Guidewire Digital

Aplikacje cyfrowe frapujące użytkowników łatwością obsługi w zakresie marketingu, sprzedaży, serwisu i obsługi szkód. Wdrażaj produkty Guidewire Digital na platformie Guidewire InsurancePlatform, aby zwiększyć swoją orientację na klientów, elastyczność działania i rentowność.

Przedstawiamy Guidewire Digital 10.0.1
Guidewire Digital™ 10.0.1 przyspiesza proces wyceny z punktu widzenia agentów, pracowników obsługi klienta i ubezpieczających, a także zapewnia silniejsze wsparcie agentów i pracowników obsługi klienta dzięki lepszej obsłudze błędów i możliwości wyceny i ofertowania ubezpieczeń pracowniczych. To wydanie zawiera również ulepszenia techniczne w celu optymalizacji bezpieczeństwa i wydajności aplikacji cyfrowych ubezpieczycieli.
Guidewire Digital

Aplikacje przeznaczone do angażowania klientów ubezpieczeniowych, agentów, brokerów, partnerów biznesowych, pracowników obsługi klienta i dostawców usług w cały cykl życia ubezpieczenia

CustomerEngage

Przyciągnij uwagę klientów motywowanych cyfrowo, oferując zoptymalizowane pod kątem urządzeń mobilnych usługi w zakresie wyszukiwania i kupowania ubezpieczeń, a także samoobsługowego zarządzania kontem użytkownika w zakresie rozliczeń, polis i szkód.

ProducerEngage

Ułatw agentom, brokerom i partnerom biznesowym współpracę z ubezpieczycielem, zapewniając im możliwość cyfrowego zarządzania sprzedażą, serwisem i szkodami oraz współpracy ze specjalistami ds. szacowania szkód i pracownikami obsługi klienta.

ServiceRepEngage

Umożliw pracownikom obsługi klienta (CSR) oferowanie ubezpieczającym opartej na faktach i empatycznej obsługi poprzez oferowanie możliwości obsługi całego cyklu życia sprzedaży i usług oraz opartych na danych i praktycznych informacji.

VendorEngage

Zapewnij dostawcom usług cyfrowe możliwości zarządzania szkodami i zleceniami serwisowymi, przesyłania faktur, otrzymywania zapłaty oraz komunikacji i współpracy z likwidatorami szkód i obsługą klienta.

EnterpriseEngage

Zaangażuj swoich klientów i całą firmę w dostosowane do potrzeb usługi cyfrowe, które obsługują cały cykl życia ubezpieczenia, co jednocześnie pozwoli zespołowi IT na skoncentrowanie się na innowacjach i sprzedaży.