Analityka predykcyjna

Platforma, która zamienia dane w wiedzę praktyczną, umożliwiającą ubezpieczycielom podejmowanie opartych na danych decyzji w całym cyklu ubezpieczenia

We wszystkich aspektach ich działalności, analityka predyktywna Guidewire pomaga spółkom ubezpieczeń majątkowych i osobowych przystosować się i odnosić sukcesy na drodze do stania się organizacją działającą na podstawie danych i analiz. Poprzez budowanie modeli predykcyjnych z wielu zestawów danych, analizowanie wyników modelu i wdrażanie modeli predyktywnych mających dostarczać decydentom wskazówek z pierwszej ręki, ubezpieczyciele mogą osiągać znaczne zmniejszenie szkodowości i kosztów, a jednocześnie zwiększać obroty.

Analityka predyktywna – korzyści

Podejmowanie decyzji opartych na danych

Analityka predyktywna umożliwia ubezpieczycielom podejmowanie opartych na danych decyzji w całym cyklu ubezpieczenia:

 • Przedstawia szacunki przyszłej rentowności na etapach wyceny pierwotnej i odnawiania polisy, podnosząc umiejętności i doświadczenie poszczególnych specjalistów ds. szacowania ryzyka​
 • Pomaga działom obsługi szkód kierować szkody do najbardziej odpowiednich likwidatorów, którym z kolei pomaga lepiej wykorzystywać zasoby zarządzania szkodami
 • Identyfikuje cechy agentów osiągających dobre wyniki, dzięki czemu firmy mogą zatrudniać i bez wahania awansować nowych agentów o dużym potencjale

Redukcja kosztów

Modele predykcyjne pomagają ubezpieczycielom zmniejszyć koszty poprzez:

 • Weryfikację przydatności danych zewnętrznych do przewidywania wyników oraz umożliwienie bardziej ukierunkowanego wykorzystania takich danych, jak historia ubezpieczenia pojazdu. wizja lokalna nieruchomości czy historia kredytowa
 • Obniżenie kosztów likwidacji szkód poprzez zmniejszenie konieczności ponownego orzekania i umożliwienie dokładniejszej selekcji szkód

Rentowny wzrost

Analityka predyktywna pozwala ubezpieczycielom poprawić wskaźniki zarówno rentowności, jak i wzrostu:

 • Zwiększenie kompleksowości i szczegółowości ratingów
 • Identyfikacja i likwidacja błędów wyceny
 • Wykorzystywanie nowych możliwości rynkowych i szybsze reagowanie na zmiany rynkowe

Analityka predyktywna – aplikacje

 • Predictive Analytics for Claims

  Wyspecjalizowana aplikacja do rozwiązywania określonego zestawu problemów szkodowych, takich jak dotkliwość szkody, prawidłowe trasowanie i przypisanie szkody oraz zarządzanie szkodami wykazującymi potencjał postępowania sądowego lub subrogacji

 • Predictive Analytics for Profitability

  Aplikacja dostosowana do rozwiązywania istotnych problemów zarządzania portfelem ubezpieczeń, takich jak wycena, selekcja ryzyk ubezpieczeniowych, redukcja kosztów ubezpieczenia, wartość życiowa klienta, optymalizacja portfela i dystrybucja marketingu

Pozycja w branży

Wyszukiwanie klientów

Rodzaj ubezpieczenia:

Ameryka

Atlas Financial Holdings, Inc.
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm
Region: Ameryka
Buckeye Insurance Group
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Ameryka
Builders Mutual Insurance Company
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia pracownicze NNW
Region: Ameryka
Celina Insurance Group
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla osób fizycznych, Ubezpieczenia dla firm
Region: Ameryka
Georgia Farm Bureau Group
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Ameryka
Johnson & Johnson Insurance
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Ameryka
Myron F. Steves Insurance
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Ameryka
Norfolk and Dedham Group
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Ameryka
United Farm Bureau of Indiana Group
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Ameryka

Europa, Bliski Wschód i Afryka

Hiscox
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm
Region: Europa, Bliski Wschód i Afryka

Webinariów

How to Enable a Smarter Claims Operation with Predictive Analytics
Watch this webinar to learn more about the new Predictive Analytics and ClaimCenter integrations.
Putting Predictive Analytics to Work
Watch this webinar to learn about advanced analytical techniques to create the predictive models and the methodologies to deploy these models into core systems.
Harnessing Predictive Analytics for ClaimCenter
Watch this webinar to learn how insurers are integrating Guidewire Predictive Analytics into ClaimCenter to reduce claims expenses, improve process efficiencies, and gain greater insight into their business.