EnterpriseEngage

Zapewnij wielokanałową, przyjazną obsługę ubezpieczeniową wszystkim zainteresowanym różnymi kategoriami ubezpieczeń

Guidewire EnterpriseEngage™ obejmuje całą rodzinę aplikacji Guidewire Digital™: Guidewire CustomerEngage™, Guidewire ProducerEngage™, Guidewire ServiceRepEngage™ i Guidewire VendorEngage™. Umożliwia on ubezpieczycielom świadczenie usług cyfrowych we wszystkich działach firmy, a także na zewnątrz – ubezpieczającym i potencjalnym klientom. Oferta obejmuje wszystkie usługi cyfrowe i interfejsy API firmy Guidewire, a także projekty referencyjne, aplikacje, testy i integrację platformy Guidewire Digital.

Dostarczanie spersonalizowanych usług stronom współpracującym
​ 

CustomerEngage Quote and Buy pomaga ubezpieczycielom w przyciągnięciu nabywców nowej generacji dzięki usługom zoptymalizowanym pod kątem urządzeń mobilnych do wyszukiwania ofert i zakupu polis. CustomerEngage Account Management pozwala ubezpieczycielom oferować opcje cyfrowej samoobsługi, takie jak obsługa rozliczeń i płatności, często spotykane zmiany polis i zgłaszanie szkód.

ProducerEngage ułatwia agentom, brokerom i partnerom biznesowym współpracę z ubezpieczycielami, zapewniając możliwość cyfrowego zarządzania sprzedażą, serwisem i szkodami w pełnym cyklu ich życia oraz współpracy ze specjalistami ds. szacowania szkód i pracownikami obsługi klienta.

ServiceRepEngage umożliwia pracownikom obsługi klienta (CSR) oferowanie opartej na faktach i empatycznej obsługi wszystkim ubezpieczającym poprzez wyświetlanie w czasie rzeczywistym wszechstronnych informacji o ubezpieczających i ich polisach, oferowanie możliwości obsługi całego cyklu życia sprzedaży i usług oraz opartych na danych i praktycznych informacji - wszystko w czasie rzeczywistym.

VendorEngage zapewnia dostawcom usług, takim jak warsztaty naprawcze, cyfrowe możliwości zarządzania szkodami i zleceniami serwisowymi, przesyłania faktur, otrzymywania zapłaty oraz komunikacji i współpracy z likwidatorami szkód i obsługą klienta.

Umożliwienie działom IT wspierania strategii cyfryzacji

Działy IT mogą wspierać cyfrowe strategie ubezpieczycieli za pomocą elastycznych, łatwych w utrzymaniu aplikacji, które bezproblemowo integrują się z Guidewire InsuranceSuite™. Dzięki EnterpriseEngage mogą one:

  • Wspierać strategie wielokanałowej cyfryzacji
  • Tworzyć solidną, wyjątkową ofertę usług cyfrowych z wykorzystaniem Guidewire Digital Services, a także projektów referencyjnych, aplikacji, testów i integracji platformy Guidewire Digital.
  • Rozszerzać możliwości pakietu InsuranceSuite zamiast prostego powielania kodu
  • Wdrażać spójne reguły szacowania ryzyka i standaryzowane przepływy pracy
  • Wyposażać istniejących i potencjalnych klientów w atrakcyjne wizualnie, łatwe w obsłudze aplikacje i zapewniać spójność wszystkich kanałów komunikacji
  • Dostosowywać interfejs użytkownika do marki ubezpieczyciela i wykorzystywać logikę marketingową lub analizę predykcyjną do tworzenia spersonalizowanych ofert dla ubezpieczających
  • Wykorzystać przyszłe wydania Guidewire, efekty współpracy z osobami trzecimi i bieżące innowacje