Digital Portals

Wsparcie dla wielokanałowej samoobsługi w zakresie polis, rozliczeń i szkód dla podmiotów zewnętrznych, takich jak agenci, ubezpieczający i sprzedawcy

Oferta cyfryzacji Guidewire obejmuje portale zaprojektowane dla rynku ubezpieczeń, które uzupełniają pakiet InsuranceSuite i pozwalają zaspokoić potrzeby posiadaczy polis, agentów, brokerów i sprzedawców w zakresie samoobsługi poprzez samodzielnie wybrane urządzenie.

W przeciwieństwie do innych rozwiązań portalowych, które wymagają kosztownego powielania logiki aplikacji podstawowych, definicji produktów i procesów integracji, portale cyfrowe Guidewire oferują wstępnie zintegrowany, wielokanałowy dostęp do podstawowych aplikacji Guidewire. Nasze portale są zoptymalizowane dla celów wtórnego korzystania z inwestycji w aplikacje podstawowe i obniżają całkowity koszt eksploatacji.

Digital Portals – korzyści

Automatyzacja interakcji agentów i klientów

Zaspokojenie rosnącego popytu na wielokanałową samoobsługę przy jednoczesnym obniżeniu kosztów obsługi klienta.

Przyspieszone wprowadzanie produktów na rynek

Szybsze wprowadzanie produktów na rynek dzięki wykorzystaniu wstępnej integracji portali Guidewire z kluczowymi aplikacjami, wbudowanych funkcjonalności i wtórnego wykorzystania konfiguracji aplikacji podstawowej.

Obniżenie całkowitego kosztu eksploatacji

Redukcja kosztów utrzymania poprzez pojedynczy punkt definiowania i utrzymywania reguł biznesowych i produktowych.

Pozyskiwanie przyszłościowych technologii

Dostosowanie się do zmieniających się technologii internetowych i mobilnych poprzez architekturę aplikacji tworzoną z myślą o elastyczności i zmianach.

Guidewire Digital Portals

 • Portal „Oblicz cenę i kup” dla ubezpieczających

  Rozwijanie sprzedaży bezpośredniej poprzez przyciągnięcie nowej generacji nabywców polis.

 • Portal Gateway dla agentów

  Zwiększenie sprzedaży poprzez agentów dzięki zapewnieniu im pełnych możliwości transakcyjnych oraz podniesieniu poziomu współpracy i przejrzystości.

 • Portal do zarządzania własnym kontem dla ubezpieczających

  Zwiększenie zadowolenia klientów i redukcja kosztów obsługi klientów poprzez umożliwienie im samoobsługi.

 • Portal do obsługi szkód dla ubezpieczających

  Poprawa doświadczenia klientów z obsługą szkód poprzez ułatwienie zgłaszania szkód i przejrzystość statusu szkody.

 • Portal do obsługi szkód dla agentów

  Zwiększenie skuteczności obsługi klientów podczas procesu obsługi szkód.

 • Portal do obsługi szkód dla dostawców

  Szybsza obsługa szkód poprzez umożliwienie dostawcom i likwidatorom bardziej skutecznej komunikacji w Internecie lub poprzez urządzenia mobilne.