Moduły dodatkowe

Dostosowana do potrzeb branży funkcjonalność zarządzania ratingami, reasekuracją, danymi klienta, zawartością produktów oraz przetwarzania komunikatów rynku londyńskiego

Dodatkowe moduły Guidewire zapewniają rozszerzone wsparcie zarówno dla platformy technologicznej, jak i dla rynku ubezpieczeń. Moduły te umożliwiają zarządzanie ratingami, reasekuracją oraz danymi klienta, co pozwala na:

 • Rozszerzenie posiadanej platformy technologicznej
 • Wzbogacenie relacji
 • Reagowanie na gwałtowne zmiany rynkowe

Dodatkowe moduły oferują sprofilowane wsparcie dla poszczególnych rynków, oparte na amerykańskich standardach branżowych i pakiecie London Market Messaging.

Dodatkowe moduły - korzyści

Guidewire Rating Management
Ogólna łatwość zarządzania przez ubezpieczyciela wycenami ryzyka i kalkulacjami składki w celu sprostania zmieniającym się wymaganiom rynku jest czynnikiem, który może mieć znaczący wpływ na jego zdolności dostosowawcze i szanse na sukces. Moduł Guidewire Rating Management™ usprawnia tworzenie, modyfikowanie i wdrażanie ratingów, algorytmów i tabel.

Ten dodatek do Guidewire PolicyCenter™ oferuje następujące korzyści:

 • Bardziej precyzyjna kontrola i reagowanie na ratingi i ruchy cenowe na wszystkich etapach cyklu życia produktu
 • Zwiększona widoczność, elastyczność i krótki czas wprowadzania produktu na rynek, co wspiera podstawowe cele biznesowe
 • Wyższa rentowność dzięki redukcji kosztów bez utraty jakości ​
 • Zdolność szybkiego wykorzystywania możliwości wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów
 • Moduł Rating Management jest dostępny zarówno dla Guidewire InsuranceSuite™, jak i dla Guidewire PolicyCenter.

Guidewire Reinsurance Management
Moduł zarządzania reasekuracją Guidewire Reinsurance Management™ pozwala skutecznie zarządzać programami, konsekwentnie wspierać wycenę ryzyka i likwidację szkód i dokładnie kalkulować koszty reasekuracji poprzez automatyzację i stosowanie najlepszych praktyk w procesach cesji reasekuracyjnych. Dzięki temu dodatkowemu modułowi można również obsługiwać proporcjonalne oraz nieproporcjonalne umowy reasekuracji obligatoryjnej, jak również fakultatywne umowy reasekuracji, we wszystkich procesach wyceny ryzyka i likwidacji szkód. Moduł Reinsurance Management zapewnia następujące korzyści:​

 • Umożliwienie wykwalifikowanym pracownikom skupienia się na generowaniu zysków
 • Zmniejszona ekspozycja na ryzyko poprzez zapewnienie, że do każdego ryzyka przypisany jest odpowiedni program
 • Zmniejszenie strat w procesie odzyskiwania należn ości przez automatyczne stosowanie wiarygodnego procesu odzyskiwania należności z reasekuracji
 • Zwiększona wydajność operacyjna dzięki automatyzacji najbardziej istotnych funkcji cyklu życia reasekuracji​​

Moduł Reinsurance Management jest dostępny dla Guidewire InsuranceSuite, Guidewire PolicyCenter i Guidewire ClaimCenter™.

Guidewire Client Data Management
Moduł zarządzania danymi klientów Guidewire Client Data Management™ umożliwia konsolidację danych klientów w całej działalności podstawowej przy użyciu rozwiązania do zarządzania danymi kontaktowymi klientów, opracowanego specjalnie dla branży ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Jego wyjątkowa, natywna integracja z podstawowymi aplikacjami Guidewire umożliwia posiadanie jednego repozytorium danych zawierającego dane klientów. Ten dodatkowy moduł zapewnia następujące korzyści:

 • Zwiększa precyzję kontaktu z klientem
 • Tworzy jedno źródło wszystkich danych kontaktowych klientów dla wszystkich podstawowych procesów ubezpieczeniowych w ramach nowych umów, wyceny ryzyka, zarządzania polisami, fakturowania i obsługi szkód
 • Szybko lokalizuje i aktualizuje dane kontaktowe w wielu aplikacjach
 • Zapewnia aktualność i dokładność danych kontaktowych dla celów kampanii promocyjnych

​Moduł Client Data Management jest dostępny dla Guidewire InsuranceSuite, Guidewire PolicyCenter, Guidewire ClaimCenter i Guidewire BillingCenter™.

