DataHub

An insurance-specific data store that unifies, standardizes, and stores data from internal systems as well as external sources

Magazyn danych ubezpieczeniowych, który ujednolica, standaryzuje i przechowuje dane z aplikacji wewnętrznych oraz ze źródeł zewnętrznych.

Umożliwia on stworzenie pojedynczego źródła danych w postaci szczegółowego repozytorium transakcji, w którym dane wewnętrzne i zewnętrzne są klasyfikowane według ich przedmiotu, uzgodnione i umieszczone we wspólnym kontekście. DataHub ułatwia pobieranie danych z pakietu Guidewire InsuranceSuite™, ich konsolidację z danymi ze starszych systemów i przekazywanie ich do systemów niższego szczebla.

DataHub – korzyści
 

Zmniejszenie ryzyka transformacji
Jednym z głównych wyzwań związanych z przekształceniem przedsiębiorstwa jest zarządzanie danymi operacyjnymi, które są przechowywane w starych i nowych systemach podstawowych. DataHub ułatwia:

  • Pobieranie danych z pakietu Guidewire InsuranceSuite™
  • Konsolidację z danymi ze starszych systemów
  • Przekazywanie danych do systemów niższego szczebla, takich jak magazyn danych przedsiębiorstwa czy inne aplikacje finansowe, operacyjne i regulacyjne

Zbiór danych o większym znaczeniu strategicznym
DataHub jest podwaliną strategii analitycznej Guidewire i stanowi aktywa biznesowe o znaczeniu strategicznym dla klientów. Ponieważ liczba i zakres danych przechowywanych w DataHub może łatwo przekroczyć liczbę i zakres danych w poszczególnych modułach pakietu InsuranceSuite, DataHub jest wykorzystywany jako źródło danych dla aplikacji analitycznych Guidewire, takich jak InfoCenter™ czy Guidewire Live™.

Zmniejszenie kosztów
W dłuższej perspektywie, DataHub znacząco obniża koszty poprzez:

  • Zwiększenie jakości, kompletności i spójności danych
  • Umożliwienie migracji danych ze starszych systemów i wycofania tych systemów z użycia
  • Eliminację potrzeby bezpośredniej integracji między aplikacjami.

W efekcie, zastąpienie lub dodanie nowych systemów staje się znacznie bardziej wydajne, a konsumenci danych mogą mieć do nich zaufanie.