Analityka predykcyjna

Platforma, która zamienia dane w wiedzę praktyczną, umożliwiającą ubezpieczycielom podejmowanie opartych na danych decyzji w całym cyklu ubezpieczenia

We wszystkich aspektach ich działalności, analityka predyktywna Guidewire pomaga spółkom ubezpieczeń majątkowych i osobowych przystosować się i odnosić sukcesy na drodze do stania się organizacją działającą na podstawie danych i analiz. Poprzez budowanie modeli predykcyjnych z wielu zestawów danych, analizowanie wyników modelu i wdrażanie modeli predyktywnych mających dostarczać decydentom wskazówek z pierwszej ręki, ubezpieczyciele mogą osiągać znaczne zmniejszenie szkodowości i kosztów, a jednocześnie zwiększać obroty.

Analityka predyktywna – korzyści

Podejmowanie decyzji opartych na danych

Analityka predyktywna umożliwia ubezpieczycielom podejmowanie opartych na danych decyzji w całym cyklu ubezpieczenia:

 • Przedstawia szacunki przyszłej rentowności na etapach wyceny pierwotnej i odnawiania polisy, podnosząc umiejętności i doświadczenie poszczególnych specjalistów ds. szacowania ryzyka​
 • Pomaga działom obsługi szkód kierować szkody do najbardziej odpowiednich likwidatorów, którym z kolei pomaga lepiej wykorzystywać zasoby zarządzania szkodami
 • Identyfikuje cechy agentów osiągających dobre wyniki, dzięki czemu firmy mogą zatrudniać i bez wahania awansować nowych agentów o dużym potencjale

Redukcja kosztów

Modele predykcyjne pomagają ubezpieczycielom zmniejszyć koszty poprzez:

 • Weryfikację przydatności danych zewnętrznych do przewidywania wyników oraz umożliwienie bardziej ukierunkowanego wykorzystania takich danych, jak historia ubezpieczenia pojazdu. wizja lokalna nieruchomości czy historia kredytowa
 • Obniżenie kosztów likwidacji szkód poprzez zmniejszenie konieczności ponownego orzekania i umożliwienie dokładniejszej selekcji szkód

Rentowny wzrost

Analityka predyktywna pozwala ubezpieczycielom poprawić wskaźniki zarówno rentowności, jak i wzrostu:

 • Zwiększenie kompleksowości i szczegółowości ratingów
 • Identyfikacja i likwidacja błędów wyceny
 • Wykorzystywanie nowych możliwości rynkowych i szybsze reagowanie na zmiany rynkowe

Analityka predyktywna – aplikacje

 • Predictive Analytics for Claims

  Wyspecjalizowana aplikacja do rozwiązywania określonego zestawu problemów szkodowych, takich jak dotkliwość szkody, prawidłowe trasowanie i przypisanie szkody oraz zarządzanie szkodami wykazującymi potencjał postępowania sądowego lub subrogacji

 • Predictive Analytics for Profitability

  Aplikacja dostosowana do rozwiązywania istotnych problemów zarządzania portfelem ubezpieczeń, takich jak wycena, selekcja ryzyk ubezpieczeniowych, redukcja kosztów ubezpieczenia, wartość życiowa klienta, optymalizacja portfela i dystrybucja marketingu

Pozycja w branży