Guidewire PartnerConnect

Sukces: Efekt partnerskiej współpracy

Guidewire PartnerConnect™ to sieć wyselekcjonowanych firm partnerskich, które świadczą usługi doradcze i dostarczają rozwiązania mające na celu wzmocnienie, rozszerzenie i uzupełnienie możliwości produktów Guidewire. Globalna sieć partnerska pomaga nam przyczyniać się do sukcesu naszych wspólnych klientów w branży ubezpieczeń majątkowych i osobowych, dostarczając implementacje oprogramowania Guidewire, wartość dodaną w postaci własnych rozwiązań i technologii oraz wiedzę dotyczącą najlepszych praktyk w branży ubezpieczeniowej.

W większości wypadków, sieć PartnerConnect obejmuje trzy szczeble (poziomy) relacji partnerskich: Select, Advantage i Premier/Global Premier. Celem zróżnicowania poziomów relacji jest nagradzanie osiągnięć i wkładu partnerów, np. ich poziomu znajomości branży ubezpieczeniowej, liczby pracowników posiadających certyfikaty Guidewire, liczby dostarczonych akceleratorów integracyjnych,oraz (od 2019 r.) uzyskania specjalizacji przez partnerskie spółki konsultingowe.

Spółki konsultingowe

Spółki konsultingowe objęte programem partnerskim Guidewire PartnerConnect świadczą usługi doradcze dotyczące przekształceń spółek i ich strategii, realizacji, a także związanych z nimi usług znajdowania i dostarczania rozwiązań. Obecnie na całym świecie usługi doradcze Guidewire świadczone są przez około 10.000 konsultantów, posiadających kwalifikacje formalne lub doświadczenie praktyczne w pracy z produktami Guidewire.

Spółki programistyczne

Spółki programistyczne uczestniczące w programie partnerskim Guidewire PartnerConnect dostarczają oprogramowanie, technologie i rozwiązania bazodanowe, jak również usługi wsparcia dla firm sektora ubezpieczeniowego. Nasze partnerskie spółki programistyczne wspierają pomnażanie wartości biznesowej firm poprzez opracowywanie i dostarczanie dodatkowych integracji, rozszerzeń i innych komplementarnych rozwiązań dla oprogramowania Guidewire.

Stowarzyszenia branżowe

Guidewire utrzymuje z wieloma stowarzyszeniami branżowymi relacje przynoszące korzyści naszym klientom.

Spółki infrastrukturalne

Nasi partnerzy infrastrukturalni oferują naszym wspólnym klientom infrastrukturę technologiczną oprogramowania i sprzętu.

PartnerConnect | Consulting

Spółki konsultingowe objęte programem partnerskim Guidewire PartnerConnect świadczą usługi doradcze dotyczące przekształceń spółek i ich strategii, realizacji oraz związanych z nimi usług znajdowania i dostarczania rozwiązań. Obecnie na całym świecie usługi doradcze Guidewire świadczone są przez około 8.000 konsultantów, posiadających kwalifikacje formalne lub doświadczenie praktyczne w pracy z produktami Guidewire.

Program współpracy ze spółkami konsultingowymi (PartnerConnect) obejmuje trzy poziomy współpracy (Select, Advantage i Global Premier), które stanowią nagrodę i wyraz uznania dla partnerów za osiąganie celów sprzedażowych, uczestniczenie w aktywnych wdrożeniach, rozwijanie umiejętności rynkowych specyficznych dla regionu i osiągnięcie wysokiego poziomu specjalizacji.

Specjalizacje mają charakter specyficzny dla regionu i wymagają od partnerów zademonstrowania umiejętności, wiedzy i kompetencji odnoszących się do konkretnego produktu lub rozwiązania Guidewire. Uzyskanie specjalizacji przez spółkę partnerską umożliwia zarówno klientom, jak i Guidewire uzyskanie większej przejrzystości i klarownej informacji na temat tego, którzy partnerzy dysponują zweryfikowanymi możliwościami w konkretnym regionie.Ponadto spółki partnerskie posiadające konkretną specjalizację mogą lepiej promować swoje możliwości dotyczące produktów i rozwiązań Guidewire.

