Cyence for Small Business

Umożliwia bezproblemowe zwiększanie zysków właścicielom małych firm

Segment małych i średnich przedsiębiorstw stanowi dla większości ubezpieczycieli doskonałą okazję do zwiększania zysków. Coraz więcej małych firm rozpoczyna działalność każdego roku i coraz częściej wykupują one polisy ubezpieczeniowe online. Chociaż wszystkie firmy potrzebują jakiejś ochrony ubezpieczeniowej, większość produktów ubezpieczeniowych jest trudna do zrozumienia, trudna do kupienia lub trudna w użyciu - a zatem ich sprzedaż jest niewielka.

Szanse na niewykorzystanym rynku małych przedsiębiorstw
 

Guidewire Cyence™ for Small Business pomaga zwiększyć apetyt na ryzyko poprzez rozszerzenie tradycyjnego procesu szacowania ryzyka o niestandardowe modele ryzyka oparte na uczeniu się maszyn i nieoczywistych danych zewnętrznych - a wszystko to zapewnia właścicielom małych firm usprawnioną, bezproblemową obsługę.

Cyence for Small Business, dostępne poprzez RESTful API, to silnik oceny ryzyka na żądanie, który oferuje zarówno ocenę ryzyka, jak i prezentację leżącego u jej podstaw zestawu czynników ryzyka,  Te wyniki powstają dzięki gromadzeniu danych w skali internetowej i zaawansowanemu modelowaniu ryzyka w celu zebrania nieoczywistych a specyficznych dla danej firmy danych w celu stworzenia oceny ryzyka.

Cyence for Small Business – ubezpieczenia pracownicze
 

Guidewire Cyence™ for Small Business for Workers' Compensation  umożliwia szacowanie ryzyka dla małych firm poprzez wzbogacenie podstawowych danych technicznych firmy o dane behawioralne, opinie w mediach społecznościowych i wpływy środowiskowe, co skutkuje dokładniejszą oceną kondycji ubezpieczeniowej firmy i bardziej inteligentnymi decyzjami biznesowymi.​​

Cyence for Small Business for Cyber
 

Guidewire Cyence™ for Small Business for Cyber został zaprojektowany tak, aby koncentrował się na istotnych danych cybernetycznych o małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) dzięki precyzyjnemu modelowi, odzwierciedlającemu ryzyko cybernetyczne w tym segmencie. Rozwiązanie to zbiera i analizuje dane dotyczące popytu, zwracając oceny ryzyka MŚP, czynniki ryzyka oraz porównanie z podobnymi podmiotami w czasie nie przekraczającym dwóch minut.​

Rozwiązanie umożliwia także ubezpieczycielom oferowanie zindywidualizowanych raportów o kondycji firmy wraz z zaleceniami mającymi ograniczyć ryzyko cybernetyczne. Raporty te nie tylko edukują ubezpieczonych w zakresie znajomości higieny cybernetycznej, ale także pomagają ubezpieczycielom stać się zaufanymi doradcami na tym nowym rynku.

Cyfrowe szacowanie ryzyka w trybie ciągłym
 

Informacje na temat ryzyka dostarczane na żądanie przez Cyence for Small Business umożliwiają ubezpieczycielom cyfrowe szacowanie ryzyka w trybie ciągłym, dzięki czemu uzyskują następujące korzyści:

  • Marketing: Koncentracja wydatków na akwizycję na klientach o wysokiej wartości dzięki starannej segmentacji.
  • Szacunek ryzyka: Automatyzacja szacunków ryzyka przy użyciu nieoczywistych danych na żądanie umożliwia ubezpieczycielom skoncentrowanie się na bardziej złożonych ryzykach.
  • Wycena: Różnicowanie podobnych ryzyk dzięki nowym źródłom danych i wszechstronności danych.