Technologia

Cechą wspólną wszystkich aplikacji Guidewire jest ich wysoka jakość i wydajność.

Projektowanie i rozwijanie wszystkich produktów Guidewire opiera się na trzech głównych zasadach.

Elastyczne oprogramowanie, które musi stale ewoluować
​Elastyczność oznacza, że ​​nasi klienci mogą zmieniać system zależnie od indywidualnych potrzeb, oraz że mogą wspierać szeroki zakres procesów biznesowych. Oznacza to również elastyczność metod wdrożenia – według regionu, branży czy obszaru funkcjonalnego. „Ewolucja” odnosi się do naszej odpowiedzialności za nieustanne aktualizowanie technologii, tak aby kolejne wersje zapewniały wartość dodaną i oferowały klientom nowe możliwości.

Definiowanie i wspieranie konkretnych działań użytkowników
​Projektujemy z myślą o wszechstronnej satysfakcji ​​użytkowników w trakcie realizacji ich działań. Staramy się projektowo zapewnić tego rodzaju satysfakcję, zamiast ograniczać się do istniejącego status quo i podejścia typu „tak się zawsze robiło".

Spójność projektowa
Nasze zespoły programistów współpracują ze sobą, aby odpowiedzieć na potrzeby użytkowników naszych produktów wynikające z ich konkretnych działań oraz zapewnić, by ​​produkty te współpracowały ze sobą harmonijnie.

Platforma technologiczna Guidewire

Podstawowe systemy Guidewire budowane są na wspólnej platformie technologicznej, zapewniającej niezrównaną wydajność, niezawodność, elastyczność i otwartość. Nasza platforma została zaprojektowana i zbudowana w bardzo nowoczesnej architekturze, aby zaspokoić specyficzne potrzeby branży ubezpieczeń majątkowych i osobowych.

Aplikacje Guidewire tworzone są w technologii Java zgodne ze standardami preferowanej przez branżę ubezpieczeniową technologii Java EE.

 • Oparcie się w 100% na klientach sieci Web całkowicie likwiduje konieczność instalowania jakiegokolwiek oprogramowania na komputerach użytkowników końcowych.
 • API usług sieciowych umożliwiają aplikacjom Guidewire pełną integrację z architekturą zorientowaną na usługi i współdziałanie z innymi aplikacjami w dowolnej technologii.
 • Klastrowanie, buforowanie i dostrajanie wydajności na bieżąco umożliwia użytkowanie aplikacji Guidewire przez tysiące użytkowników jednocześnie.
 • Aplikacje Guidewire działają na preferowanych przez branżę ubezpieczeniową serwerach aplikacyjnych, systemach operacyjnych i bazach danych.
 • Wyjątkowy nacisk na jakość – którego ilustracją jest ponad 120.000 testów prowadzonych w sposób ciągły przez cały cykl rozwojowy oprogramowania – sprawia, że ​​aplikacje Guidewire należą do najbardziej niezawodnych i godnych zaufania w branży.

Funkcje i korzyści

Platforma Guidewire zawiera zestaw bazowych składników technologicznych, dostarczających podstawowe elementy strukturalne i usługi dla wszystkich aplikacji Guidewire, w tym takie funkcje, jak:

 • Silnik reguł: Łączy łatwą do zrozumienia, hierarchiczną realizację reguł z bogatą biblioteką metod, opracowanych specjalnie na potrzeby nowoczesnych firm ubezpieczeniowych
 • Zarządzanie procesami biznesowymi: Daje spółkom ubezpieczeniowym możliwość definiowania długotrwałych procesów ubezpieczeniowych, obejmujących wiele działań i podmiotów, wraz z odpowiednimi wyjątkami i procedurami eskalacji
 • ​Konfiguracja: Umożliwia spółkom ubezpieczeniowym rozszerzanie modelu danych aplikacji oraz ekranów za pomocą logicznych, łatwo zrozumiałych plików XML
 • Integracja: Obejmuje różnorodne mechanizmy integracji, w tym usługi webowe API, tworzenie powiadomień wyzwalanych przez zdarzenia oraz możliwość swobodnego dodawania do aplikacji adapterów integracji; dane mogą być wymieniane w dowolnym formacie, w tym ACORD XML lub IAA
 • Bezpieczeństwo: Udostępnia mechanizmy kontrolowania, kto ma dostęp do aplikacji, których jej funkcjonalności może on używać i jakie dane (konta, zasady, szkody itp.) może przeglądać lub edytować

Platforma technologiczna Guidewire umożliwia spółkom ubezpieczeniowym redukcję kosztów długotrwałej eksploatacji poprzez konsolidację aplikacji w jednym pakiecie i korzystanie z następujących korzyści.

 • Spółki ubezpieczeniowe zyskują pełną kontrolę nad podstawowymi aplikacjami ze względu na szerokie możliwości konfiguracji platformy Guidewire, w połączeniu z silnikiem reguł dostosowanym do specyfiki branży.
 • Użytkownicy korzystają z elastycznych, łatwych w użyciu aplikacji, a rozwijająca się firma może obsługiwać coraz większe populacje po prostu przez stopniowe zwiększanie liczby serwerów.
 • Wytrzymała warstwa integracyjna oznacza, że ​​spółka ubezpieczeniowa może zintegrować swoje podstawowe aplikacje z innymi systemami wewnątrz lub na zewnątrz przedsiębiorstwa.
 • Spółka ubezpieczeniowa może przeznaczyć pojedynczy zestaw umiejętności i wiedzy do współdzielenia przez wszystkie swoje systemy podstawowe, zaś jej pracownicy sprzedaży i członkowie zespołu IT potrafiący skonfigurować, utworzyć czy zintegrować reguły biznesowe dla jednej aplikacji Guidewire mogą bez problemu pracować również z naszymi pozostałymi aplikacjami.
 • Ponieważ nasze zautomatyzowane testy chronią aplikacje przed regresją, możemy szybko dodać nową funkcjonalność. Skutkiem tego, istotne nowe funkcje mogą być dostarczane w ciągu kilku miesięcy, nie wymagając okresu planowania i rozwoju trwającego rok lub dłużej.