Usługi

Sukces—od wdrożenia przez długoterminową współpracę

Profesjonalne usługi Guidewire: Nastawienie na sukces naszych klientów
 

Services Cycle

Naszą misją jest wspieranie klientów w skutecznym uruchamianiu Guidewire InsurancePlatform™ przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka i redukcji całkowitego kosztu posiadania. Mamy udokumentowaną historię udanych wdrożeń dzięki współpracy z klientami podczas całego procesu wdrożenia

Zespół ds. usług specjalistycznych opracowuje wizję i wytyczne, zapewniając wartość dodaną i poczucie bezpieczeństwa podczas wdrożenia poprzez:

  • Pomoc w przewidywaniu trudności, rozwiązywaniu złożonych problemów i osiągnięciu sukcesu
  • Dostarczanie wartości dodanej, która jest zgodna ze strategią biznesową klienta, ostatecznie obniżając całkowity koszt posiadania i maksymalizując inwestycje
  • Łączenie doświadczenia wdrożeniowego, znajomości branży i produktów oraz najlepszych praktyk, podnoszące spójność, wydajność i przewidywalność wyników

Zalety korzystania ze specjalistycznych usług Guidewire
 

600+
Konsultantów
395+
Funkcjonujących wdrożeń systemów podstawowych
115+
Wykonanych aktualizacji
3000+
Certyfikowanych partnerów konsultingowych

 

Guidewire SurePath: Sprawdzona droga do sukcesu
 

​Guidewire SurePathSM, nasza metoda wdrażania wspieranego, umożliwia klientom osiągnięcie celów strategicznych w sposób przewidywalny przy jednoczesnej optymalizacji kosztów. Najważniejszą częścią misji Guidewire jest wspieranie ubezpieczycieli w przystosowaniu się i odnoszeniu sukcesów w dobie szybkich zmian w branży.

SurePath dostosowuje się do indywidualnych celów biznesowych każdego klienta i jego potrzeb wdrożeniowych, przy zachowaniu spójnych zasad wdrożenia wspieranego. Ta mieszanka elastyczności i spójności - w ramach jednej, sprawdzonej metody - umożliwia wszystkim klientom osiągnięcie ich celów strategicznych w najbardziej skuteczny i efektywny sposób.