Uzyskanie poniższych specjalizacji stanowi dowód posiadania przypisanych do nich możliwości i wiedzy o produktach:

 • Specjalizacja w zakresie Guidewire InsuranceSuite pozwala wdrożyć najważniejsze, podstawowe systemy wspierające cykl życia ubezpieczeń majątkowych i osobowych, w tym wycenę ryzyka, obsługę polis, rozliczenia i zarządzanie szkodami.
  Systemy te stanowią scentralizowane źródło wszystkich kluczowych danych klientów i danych finansowych, definicje stawek i produktów ubezpieczeniowych, przepływów pracy i reguł biznesowych dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń.
 • Specjalizacja w zakresie Guidewire PolicyCenter pozwala wdrożyć system do zarządzania wycenami ryzyka, polisami i produktami, który wspiera pracowników zajmujących się wyceną ryzyka na potrzeby agentów i ubezpieczających.
 • Specjalizacja w zakresie Guidewire ClaimCenter pozwala wdrożyć rozwiązanie do kompleksowego zarządzania szkodami, w tym przyjmowaniem zgłoszeń szkodowych, procesami likwidacji szkód i tworzeniem raportów operacyjnych.
 • Specjalizacja w zakresie Guidewire BillingCenter pozwala wdrożyć przyjazny dla użytkownika system rozliczeń i zarządzania gotówką, zaprojektowany z myślą o zwiększeniu wydajności i zapewnieniu doskonałych wyników całej spółki ubezpieczeń majątkowych i osobowych.
 • Specjalizacja w zakresie integracji Guidewire InsuranceSuite pozwala zintegrować produkt Guidewire z aplikacjami zewnętrznych dostawców, korzystając z podstawowych technologii, takich jak wtyczki, technologie wymiany wiadomości i usługi internetowe.
 • Specjalizacja w zakresie aplikacji cyfrowych (Guidewire Digital) pozwala zapewnić użytkownikom z działów marketingu, sprzedaży, obsługi klienta i obsługi szkód łatwość obsługi systemu, jak również wdrożyć aplikacje Guidewire Digital™ w ramach platformy Guidewire Insurance Platform™ w celu zwiększenia koncentracji na potrzebach klientów, elastyczności oferty i rentowności działań.
 • Specjalizacja w zakresie Guidewire DataHub pozwala umożliwić pozyskiwanie, unifikację, standaryzację i przechowywanie danych pochodzących z własnych aplikacji spółki ubezpieczeniowej oraz ze źródeł zewnętrznych.
 • Specjalizacja w zakresie DataHub+ pozwala wspierać zarówno moduł Guidewire DataHub™, jak i hurtownię BI danych ubezpieczeniowych, taką jak Guidewire InfoCenter™, dostarczającą dane w formatach przydatnych dla celów Business Intelligence, analizy i ulepszenia procesu decyzyjnego.
 • Specjalizacja w zakresie Guidewire Cloud pozwala realizować wdrożenia Guidewire Cloud™.
 • Specjalizacja w zakresie Premier Go-to-Market (GTM) dla regionu Ameryki Północnej i Premier Go-to-Market (GTM) dla regionu EMEA pozwala wspierać ekspansję technologii oprogramowania Guidewire w nowych kontaktach z ubezpieczycielami z odpowiedniego regionu.
  Te spółki partnerskie wspierają również wdrażanie technologii Guidewire poprzez udane realizacje projektów i dokonują niezbędnych inwestycji w szkolenia i uzyskiwanie certyfikatów Guidewire, co pozwala im świadczyć wysokiej jakości usługi doradcze. Uwaga:Specjalizacja Premier-to-Market (GTM) dla regionu Ameryki Północnej zastępuje specjalizację Premier dla regionu obu Ameryk, uruchomioną w 2018 r.
 • Specjalizacja uzupełniająca w zakresie cyfrowego UX oznacza udowodnioną interoperacyjność lub integrację z produktami Guidewire w zakresie doświadczeń użytkownika (User Experience – UX).
  Spółki partnerskie muszą ubiegać się o tę specjalizację.
 • Firmy posiadające specjalizację w zakresie Premier Services Engagement opracowały szeroki zakres funkcji usprawniających usługi wdrożeniowe Guidewire. 
  Udowodniły one również swoją zdolność do wykorzystywania sprawdzonego, elastycznego modelu zaangażowania do skutecznego partnerstwa z klientami Guidewire i dostarczania niezbędnych kompetencji w strategicznej współpracy z zespołem Guidewire ds. usług specjalistycznych w ramach usług serwisowych świadczonych przez Guidewire.

