Usługi

Sukces—od wdrożenia przez długoterminową współpracę

Jesteśmy głęboko zaangażowani w zapewnienie, by nasi klienci odnosili sukcesy w swoich działaniach. Wspólnie z naszymi klientami zbudowaliśmy nieporównywalną z niczym innym historię ponad 400 udanych wdrożeń i doświadczenie w całej gamie imperatywów realizacji projektów.

Nasze referencje gwarancją Twojego sukcesu

  • Eksperci ds. produktów Guidewire: Nasi specjaliści zapewniają funkcjonalność produktów we wszystkich płaszczyznach i wysokie umiejętności techniczne.
  • Nacisk na transfer wiedzy: Stosujemy model transferu wiedzy niezbędnej naszym klientom i ich partnerom do osiągnięcia samowystarczalności i skuteczności na dłuższą metę.
  • Precyzyjne planowanie projektów: Przedstawiamy harmonogram rzeczowy i czasowy przed rozpoczęciem prac, dzięki czemu klienci wiedzą, czego się spodziewać. Nieustannie aktualizujemy nasze narzędzia planistyczne o rzeczywiste wyniki projektu, dzięki czemu nasza dokładność wzrasta z upływem czasu.
  • Podejście oparte na wartościach: Specjalistyczne metody i narzędzia są wykorzystywane zarówno w fazie przygotowania projektu, w trakcie jego wdrażania, jak i po uruchomieniu, dzięki czemu możliwy jest jego pomyślny rozwój i maksymalizacja wartości.
  • Doświadczenie: Dzięki obsłużeniu ponad 300 spółek ubezpieczeniowych zdobyliśmy bogate doświadczenie w całej gamie imperatywów realizacyjnych projektów, łącznie z wymianą starszych wersji podstawowych systemów, realizacją wdrożeń według regionu i branży, wdrożeniami realizowanymi od podstaw czy zmianą organizacji procesów biznesowych.
  • Elastyczna realizacja projektów: Dzielimy nasze projekty wdrożeniowe na miesięczne „okresy realizacyjne” dla uniknięcia rozmywania się poczucia celu i odpowiedzialności.
  • Partnerski ekosystem: Funkcjonujemy w ramach „ekosystemu” partnerskich spółek konsultingowych, które świadczą usługi dotyczące m.in. strategii biznesowej, wdrożeń i związanych z nimi usług realizacyjnych na poziomie globalnym i regionalnym.  W ramach sieci partnerskiej dysponujemy ponad 5.100 konsultantów mających doświadczenie z oprogramowaniem Guidewire.
  • Kompleksowa obsługa: Pracownicy pomocy technicznej Guidewire są dostępni przez telefon i e-mail w razie potrzeby szybkiej diagnostyki i rozwiązania problemów.