Digital Portals

Wsparcie dla wielokanałowej samoobsługi w zakresie polis, rozliczeń i szkód dla podmiotów zewnętrznych, takich jak agenci, ubezpieczający i sprzedawcy

Oferta cyfryzacji Guidewire obejmuje portale zaprojektowane dla rynku ubezpieczeń, które uzupełniają pakiet InsuranceSuite i pozwalają zaspokoić potrzeby posiadaczy polis, agentów, brokerów i sprzedawców w zakresie samoobsługi poprzez samodzielnie wybrane urządzenie.

W przeciwieństwie do innych rozwiązań portalowych, które wymagają kosztownego powielania logiki aplikacji podstawowych, definicji produktów i procesów integracji, portale cyfrowe Guidewire oferują wstępnie zintegrowany, wielokanałowy dostęp do podstawowych aplikacji Guidewire. Nasze portale są zoptymalizowane dla celów wtórnego korzystania z inwestycji w aplikacje podstawowe i obniżają całkowity koszt eksploatacji.

Digital Portals – korzyści

Automatyzacja interakcji agentów i klientów

Zaspokojenie rosnącego popytu na wielokanałową samoobsługę przy jednoczesnym obniżeniu kosztów obsługi klienta.

Przyspieszone wprowadzanie produktów na rynek

Szybsze wprowadzanie produktów na rynek dzięki wykorzystaniu wstępnej integracji portali Guidewire z kluczowymi aplikacjami, wbudowanych funkcjonalności i wtórnego wykorzystania konfiguracji aplikacji podstawowej.

Obniżenie całkowitego kosztu eksploatacji

Redukcja kosztów utrzymania poprzez pojedynczy punkt definiowania i utrzymywania reguł biznesowych i produktowych.

Pozyskiwanie przyszłościowych technologii

Dostosowanie się do zmieniających się technologii internetowych i mobilnych poprzez architekturę aplikacji tworzoną z myślą o elastyczności i zmianach.

Guidewire Digital Portals

 • Portal „Oblicz cenę i kup” dla ubezpieczających

  Rozwijanie sprzedaży bezpośredniej poprzez przyciągnięcie nowej generacji nabywców polis.

 • Portal Gateway dla agentów

  Zwiększenie sprzedaży poprzez agentów dzięki zapewnieniu im pełnych możliwości transakcyjnych oraz podniesieniu poziomu współpracy i przejrzystości.

 • Portal do zarządzania własnym kontem dla ubezpieczających

  Zwiększenie zadowolenia klientów i redukcja kosztów obsługi klientów poprzez umożliwienie im samoobsługi.

 • Portal do obsługi szkód dla ubezpieczających

  Poprawa doświadczenia klientów z obsługą szkód poprzez ułatwienie zgłaszania szkód i przejrzystość statusu szkody.

 • Portal do obsługi szkód dla agentów

  Zwiększenie skuteczności obsługi klientów podczas procesu obsługi szkód.

 • Portal do obsługi szkód dla dostawców

  Szybsza obsługa szkód poprzez umożliwienie dostawcom i likwidatorom bardziej skutecznej komunikacji w Internecie lub poprzez urządzenia mobilne.

Wyszukiwanie klientów

Rodzaj ubezpieczenia:

Ameryka

Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Ameryka
Accident Fund
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia pracownicze NNW
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla osób fizycznych, Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia pracownicze NNW
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych, Ubezpieczenia pracownicze NNW
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych, Ubezpieczenia pracownicze NNW
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla osób fizycznych, Ubezpieczenia dla firm
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Ameryka
Nationwide Insurance
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych, Ubezpieczenia pracownicze NNW
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych, Ubezpieczenia pracownicze NNW
Region: Ameryka
Pekin Insurance
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych, Ubezpieczenia pracownicze NNW
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia pracownicze NNW
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych, Ubezpieczenia pracownicze NNW
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Ameryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych, Ubezpieczenia pracownicze NNW
Region: Ameryka

Europa, Bliski Wschód i Afryka

Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Europa, Bliski Wschód i Afryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Europa, Bliski Wschód i Afryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Europa, Bliski Wschód i Afryka
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Europa, Bliski Wschód i Afryka

Azja i Pacyfik

AXA Asia
Produkty:
Region: Azja i Pacyfik
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych
Region: Azja i Pacyfik
Produkty: Rodzaj ubezpieczenia: Ubezpieczenia dla firm, Ubezpieczenia dla osób fizycznych, Ubezpieczenia pracownicze NNW
Region: Azja i Pacyfik

Webinariów

Insurance Through the Eyes of Your Policyholders and Agents
Watch this webinar to learn how the latest release of InsurancePlatform enables you to provide differentiating, omnichannel digital experiences for your policyholders and agent channels.