Guidewire Product Content Management
Szablony oparte na standardach amerykańskich (US Standards Based Templates)

​Moduł zarządzania zawartością produktów Guidewire Product Content Management™ umożliwia ubezpieczycielom szybsze wprowadzanie nowych i zmienionych produktów na rynek, znacznie redukując nakłady czasu i wysiłku na konfigurację i konserwację produktu. Moduł Product Content Management dostarcza treści dostosowane do rodzaju ubezpieczenia dla Guidewire PolicyCenter.

Szablony oparte na standardach amerykańskich ułatwiają wstępne wdrażanie norm ISO, NCCI i norm stanowych dla produktów ubezpieczeniowych oraz upraszczają bieżące utrzymanie tych produktów, co zapewnia ubezpieczycielom znaczne oszczędności czasu i kosztów. Ten moduł dodatkowy umożliwia:

 • Elastyczne definiowanie typów ubezpieczeń i produktów
 • Przyspieszone wdrożenie produktu
 • Obniżenie ryzyka wdrożenia
 • Lepszą kontrolę nad zmianami opartymi na standardach
 • Szybszą analizę i wdrażanie zmian

Moduł US Standards Based Templates jest dostępny zarówno dla Guidewire InsuranceSuite, jak i dla Guidewire PolicyCenter.

Guidewire AppReader
Guidewire AppReader™ to rozwiązanie do zarządzania wprowadzaniem danych, które umożliwia szybsze i dokładniejsze przetwarzanie formularzy ACORD niż w przypadku procesów ręcznych lub tradycyjnych metod wprowadzania danych. Daje też możliwość korzystania z inteligentnej technologii optycznego rozpoznawania znaków (OCR) ze sprawdzoną dokładnością 98% +, automatyczną konwersją do ACORD XML i specjalnie zaprojektowanym interfejsem sprawdzania poprawności, co pozwala znacząco zwiększyć wydajność i dokładność procesu rejestracji zgłoszeń szkodowych.

 • AppReader oferuje istotne korzyści ubezpieczycielom przetwarzającym przyjęte zgłoszenia szkód, w tym:
 • Zwiększona efektywność przyjmowania zgłoszeń
 • Większa ilość i dokładność danych ACORD pomagająca w szacunku ryzyka
 • Znacznie skrócony czas odpowiedzi na zgłoszenia
 • Możliwość wykorzystania zarówno szybkości technologii, jak i wiedzy personelu ubezpieczeniowego w celu optymalizacji przetwarzania zgłoszeń
 • Gotowy do użycia akcelerator integracji z Guidewire PolicyCenter i Guidewire InsuranceNow™

Moduł AppReader jest dostępny dla Guidewire Underwriting Management™, Guidewire PolicyCenter i Guidewire InsuranceNow.

Guidewire London Market Messaging™
Moduł Guidewire London Market Messaging™ umożliwia użytkownikom Guidewire ClaimCenter spełnienie szczególnych wymagań międzynarodowych ubezpieczycieli oraz londyńskiego rynku ubezpieczeń. Guidewire London Market Messaging™ jako wyspecjalizowany moduł Guidewire ClaimCenter zapewnia przetwarzanie komunikatów i korzystanie ze wzmocnionej konfiguracji przeznaczonej do zarządzania roszczeniami i komunikatami rozliczeniowymi obejmującymi rynek Lloyd’s i spółek niezależnych, jak również subskrypcję rezerwacji wielowalutowych.

Ten dodatek do Guidewire ClaimCenter zapewnia następujące korzyści:

 • Ulepszona ocena komunikatów dla celów automatycznego przetwarzania lub dalszego działania
 • Zwiększona widoczność zarówno w odpowiednim pliku szkody, jak i poza nim, w specjalistycznym interfejsie zewnętrznym
 • Większa elastyczność zarządzania logiką obsługi​

Moduł London Market Messaging jest dostępny dla Guidewire ClaimCenter.