DataHub

Magazyn danych ubezpieczeniowych, który ujednolica, standaryzuje i przechowuje dane z aplikacji wewnętrznych oraz ze źródeł zewnętrznych.

Umożliwia on stworzenie pojedynczego źródła danych w postaci szczegółowego repozytorium transakcji, w którym dane wewnętrzne i zewnętrzne są klasyfikowane według ich przedmiotu, uzgodnione i umieszczone we wspólnym kontekście. DataHub ułatwia pobieranie danych z pakietu Guidewire InsuranceSuite™, ich konsolidację z danymi ze starszych systemów i przekazywanie ich do systemów niższego szczebla.

DataHub – korzyści

Zmniejszenie ryzyka transformacji

Jednym z głównych wyzwań związanych z przekształceniem przedsiębiorstwa jest zarządzanie danymi operacyjnymi, które są przechowywane w starych i nowych systemach podstawowych. DataHub ułatwia:

  • Pobieranie danych z pakietu Guidewire InsuranceSuite™
  • Konsolidację z danymi ze starszych systemów
  • Przekazywanie danych do systemów niższego szczebla, takich jak magazyn danych przedsiębiorstwa czy inne aplikacje finansowe, operacyjne i regulacyjne

Zbiór danych o większym znaczeniu strategicznym

DataHub jest podwaliną strategii analitycznej Guidewire i stanowi aktywa biznesowe o znaczeniu strategicznym dla klientów. Ponieważ liczba i zakres danych przechowywanych w DataHub może łatwo przekroczyć liczbę i zakres danych w poszczególnych modułach pakietu InsuranceSuite, DataHub jest wykorzystywany jako źródło danych dla aplikacji analitycznych Guidewire, takich jak InfoCenter™ czy Guidewire Live™.

Zmniejszenie kosztów

W dłuższej perspektywie, DataHub znacząco obniża koszty poprzez:

  • Zwiększenie jakości, kompletności i spójności danych
  • Umożliwienie migracji danych ze starszych systemów i wycofania tych systemów z użycia
  • Eliminację potrzeby bezpośredniej integracji między aplikacjami.

W efekcie, zastąpienie lub dodanie nowych systemów staje się znacznie bardziej wydajne, a konsumenci danych mogą mieć do nich zaufanie.

Wyszukiwanie klientów

Rodzaj ubezpieczenia:

Ameryka

Accident Fund
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia pracownicze NNW
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych, Ubezpieczenia pracownicze NNW
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Ameryka
Pekin Insurance
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych, Ubezpieczenia pracownicze NNW
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla osób fizycznych, Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia pracownicze NNW
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia pracownicze NNW
Region: Ameryka

Europa, Bliski Wschód i Afryka

Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla osób fizycznych, Ubezpieczenia dla firm
Region: Europa, Bliski Wschód i Afryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla osób fizycznych, Ubezpieczenia dla firm
Region: Europa, Bliski Wschód i Afryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Europa, Bliski Wschód i Afryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Europa, Bliski Wschód i Afryka

Azja i Pacyfik

Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych, Ubezpieczenia pracownicze NNW
Region: Azja i Pacyfik

Webinariów

Data Challenges in Core Transformations: Basler’s Innovation Story
Watch this webinar to hear Basler Versicherungen–a Guidewire Customer–present their journey on how they managed the data challenges and improved business insight with Guidewire DataHub™.
What’s New in DataHub 9 and InfoCenter 9
Watch this webinar to learn more about the latest version of DataHub and InfoCenter.