Nasze partnerskie spółki konsultingowe mogą być wyszukiwane według regionu (Ameryka Północna, region EMEA, Azji i Pacyfiku, Ameryki Łacińskiej), według poziomu współpracy (Select, Advantage, Global Premier) oraz według specjalizacji (w drugiej połowie 2019 r.).

Wyszukiwanie Partnerów

Region:
Tier:
Specialization:

There are no partners to display.

PartnerConnect | Solution

Spółki programistyczne uczestniczące w programie partnerskim Guidewire PartnerConnect Solution dostarczają oprogramowanie, technologie i rozwiązania bazodanowe, jak również usługi wsparcia dla firm sektora ubezpieczeniowego. Nasze partnerskie spółki programistyczne wspierają pomnażanie wartości biznesowej firm poprzez opracowywanie i dostarczanie dodatkowych integracji, rozszerzeń i innych komplementarnych rozwiązań dla Guidewire Software. Więcej informacji lub uczestnictwo w przyspieszonym programie walidacji  Ready for Guidewire można uzyskać kontaktując się z zespołem PartnerConnect Solution.

Wyszukiwanie Partnerów

Region:
Tier:

FRISS | fraud, risk & compliance

FRISS zajmuje się wyłącznie automatycznym wykrywaniem oszustw i ryzyka w działalności ubezpieczycieli majątkowych i wypadkowych na całym świecie. Wspomagane przez sztuczną inteligencję rozwiązania są wykorzystywane przy zawieraniu umów, likwidacji szkód oraz wykrywaniu oszustw. Ponad 150 ubezpieczycieli już ich używa do rozwoju swojej działalności. FRISS wykrywa oszustwa, zmniejsza ryzyko i wspiera transformację cyfrową. Dzięki projektom wdrożeniowym o gwarantowanej, stałej cenie ubezpieczyciele zaczynają korzystać z oprogramowania FRISS w ciągu sześciu miesięcy i uzyskują zwrot z inwestycji w ciągu 12 miesięcy. Te rozwiązania umożliwiają obniżanie wskaźnika szkodowości, rentowny rozwój portfela i poprawę jakości obsługi klienta. www.friss.com

 

 

 

 

PartnerConnect | Affiliation

Guidewire utrzymuje z wieloma stowarzyszeniami branżowymi relacje przynoszące korzyści naszym klientom.

ACORD

ACORD (Association for Cooperative Operations Research and Development – Stowarzyszenie na Rzecz Współpracy, Badań i Rozwoju) to globalna organizacja non-profit obsługująca branżę ubezpieczeniową. ACORD wspiera rozwój otwartych standardów danych i standardowych formularzy oraz współpracuje ze swoimi członkami oraz organizacjami partnerskimi, dążąc do wdrożenia tych standardów. www.acord.org

CSIO

CSIO (Centre for Study of Insurance Operations) is Canada’s technology association of P&C insurers, software providers, and more than 36,000 brokers. CSIO improves the consumer’s ease of doing business within the broker channel by overseeing the development, implementation, and maintenance of technology standards and solutions such as eDocs, My Proof of Insurance eDelivery, and eSignatures. In addition, CSIO operates CSIOnet, an industry-owned platform for the efficient exchange of policy information between partners. To learn more, visit www.csio.com.

