Usługi

Sukces—od wdrożenia przez długoterminową współpracę

Profesjonalne usługi Guidewire: Nastawienie na sukces naszych klientów
 

Services Cycle

Naszą misją jest wspieranie klientów w skutecznym uruchamianiu Guidewire InsurancePlatform™ przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka i redukcji całkowitego kosztu posiadania. Mamy udokumentowaną historię udanych wdrożeń dzięki współpracy z klientami podczas całego procesu wdrożenia

Zespół ds. usług specjalistycznych opracowuje wizję i wytyczne, zapewniając wartość dodaną i poczucie bezpieczeństwa podczas wdrożenia poprzez:

  • Pomoc w przewidywaniu trudności, rozwiązywaniu złożonych problemów i osiągnięciu sukcesu
  • Dostarczanie wartości dodanej, która jest zgodna ze strategią biznesową klienta, ostatecznie obniżając całkowity koszt posiadania i maksymalizując inwestycje
  • Łączenie doświadczenia wdrożeniowego, znajomości branży i produktów oraz najlepszych praktyk, podnoszące spójność, wydajność i przewidywalność wyników

Zalety korzystania ze specjalistycznych usług Guidewire
 

350+
Klienci
620+
Funkcjonujących wdrożeń systemów podstawowych
140+
Wykonanych aktualizacji
800+
Konsultanci

 
*Ponad 800 konsultantów Guidewire i 7800 specjalistów naszych partnerów konsultingowych to gwarancja skalowalności i możliwości wyboru.

Guidewire SurePath: Sprawdzona droga do sukcesu
 

​Nasze ukierunkowane podejście wdrożeniowe – Guidewire SurePathSM – umożliwia osiąganie celów strategicznych w przewidywalny sposób i optymalizację kosztów. Za kluczowy element naszej misji uznajemy pomoc Klientom w dostosowaniu się do coraz szybszych zmian w branży i odnoszeniu sukcesu.

SurePath dostosowuje się do indywidualnych celów biznesowych każdego klienta i jego potrzeb wdrożeniowych, przy zachowaniu spójnych zasad wdrożenia wspieranego. Ta mieszanka elastyczności i spójności - w ramach jednej, sprawdzonej metody - umożliwia wszystkim klientom osiągnięcie ich celów strategicznych w najbardziej skuteczny i efektywny sposób.