Cyence for Cyber Risk Management

Nowoczesne modelowanie ryzyka w kategoriach wielkości i prawdopodobieństwa

Dlaczego ubezpieczenia od ryzyka cybernetycznego?
 

Rynek ubezpieczeń od ryzyka cybernetycznego gwałtownie rośnie. Jest to najszybciej rozwijający się segment branży ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Jednak z powodu braku znaczącej historii szkód, którą można by wykorzystać do budowania tradycyjnych modeli wyceny aktuarialnej, ubezpieczyciele stają przed nowymi wyzwaniami, jeśli chodzi o czerpanie korzyści z tego dynamicznego rozwoju.

Guidewire Cyence™ for Cyber Risk Management jest natywnie chmurowym narzędziem do modelowania ryzyka cybernetycznego, stworzonym dla branży ubezpieczeniowej. Unikalne technologicznie, uczące się rozwiązanie do ciągłego gromadzenia i selekcjonowania danych w skali petabajtowej oraz do analizy dużych zbiorów danych umożliwia ubezpieczycielom oszacowanie ekspozycji na ryzyko cybernetyczne w wymiarze finansowym i projektowanie obiecujących produktów ubezpieczeniowych, które wykorzystują możliwości rozwoju na tym nowym rynku. 

Korzyści
 

Cyence for Cyber Risk Management umożliwia firmom uzyskanie następujących korzyści:

Lepsza selekcja ryzyk
Rozszerza informacje aktuarialne o ponad 40 dodatkowych czynników ryzyka w oparciu o dane zebrane na zewnątrz
 
Rozszerzone wyceny
Rozwiązuje problem adekwatności wyceny na poziomie indywidualnego ryzyka i całego portfelal
 
 
Ulepszone zarządzanie
Wycenia i śledzi kondycję portfela poprzez analizy strat portfela i ryzyka akumulacji
 
Zrealizowany przychód
Umożliwia użytkownikom projektowanie nowych produktów ubezpieczeniowych i zwiększających przychody strategii wprowadzania ich na rynek
 
 

Kompleksowe rozwiązanie dla wszystkich potrzeb w zakresie wyceny ryzyka
 

Nasza przewaga polega na kompletności i wyrafinowaniu tego cłościowego rozwiązania do wyceny ryzyka cybernetycznego zaprojektowanego z myślą o branży. Liderzy branży ubezpieczeniowej korzystają z Cyence for Cyber Risk Management, aby identyfikować i wybierać ryzyka, szacować je i wyceniać, zarządzać akumulacją ryzyka portfela i opracowywać nowe produkty ubezpieczeniowe z myślą o bezpieczeństwie.

Nasza wyjątkowa oferta jest przeznaczona dla ubezpieczycieli pierwotnych, towarzystw i brokerów reasekuracyjnych, instytucji finansowych i agencji ratingowych.

Posiadanie jednego rozwiązania z zaawansowanymi funkcjami zarządzania danymi i modelowania ich pomaga ubezpieczycielom uniknąć złożoności zarządzania i utrzymywania wielu niezależnych rozwiązań oraz wyeliminować silosy danych i zrozumieć wspólne atrybuty i korelację ryzyk. Cyence for Cyber Risk Management umożliwia np. realistyczne, oparte na faktach pomiary prawdopodobnej maksymalnej straty poprzez zbadanie korelacji ryzyka cybernetycznego w portfelu z potencjalnymi stratami tego portfela, pochodzącymi ze scenariuszy katastrof. Ta szczegółowa i stale aktualizowana znajomość akumulacji ryzyka ma kluczowe znaczenie dla ubezpieczycieli zarządzających długoterminową stabilnością i solidnością swoich portfeli.