Skip navigation

PartnerConnect Consulting Form

Formularz programu PartnerConnect Consulting

Uzyskaj informacje o programie doradczym PartnerConnect Consulting

Integrator Systemów i regionalne partnerskie spółki doradcze są integralną częścią sukcesu naszych klientów. Spółki te oferują szeroki wachlarz usług, w tym doradztwo w zakresie transformacji przedsiębiorstwa, strategii, wdrożeń systemów i usług informatycznych. Program PartnerConnect wyznacza jasne i wymierne cele, co zapewnia obopólnie korzystne doświadczenia klienta. Członkostwo w programie można uzyskać jedynie na podstawie zaproszenia; obecnie program nie obejmuje firm outsourcingowych ani rekrutacyjnych.

Więcej informacji o programie PartnerConnect Consulting można uzyskać wypełniając najpierw poniższy formularz. W celu uniknięcia opóźnień należy podać poprawny adres firmowy i e-mail. Wszystkie informacje będą uznawane za poufne.

Navigate what's next.