Cyence Risk Analytics

Niezawodne analizy. Pełne wykorzystanie danych.
Guidewire Cyence Risk Analytics łączy wyszukiwanie ukrytych prawidłowości i funkcje oceny ryzyka w celu poznawania i modelowania nowych i zmieniających się zagrożeń w sektorze ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Cyence Risk Analytics dostarcza ubezpieczycielom i innym podmiotom w branży informacje, które umożliwiają poznanie czynników ryzyka, rozwijanie nowych produktów oraz wykorzystywanie możliwości rozwoju prowadzonej działalności.
Cyence Risk Analytics

Pomiar wpływu ryzyka finansowego na branżę ubezpieczeniową poprzez analizę danych i modelowanie ekonomiczne

 

Jak to robimy
 

W ramach procesu zwanego „nasłuchiwaniem danych” Guidewire Cyence™ Risk Analytics zbiera, selekcjonuje i analizuje ogromne (w skali petabajtów) ilości danych technicznych i behawioralnych z różnych źródeł, w tym danych ze źródeł publicznych i open source, danych zastrzeżonych i danych stron trzecich.

Guidewire Cyence™ for Cyber Risk Management

Współczesne modelowanie ryzyka w kategoriach wielkości i prawdopodobieństwa

Guidewire Cyence™ for Small Business

Umożliwia bezproblemowe zwiększanie zysków właścicielom małych firm