DARVA

Spółka DARVA obsługuje różnych uczestników francuskiego rynku ubezpieczeń komunikacyjnych i mieszkaniowych oraz ubezpieczenia zdrowotnego. DARVA oferuje usługi i innowacyjne, w pełni bezpieczne rozwiązania w celu uproszczenia komunikacji pomiędzy systemami informatycznymi ubezpieczycieli i ich partnerów: brokerów, niezależnych ekspertów, warsztatów itp. DARVA i Guidewire nawiązały współpracę, aby stworzyć niezbędne interfejsy dla celów optymalnego, zintegrowanego procesu zarządzania szkodami. www.darva.com

IASA

The Insurance Accounting & Systems Association, Incorporated (IASA - Stowarzyszenie Rachunkowości i Systemów Ubezpieczeniowych) jest edukacyjną organizacją non-profit, która dąży do podnoszenia poziomu wiedzy specjalistów ds. ubezpieczeń oraz członków podobnych organizacji ściśle współpracujących z branżą ubezpieczeniową poprzez ułatwienie wymiany poglądów i informacji. www.iasa.org

ISO

ISO jest głównym źródłem informacji na temat ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych. Dla szerokiego spektrum ubezpieczeń majątkowych i osobowych firma ISO zapewnia dane statystyczne, aktuarialne, ubezpieczeniowe i szkodowe, formularze polis, informacje o konkretnych lokalizacjach, narzędzia wykrywania oszustw i usługi techniczne. ISO pomaga swoim klientom chronić ludzi, mienie i aktywa finansowe zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i na całym świecie. ISO jest członkiem zrzeszenia firm Verisk Analytics. www.iso.com

PartnerConnect | Infrastructure

Nasi partnerzy infrastrukturalni oferują naszym wspólnym klientom infrastrukturę technologiczną oprogramowania i sprzętu.

Amazon Web Services

Guidewire is a member of APN, the Amazon Web Services partner network. Guidewire works with AWS to host and integrate Guidewire solutions on the AWS platform.  aws.amazon.com/

IBM

Po zoptymalizowaniu swoich aplikacji, Guidewire przystąpił do IBM PartnerWorld Insurance Industry Network, sieci partnerskiej współpracy IBM z branżą ubezpieczeniową. Rozwiązania Guidewire obsługują szeroką gamę platform programistycznych i sprzętowych IBM, w tym rodziny serwerów pSeries i xSeries, system operacyjny AIX, narzędzia Cognos do tworzenia raportów Business Intelligence oraz serwery aplikacyjne WebSphere. www.ibm.com

Guidewire obecnie uruchomił swoje rozwiązanie ClaimCenter na platformie systemowej IBM PureApplication. Optymalizacja do IBM PureSystems umożliwia naszym wspólnym klientom osiągnięcie lepszej proporcji czasu i uzyskanej wartości dzięki szybszej realizacji wdrożenia, zaś skonsolidowane obciążenia serwerów i aplikacji umożliwiają bardziej wydajne wykorzystanie zasobów, podniesienie ogólnej wydajności i zmniejszenie złożoności zarządzania systemem.

Microsoft

Guidewire współpracuje z firmą Microsoft w celu zagwarantowania, że produkty Guidewire są zoptymalizowane dla rozwiązań Microsoft, w tym SQL Server i narzędzi geokodowania. www.microsoft.com

Oracle

Guidewire jest członkiem OPN, sieci partnerskiej Oracle. Guidewire współpracuje z firmą Oracle w celu zagwarantowania, że produkty Guidewire są zoptymalizowane dla rozwiązań Oracle, w tym Java, WebLogic Server i baz danych Oracle. www.oracle.com