Program partnerski InsuranceCloud Solutions

Program partnerski Guidewire InsuranceCloud™ Solutions upoważnia wybrane spółki doradcze uczestniczące w programie PartnerConnect™ Consulting do dostarczania spółkom ubezpieczeń majątkowych i osobowych rozwiązań chmurowych łączących produkty Guidewire z własnymi zróżnicowanymi treściami i usługami oraz dostarczania uzupełniających systemów firm trzecich.

Partnerzy Guidewire InsuranceCloud Solutions pakietują dostarczane rozwiązania tak, by zaspokoić indywidualne potrzeby każdego ubezpieczyciela. Następnie partnerzy InsuranceCloud Solutions wdrażają i utrzymują te rozwiązania w środowiskach hostowanych, aby umożliwić spółkom ubezpieczeń majątkowych i osobowych wymianę przestarzałych systemów, przekształcenie swojej działalności i optymalizację kosztów w sposób pozwalający zwiększyć zwrot z inwestycji w IT.

Partnerzy InsuranceCloud:​

      


 

Firma Deloitte zaprojektowała swoje rozwiązanie Guidewire InsuranceCloud od podstaw z myślą o ubezpieczycielach przyszłości. Rozwiązanie to zapewnia bezkonkurencyjną jakość obsługi cyfrowej klienta i brokerów dzięki zaawansowanym analizom, regionalnie zorientowanej wstępnej integracji z zewnętrzną obsługą danych oraz regionalnie zorientowanym wstępnym konfiguracjom aplikacji podstawowej. Rozwiązanie InsuranceCloud firmy Deloitte zostało zaprojektowane z myślą o zapewnieniu niezawodnej funkcjonalności i przyspieszonego wprowadzania produktów na rynek.

Ubezpieczyciele wykorzystali platformę Deloitte do tworzenia od podstaw firm zdobywających nagrody i przekształcania istniejących organizacji w przedsiębiorstwa działające w oparciu o technologie cyfrowe i analityczne. Platforma umożliwia ubezpieczycielom jej szybkie i ekonomiczne wdrażanie, a jednocześnie oferuje wiele modeli szacowania ryzyka, umożliwiających dostosowanie jej do ich specyficznych potrzeb. W razie potrzeby Deloitte może zapewnić elastyczność wdrażania na platformach wiodących dostawców usług chmurowych w celu dostosowania rozwiązania do preferowanego przez ubezpieczyciela dostawcy tych usług. Wszystko to obejmuje zaawansowaną, wstępnie skonfigurowaną platformę Guidewire DevOps, umożliwiającą wdrożenie za pomocą jednego kliknięcia oraz w pełni zautomatyzowane testy sprawności.


 

EY Insurance Nexus™ to kompletne, wstępnie skonfigurowane i zintegrowane rozwiązanie oparte na wiodącej w branży technologii Guidewire. EY Insurance Nexus, opracowany we współpracy z Guidewire i różnorodną grupą innych ubezpieczycieli, umożliwia spółkom ubezpieczeń majątkowych i osobowych sprawne i skuteczne przeprowadzanie migracji podstawowych operacji ubezpieczeniowych do chmury – często w czasie krótszym niż rok.

Oferta strategiczna obejmuje wstępnie skonfigurowane funkcjonalności dla ich działalności podstawowej (w tym zarządzanie polisami, szkodami i rozliczeniami), jak również najważniejsze funkcje pomocnicze (takie jak zarządzanie dokumentami, rachunkowość oraz sprawozdawczość). EY Insurance Nexus zapewnia także efektywny kosztowo model usług wsparcia dla celów bieżącej konserwacji i modernizacji aplikacji. Usługi te mogą być świadczone poza środowiskiem IT ubezpieczyciela. Więcej informacji można znaleźć na stronie  www.ey.com/us/insurance.


 

FDC dostarcza ubezpieczycielom w krajach nordyckich pakiet Guidewire InsuranceSuite, stosując własny model wdrożeń SaaS we współpracy z zewnętrznym dostawcą usług hostingu w chmurze.

Dzięki zastosowaniu zabezpieczonych usług chmurowych, FDC zapewnia większe bezpieczeństwo danych, jednocześnie oferując ubezpieczycielom większy stopień elastyczności. Ubezpieczyciele odnoszą korzyści z automatycznych aktualizacji oraz z usług integracji świadczonych przez dostawców zewnętrznych, a także z łatwego i szybkiego skalowania wydajności aplikacji.

Oferta korzystania z prywatnej chmury pozwala FDC wyróżnić się spośród konkurencji dzięki przestrzeganiu krajowych i europejskich wymogów prawnych. www.fdc.dk


 

Partnerstwo pomiędzy PwC i Guidewire w ramach programu InsuranceCloud Solutions skutkuje unikalnymi, dostosowanymi rozwiązaniami, które pomagają obniżyć całkowity koszt posiadania przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka wdrożeniowego, skrócić czas wdrożenia oraz zwiększyć elastyczność rynkową. Nasza oferta chmurowa zmniejsza obawy managerów spółek, zarówno ds. operacyjnych jak i IT, dotyczące dezorganizującego wpływu wdrożenia na ciągłość pracy oraz wielkości nakładów niezbędnych dla przekształcenia systemów podstawowych.

Dowiedz się więcej i przekaż nam swoje uwagi na stronie www.pwc.com/us/insurance.


Najnowsze wydarzenia: