przyspieszyć likwidację szkód w celu lepszej obsługi klienta, szybko odpowiadać na zapytania klientów dzięki elektronicznej ewidencji szkód i centralnie zarządzanemu repozytorium danych szkodowych i być organizacją przyjazną dla środowiska dzięki likwidacji papierowych dokumentów.

Zurich Switzerland 

Zurich Switzerland zdecydowała się na wdrożenie Guidewire ClaimCenter® jako nowego systemu zarządzania szkodami dla wszystkich rodzajów oferowanych ubezpieczeń. Wdrożenie aplikacji jest obsługiwane przez spółkę EY, uczestnika partnerskiego programu Guidewire PartnerConnect, w ścisłej współpracy z Guidewire. W ramach strategicznej inicjatywy zapewnienia obsługi klienta dostosowanej do obecnych i przyszłych potrzeb, spółka Zurich Switzerland chciała nowoczesnego systemu, który pozwalałby na wielokanałową interakcję z klientem, umożliwiłby poprawę organizacji pracy i osiągnięcie związanych z tym korzyści w zakresie efektywności. Spółka uznała Guidewire ClaimCenter za dojrzały i sprawdzony system, łatwy do zintegrowania z istniejącymi systemami i mogący wspierać wielokanałową komunikację z klientami.

Zurich UK 

Zurich wybrała spółkę Guidewire Software na dostawcę nowej platformy likwidacji szkód dla swojego oddziału ubezpieczeń ogólnych UK General Insurance. Oddział UK General Insurance jest częścią Zurich Insurance plc i sprzedaje ubezpieczenia dla osób fizycznych, firm i samorządów lokalnych za pośrednictwem różnych kanałów dystrybucji. Aplikacja zostanie wdrożona dla celów operacji obsługi szkód w Zurich UK przez Capgemini Financial Services UK; wdrożenie to jest częścią wieloletniego projektu, którego celem jest modernizacja obsługi szkód, obniżenie kosztów i podniesienie jakości obsługi klienta. Platforma i plan jej wdrożenia ma na celu ograniczenie ręcznego przetwarzania danych, usprawnienie zarządzania danymi i analityki biznesowej dla ulepszenia procesu decyzyjnego oraz ograniczenie strat wynikających z oszustw lub nieszczelności systemu.

Aplikacja Guidewire ClaimCenter® ostatecznie będzie służyć do obsługi szkód z tytułu wszystkich rodzajów ubezpieczeń dla osób fizycznych, firm i samorządów lokalnych oferowanych przez Zurych UK. Zastąpi ona wiele istniejących systemów i procesów dla różnych rodzajów ubezpieczeń jednym systemem internetowym, zapewniającym spójną obsługę wszystkich szkód i będzie wspierać koncentrację spółki na stosowaniu najlepszych praktyk w likwidacji szkód.

Obsługa szkód jest krytycznie ważna dla relacji z klientem, a aplikacja ClaimCenter będzie miała kluczowe znaczenie dla podniesienia poziomu satysfakcji klienta. ClaimCenter zapewni naszym pracownikom i kierownictwu działu obsługi szkód system, jakiego potrzebują, aby możliwie efektywnie wykonywać swoją pracę i jak najlepiej służyć naszym klientom.
Iain Howie, Dyrektor ds. Operacyjnych, Zurich Japan, Zurich Insurance Company
Technologia Guidewire umożliwia nam zapewnianie klientom wysokiej jakości usług i obsługi, która jest sercem naszej filozofii korporacyjnej. Nasi likwidatorzy szkód mają do dyspozycji najnowocześniejszy system, dzięki czemu jesteśmy lepiej przygotowani do reagowania na szybko zmieniające się regulacje branżowe i potrzeby biznesowe. ClaimCenter to bardzo elastyczna i intuicyjna aplikacja. Dzięki niej zyskujemy fundament technologiczny potrzebny nam do szybkiego i możliwie najbardziej efektywnego zaspokajania zarówno obecnych, jak i przyszłych potrzeb naszych wewnętrznych użytkowników biznesowych i klientów.
Amanda Curley, Dyrektor ds. Informatyki, Zurich Japan, Zurich Insurance Company
Jesteśmy przekonani, że Guidewire ClaimCenter jest właściwą platformą dla celów obsługi szkód nowej generacji na rzecz naszych klientów. Zwiększając zaangażowanie klienta, pozwoli ona jednocześnie wesprzeć nasz personel w skutecznym wykonywaniu swoich obowiązków.
Max Schönholzer, Dyrektor ds. Obsługi szkód, Zurich Switzerland, Zurich Insurance Company
Jako bardzo nowoczesny system, ClaimCenter pozwala nam usprawnić przepływ dokumentów, zapewnia nam korzyści z podwyższonej efektywności i pozwala nam ponownie przemyśleć i ulepszyć podejście do obsługi klienta. Dzięki łatwości aktualizacji pomoże nam przekształcić naszą działalność i być na bieżąco ze zmieniającymi się trendami technologicznymi.
Christoph Borgmann, Dyrektor ds. Operacyjnych, Zurich Switzerland, Zurich Insurance Company
Przekształcenie naszego procesu obsługi szkód pokazuje, jak bardzo jesteśmy zaangażowani w sprawę zapewnienia naszym brokerom i klientom wyjątkowej obsługi. Potrzebujemy skutecznego i niskokosztowego narzędzia do zarządzania szkodami, zaś nasi klienci oczekują szybkiej i uczciwej likwidacji szkód - nowy system pomoże nam w dalszym ciągu osiągać oba te cele. Nasi likwidatorzy szkód będą mieli również możliwość korzystania z nowoczesnego systemu obsługi szkód, który ułatwi im wykorzystywanie własnej wiedzy i pozwoli im poświęcić więcej czasu na wspieranie klientów wtedy, kiedy potrzebują nas najbardziej.
Tony Emms, Dyrektor ds. Obsługi Szkód, General Insurance, Zurich UK, Zurich Insurance Company

Powiązane historie klientów