Moduły dodatkowe

Dostosowana do potrzeb branży funkcjonalność zarządzania ratingami, reasekuracją, danymi klienta, zawartością produktów oraz przetwarzania komunikatów rynku londyńskiego

Dodatkowe moduły Guidewire zapewniają rozszerzone wsparcie zarówno dla platformy technologicznej, jak i dla rynku ubezpieczeń. Moduły te umożliwiają zarządzanie ratingami, reasekuracją oraz danymi klienta, co pozwala na:

 • Rozszerzenie posiadanej platformy technologicznej
 • Wzbogacenie relacji
 • Reagowanie na gwałtowne zmiany rynkowe

Dodatkowe moduły oferują sprofilowane wsparcie dla poszczególnych rynków, oparte na amerykańskich standardach branżowych i pakiecie London Market Messaging.

Moduły dodatkowe

Guidewire Rating Management

Moduł zarządzania ratingami Guidewire Rating Management umożliwia wprowadzanie produktów na rynek szybciej i z mniejszym ryzykiem, co pozwala dostosować się i odnieść sukces w dobie szybkich zmian w branży. Ten dodatek do Guidewire PolicyCenter oferuje następujące korzyści:

 • Bardziej precyzyjna kontrola i reagowanie na ratingi i ruchy cenowe na wszystkich etapach cyklu życia produktu
 • Zwiększona widoczność, elastyczność i krótki czas wprowadzania produktu na rynek, co wspiera podstawowe cele biznesowe
 • Wyższa rentowność dzięki redukcji kosztów bez utraty jakości
 • Zdolność szybkiego wykorzystywania możliwości wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów

Moduł Rating Management jest dostępny zarówno dla Guidewire InsuranceSuite, jak i dla Guidewire PolicyCenter.

Guidewire Reinsurance Management

Moduł zarządzania reasekuracją Guidewire Reinsurance Management pozwala skutecznie zarządzać programami, konsekwentnie wspierać wycenę ryzyka i likwidację szkód i dokładnie kalkulować koszty reasekuracji poprzez automatyzację i stosowanie najlepszych praktyk w procesach sesji reasekuracyjnych. Dzięki temu dodatkowemu modułowi można również obsługiwać proporcjonalne oraz nieproporcjonalne umowy reasekuracji obligatoryjnej, jak również fakultatywne umowy reasekuracji, we wszystkich procesach wyceny ryzyka i likwidacji szkód. Ten dodatkowy moduł zapewnia następujące korzyści:

 • Zwiększona wydajność operacyjna dzięki automatyzacji najbardziej istotnych funkcji cyklu życia reasekuracji
 • Umożliwienie wykwalifikowanym pracownikom skupienia się na generowaniu zysków
 • Zmniejszona ekspozycja na ryzyko poprzez zapewnienie, że do każdego ryzyka przypisany jest odpowiedni program 
 • Zmniejszenie strat w procesie odzyskiwania należności przez automatyczne stosowanie wiarygodnego procesu odzyskiwania należności z reasekuracji

Moduł Reinsurance Management jest dostępny dla Guidewire InsuranceSuite, PolicyCenter i ClaimCenter.

Guidewire Client Data Management

Moduł zarządzania danymi klientów Guidewire Client Data Management umożliwia konsolidację danych klientów w całej działalności podstawowej przy użyciu rozwiązania do zarządzania danymi kontaktowymi klientów, opracowanego specjalnie dla branży ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Jego wyjątkowa, natywna integracja z podstawowymi aplikacjami Guidewire umożliwia posiadanie jednego repozytorium danych zawierającego dane klientów. Ten dodatkowy moduł zapewnia następujące korzyści:

 • Zwiększa precyzję kontaktu z klientem
 • Tworzy jedno źródło wszystkich danych kontaktowych klientów dla wszystkich podstawowych procesów ubezpieczeniowych w ramach nowych umów, wyceny ryzyka, zarządzania polisami, fakturowania i obsługi szkód
 • Umożliwia szybką lokalizację i aktualizację danych kontaktowych w wielu aplikacjach
 • Pozwala zapewnić aktualność i dokładność danych kontaktowych dla celów kampanii promocyjnych

Moduł Client Data Management jest dostępny dla Guidewire InsuranceSuite, PolicyCenter, ClaimCenter i BillingCenter.

Guidewire Product Content Management

Moduł zarządzania zawartością produktów Guidewire Product Content Management oferuje standaryzowane szablony dla każdego typu ubezpieczenia, co umożliwia ubezpieczycielom szybsze wprowadzanie nowych i zmienionych produktów na rynek oraz znacznie zmniejsza nakład pracy niezbędny przy konfiguracji i utrzymaniu produktów. Zawiera on oparte na normach branżowych szablony dla ISO, NCCI oraz stanowych produktów ubezpieczeniowych. Ten dodatkowy moduł zapewnia następujące korzyści:

 • Elastyczne definiowanie typów ubezpieczeń i produktów
 • Przyspieszone wdrożenie produktu
 • Niższe ryzyko wdrożenia
 • Lepsza kontrola nad zmianami opartymi na standardach
 • Szybsza analiza i wdrożenie zmian

Moduł Product Content Management jest dostępny dla Guidewire InsuranceSuite i PolicyCenter.

Guidewire London Market Messaging

Pakiet Guidewire London Market Messaging™ umożliwia użytkownikom Guidewire ClaimCenter spełnienie szczególnych wymagań międzynarodowych ubezpieczycieli oraz londyńskiego rynku ubezpieczeń. Guidewire London Market Messaging™ jako wyspecjalizowany moduł Guidewire ClaimCenter zapewnia przetwarzanie komunikatów i korzystanie ze wzmocnionej konfiguracji przeznaczonej do zarządzania roszczeniami i komunikatami rozliczeniowymi obejmującymi rynek Lloyd’s i spółek niezależnych, jak również subskrypcję rezerwacji wielowalutowych.

Ten dodatek do Guidewire ClaimCenter zapewnia następujące korzyści:

 • Ulepszona ocena komunikatów dla celów automatycznego przetwarzania lub dalszego działania
 • Zwiększona widoczność zarówno w odpowiednim pliku szkody, jak i poza nim, w specjalistycznym interfejsie zewnętrznym
 • Większa elastyczność zarządzania logiką obsługi

Pakiet London Market Messaging jest dostępny dla Guidewire ClaimCenter.